Urząd Miasta Dzierżoniów

Andrzej Wiczkowski przy mównicy
Andrzej Wiczkowski
Andrzej Wiczkowski, urodził się w Dzierżoniowie. Z rodzinnym miastem związany do chwili obecnej. Absolwent Technikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie. Studiował na  Politechnice Wrocławskiej na…
Ryszard Krzyśków z prawej i burmistrz Dariusz Kucharski
Ryszard Krzyśków
Ryszard Krzyśków, z zawodu inżynier mechanik, szkołę podstawową ukończył w Bystrzycy Górnej, gdzie mieszkał od urodzenia, a szkołę średnią - Technikum Mechaniczne - w Świdnicy. W 1977 r. rozpoczął…
Ryszard Krzemiński przy mówinicy
Ryszard Krzemiński
Ryszard Krzemiński przybył do Dzierżoniowa wraz z rodzicami w 1947 r. Po ukończeniu szkół pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Dzierżoniowie w 1965 r. Po…
Dwóch starszych meżczyzn stojących obok siebie
Edmund Dąbrowski
Edmund Dąbrowski pochodzi z rodziny o wieloletnich  tradycjach gdzie patriotyzm był głęboki przekazywany z ojca na syna. Pierwsze kontakty z wojskiem to była pomoc rozbitkom Kampanii Wrześniowej. To…
Starszy mężczyzna stojący przy mównicy
Eugeniusz Nowak
Eugeniusz Nowak pochodzi z Kujaw, jednak przeprowadził się z rodziną do Dzierżoniowa w latach 50-tych. W 1957 roku,  wieku 20 lat został zatrudniony w Diorze w komórce BHP a po trzech miesiącach…
Kobieta stojąca przy mównicy
Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie
Historia szkoły sięga 1962 r. kiedy to Wrocławskie Kuratorium powołało do życia pięcioletnie technikum ekonomiczne dla młodzieży oraz zasadniczą szkołę handlową. Na początku obie placówki gościnnie…
HENRYK KWIATKOWSKI
Śp. Henryk Kwiatkowski - zasłużony pedagog. Od początku istnienia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa bardzo aktywny jego członek prowadzący sekcję historyczną oraz "Kronikę Miasta". Był autorem…
ANDRZEJ BARTOSZYŃSKI
Andrzej Bartoszyński od wielu lat inicjator i aktywny realizator wielu prac na niwie społecznej, politycznej i samorządowej. W 1980 roku był współorganizatorem struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach…
KS. SYLWESTER IRLA
Śp. ks. Prałat Sylwester Irla związany był z Dzierżoniowem nieprzerwanie od lipca 1973 roku. W czasie swojej pracy duszpasterskiej dał się poznać jako niekwestionowany animator życia religijnego,…
LADISLAV MAIXNER
W październiku 2000 r. Zespół Szkół Radiotechnicznych im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie obchodził 10. Rocznicę partnerskiej współpracy z czeską szkołą z Lanskroun o nazwie Integrovana…
JÓZEF BUCZYŁKO
Śp. Józef Buczyłko organizator oraz pierwszy dyrektor Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie. Urodzony 17 września 1910 roku Józef Buczyłko, mieszkający od 1945 r. w Dzierżoniowie, od lat…
MIEJSKO – ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „LECHIA” DZIERŻONIÓW
MZKS „LECHIA” Dzierżoniów w wyniku połączenia klubów od roku 1955 jest bezpośrednim spadkobiercą sportowych tradycji „Ogniwa” Dzierżoniów i „Stali” Dzierżoniów. Dlatego jako rok założenia „LECHII”…
ALFRED GRAJ
Śp. Alferd Graj – 50 lat temu współzałożyciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Dzierżoniów. Wiceprzewodniczący koła. Podczas działalności społecznej był radnym dwie kadencje Powiatowej Rady…
WŁODZIMIERZ SUSZEK
Śp. Włodzimierz Suszek z urodzenia warszawiak, z zamiłowania – dzierżoniowianin. Z miastem związany od 1946 roku. Były uczeń, nauczyciel i długoletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w…
MATEUSZ CEGIEŁKA
Mateusz Cegiełka – od początku zmian ustroju w naszym kraju dał się poznać jako wybitny inicjator i aktywny organizator Samorządu Lokalnego; współzałożyciel dzierżoniowskiego Klubu Inteligencji…
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA
Na przestrzeni swojej działalności tj. od 1979 r.  Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa (TMD) pracowało w oparciu o formułę – „ocalić od zapomnienia” - odtwarzało w zapisie kronikarskim ponad 700 –…
ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP
8 maja 2005 r. obchodzono 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej.  Dla kombatantów będących w ww. związku to szczególny dzień i szczególna chwila, w której wracają pamięcią do okrutnych dni…
ZWIĄZEK REPRESJONOWANYCH ŻOŁNIERZY – GÓRNIKÓW
8 maja 2005 r. obchodzono 60 Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej.  Dla kombatantów będących w ww. związku to szczególny dzień i szczególna chwila, w której wracają pamięcią do okrutnych dni wojny…
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 
8 maja 2005 r. obchodzono 60 Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej.  Dla kombatantów będących w ww. związku to szczególny dzień i szczególna chwila, w której wracają pamięcią do okrutnych dni wojny…
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
8 maja 2005 r. obchodzono 60 Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej.  Dla kombatantów będących w ww. związku to szczególny dzień i szczególna chwila, w której wracają pamięcią do okrutnych dni wojny…
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
Związek Sybiraków, w sposób oczywisty kojarzy się natychmiast terminem - „Sybiracy”. A zatem: setkami tragicznych miejsc, które wryły się głęboko w naszej świadomości i naszej pamięci, dziesiątkami…
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
W tym roku obchodziliśmy 60 Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej.  Dla kombatantów będących w ww. związku każde wspomnienie i powracanie pamięcią do okrutnych dni wojny to szczególna chwila.…
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „SOLIDARNOŚĆ”
Uroczystości 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1980 roku zdarzyło się w Gdańsku, później w całej naszej ojczyźnie, coś, co trudno do końca zrozumieć, opisać, ale to coś stało się…
PIOTR MIELNIK
Śp. Piotr Mielnik osiedlił się w Dzierżoniowie w 1946 roku. Jako członek Zarządu Związku Osadników Wojskowych skierowany został do pracy jako kierowca Miejskiej Komunikacji Samochodowej, od 1950 roku…
MARIAN SZUMILAK
Śp. Marian Szumilak przyjechał do Dzierżoniowa w 1946 roku. Rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Dzierżoniowie. Pełnił tam różne funkcje, od pracownika ekspedycji, po kierownika ambulansu, ale…
WŁADYSŁAW JANIEC
Śp. Władysław Janiec przyjechał do Dzierżoniowa w 1946 roku. Pracował jako kierowca w Starostwie Powiatowym przez pierwsze dwa lata, a następnie jako kierowca PZGS w Dzierżoniowie. Został…
MIECZYSŁAW TABISZ
Śp. Mieczysław Tabisz przyjechał do Dzierżoniowa we wrześniu 1945 roku. Pracował w Powiatowym Zarządzie Drogowym. W 1947 roku został powołany do wojska. Przez dziesiątki lat prowadził księgarnię przy…
WALENTYNA MIŚKIEWICZ
Śp. Walentyna Miśkiewicz przyjechała do Dzierżoniowa w sierpniu 1945 roku. Przez 38 lat pracowała w Urzędzie Pocztowym w Dzierżoniowie. Została przedstawiona do uhonorowania Medalem za Zasługi dla…
HENRYK ŚCIEPURO
Śp. Henryk Ściepuro po wyzwoleniu jako repatriant z Białorusi wrócił do Polski i osiedlił się w Dzierżoniowie. W latach 1946-1949 pracował na Polskich Kolejach Państwowych w Dzierżoniowie. Został…
HELENA WOJAS
Śp. Helena Wojas była uczestniczką Powstania Warszawskiego, aresztowana przebywała w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i w obozie we Flosenburgu. Wyzwolona z obozu przez armię USA. W 1946 roku…
HELENA UTZIG
Śp. Helena Utzig była organizatorką i pierwszą kierowniczką Przedszkola Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej (wówczas ul. Botwina). Została przedstawiona do uhonorowania Medalem za Zasługi dla…
WOJCIECH JARUZELSKI
Śp. Wojciech Jaruzelski - społecznik i organizator drużyn harcerskich w pierwszych szkołach: Szkole Podstawowej (później nr 3), Liceum im. J.Śniadeckiego, Szkole Radiotechnicznej w Dzierżoniowie.…
HENRYKA SADOWSKA
Śp. Henryka Sadowska - lekarz oraz jedna z pierwszych dyrektorek szpitala przy ul. Cichej w Dzierżoniowie. Została przedstawiona do uhonorowania Medalem za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa jako jedna…
STEFANIA KAMIŃSKA
Śp. Stefania Kamińska - działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie. Została przedstawiona do uhonorowania Medalem za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa jako jedna z pierwszych osadników,…
JÓZEF PABIAN
Śp. Józef Pabian - od 1945 roku pracownik Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Został przedstawiony do uhonorowania Medalem za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa jako jeden z pierwszych osadników, którzy…
JÓZEF PROCHWICZ
Śp. Józef Prochwicz jako jeden z pierwszych powojennych osadników Dzierżoniowa, przybył do miasta w 1948 roku z Krakowa i rozpoczął pracę w Dolnośląskiej Fabryce Krosien. Przez 22 lata był…
BOHDAN BAŃKOWSKI
Śp. Bohdan Bańkowski został przedstawiony do uhonorowania Medalem za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa jako jeden z pierwszych osadników, którzy przybyli do Dzierżoniowa i tutaj osiedli w latach 1945-…
EDWARD OZGA
Śp. Edward Ozga przyjechał jako repatriant z Francji w lipcu 1947 roku. Rozpoczął pracę w Dolnośląskiej Fabryce Krosien jako tokarz. Następnie jako ślusarz narzędziowy i szlifierz profilowy w…
MILAN LEDL
W październiku 1990 roku, z inicjatywy dyrektorów szkół: Pana doc. Inż. Ladislava Maixnera ze strony czeskiej i Pana mgr Ryszarda Szydłowskiego ze strony polskiej, została podpisana umowa o…
JERZY SZUBERT
Śp. Jerzy Szubert był znanym w mieście i gminie Dzierżoniów działaczem społecznym, szczególnie jako długoletni prezes powiatowego, a później miejsko-gminnego komitetu ZSL. Radny i pełniący…
ADAM LIZAKOWSKI
Poeta Adam Lizakowski – od urodzenia rezydent ziemi dzierżoniowskiej, a od dwudziestu trzech lat mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. W roku 2003 poeta gościł w kraju aż dwukrotnie (wiosną i jesienią).…
GABRIEL GRABARKIEWICZ
Od wybuchu II wojny światowej Gabriel Grabarkiewicz mieszkał w Wieluniu. W 1957 roku ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym. Od listopada 1957 roku pracował w Zakładach…
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W DZIERŻONIOWIE
30 lat temu, 23 września 1975 r. zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dzierżoniowie, której siedzibą został budynek przy ul. – wówczas –…
HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO  ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
Dzierżoniowskie harcerstwo na stałe wpisało się w pejzaż naszego miasta. Hufiec ZHP w Dzierżoniowie należał do jednego z pierwszych, które powstały na ziemiach odzyskanych w 1945 roku. Jego krótki…
OSKAR PLINTA
Śp. Oskar Plinta – piłkarz, wychowanek Polonii Bytom, kolega z drużyny juniorów późniejszego reprezentanta Polski – Jana Liberdy. Mieszkańcem  Dzierżoniowa był od stycznia 1956 roku. Od początku…
ZBIGNIEW CHMURA
Zbigniew Chmura urodził się w 1932 roku w Słupcy w Województwie Poznańskim wraz z rodzicami zamieszkiwał w Łodzi, gdzie przeżył okupację niemiecką. Kiedy ojciec Pana Zbigniewa Chmury wrócił z wojska…
HUGO BERG
W październiku 2005 roku obchodziliśmy 15. lecie współpracy partnerskiej Dzierżoniowa i Bischofsheim. Pan Hugo Berg Przewodniczący Rady Bischofsheim jest uczestnikiem od początków tej partnerskiej…
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIERŻONIOWIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego działa w Dzierżoniowie nieprzerwanie od 60. lat. Jest największą biblioteką publiczną na terenie powiatu. W bogatych zbiorach książnicy…
MIROSŁAW GREBER
12 grudnia 1996 roku Rada Miejska Dzierżoniów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Dzierżoniowa obszaru specjalnej strefy ekonomiczno – gospodarczej. Obszar ten został zlokalizowany…
JAN BANIK
12 grudnia 1996 roku Rada Miejska Dzierżoniów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Dzierżoniowa obszaru specjalnej strefy ekonomiczno – gospodarczej. Obszar ten został zlokalizowany…
JAROSŁAW WITKOWSKI
12 grudnia 1996 roku Rada Miejska Dzierżoniów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Dzierżoniowa obszaru specjalnej strefy ekonomiczno – gospodarczej. Obszar ten został zlokalizowany…
KS. ZYGMUNT KOKOSZKA
Ksiądz Zygmunt Kokoszka urodził się w 1951 roku w Lubomierzu, gdzie jego rodzice przybyli z okolic Rzeszowa. W Lubomierzu ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Pedagogiczne. Następnie ukończył…
STANISŁAW MIAZGA
Stanisław Adam Miazga urodził się na Lubelszczyźnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski. Od ukończenia szkoły w 1962 roku związany jest z pracą w budownictwie, najpierw we Wrocławiu i…
TADEUSZ LISTWAN
Realizując inicjatywę lokalnych samorządów prof. Tadeusz Listwan w znaczący sposób przyczynił się do utworzenia w Dzierżoniowie zamiejscowej jednostki organizacyjnej Akademii Ekonomicznej im. Oskara…
EDWARD BIEŃ
Edward Bień urodził się 4 października 1938 r. w Otynii woj. stanisławowskie. Od 1955 roku mieszka w Dzierżoniowie. Ukończył Radiotechnikum oraz Studium Pedagogiczne o specjalności obróbka skrawaniem…
REINHARD BERSCH
Reinhard Bersch urodził się 28.09.1950 roku w Bischofsheim. Pan Bersch wraz z żoną Manuelą są rodzicami dwóch synów Christopha i Johannesa. W latach 1967 – 1970 przyuczał się do zawodu elektryka,…
MARIA ZARZYCKA–CHOŁODY
Maria Zarzycka-Chołody jest absolwentką Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 15.09.1969 r. rozpoczęła pracę zawodową w dzierżoniowskiej bibliotece publicznej jako instruktor, a od 1974 r.…
DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury działa w naszym mieście od ponad 50. Lat. W okresie tym przechodził wiele przeobrażeń, zmieniała się jego nazwa, obszar działalności, na dzierżoniowskiej scenie…
KS. JÓZEF BŁAUCIAK
Józef Piotr Błauciak urodził się 20 lipca 1955 r. w Zgorzelcu. Zamieszkiwał wraz rodzicami Anną, Bolesławem i rodzeństwem w Gronowie, gdzie ukończył także szkołę podstawową. Edukację średnią…
TOMASZ LIGIĘZA
Tomasz Ligięza to rodowity Dzierżoniowian, urodził się 1 stycznia 1964 roku. Żona Alicja oraz dzieci: Marek, Jan, Łukasz i Marta. W 1984 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Dzierżoniowie, a w 1989…
JINDŘICH KRÁL
W październiku 2010 r. Zespół Szkół Nrl im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie obchodzić będzie 20 rocznicę partnerskiej współpracy z czeską szkołą z Lanśkroun o nazwie Středni Odborná Škola…
JAROSLAV  NOVÁK
W październiku 2010r. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie obchodzić będzie 20 rocznicę partnerskiej współpracy z czeską szkołą z Lanśkroun o nazwie Středni Odborná Škola…
BARBARA ZARÓWNA
Barbara Zarówna z domu Sztandara urodziła się w Aleksandrówce na Wołyniu. Od 1959 roku jest mieszkanką Dzierżoniowa. Z zawodu jest nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie, z 46 letnim stażem…
HENRYK SIODLACZEK
Henryk Siodlaczek jest emerytowanym nauczycielem oraz tłumaczem języka niemieckiego. W latach 1961 – 2000 pracował w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie jako nauczyciel języka niemieckiego. W…
ADAM BURZYŃSKI
Mgr inż. Adam Burzyński syn Antoniego i Marii zd. Buraczyńska urodził się w Jasnym Borze na Wołyniu. Od 1955 roku jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Pan Adam Burzyński jest absolwentem Zespołu Szkół…
KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN
Historia Dzierżoniowskiego Klubu Karate Kyokushin, założonego przez Jerzego Bednarka i Stanisława Walkosza, datuje się od roku 1977. To już 35 lat rozpowszechniania tego sportu na terenie powiatu…
LESZEK TYMCIO
Śp. Leszek Tymcio urodził się 5 września 1953 roku w Ząbkowicach. Miał żonę i dwoje dzieci. Od 1 lipca 1978 roku był związany na stałe z Dzierżoniowem. Z wykształcenia i wykonywanego zawodu był…
WANDA OSTROWSKA
Wanda Ostrowska od wielu lat jest członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Od początku angażowała się w działania wspierające rozwój miasta w wielu dziedzinach jego życia. Dała się poznać jako…
STANISLAVA ŠVARCOVÁ
Stanislava Švarcová urodziła się 12 listopada 1965 r. w Morawskiej Třebové. Od dzieciństwa mieszka w Lanškroun. Ukończyła Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Pedagogiki Specjalnej. Jest…
SYLWESTER SOKOLNICKI
Pan Sylwester Sokolnicki od 1990 roku jest burmistrzem Serocka. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 1990 został powołany na urząd zastępcy naczelnika miasta…
JANINA LORA
Janina Lora – pedagog, nauczyciel historii, od lat działaczka PCK i TMD, ale przede wszystkim wielkiego serca społecznik. Ur. 04.12.1939 r. w Dąbrowie Zielonej w powiecie radmoszczańskim. Ukończyła:…
JOLANTA OLIWA
Jolanta Oliwa od 1982 roku związana jest z ochroną zdrowia. 24 lata pracowała w państwowej służbie zdrowia na różnych stanowiskach kierowniczych. W 2003 roku założyła własną firmę o działalności…
ANDRZEJ WOJTAL
Pan Andrzej Wojtal działa w sporcie nieprzerwanie od 1956 roku. Do 1968 roku był zawodnikiem Miejskiego Klubu Pływackiego Dzierżoniów oraz Czarni Wrocław. Był medalistą Mistrzostw Polski Seniorów w…
RYSZARD SZYDŁOWSKI
Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w zakresie elektrotechniki. Posiada stopień nauczyciela…
BERTHOLD DÖß
Pan Berthold Döb został z ramienia SPD wybrany w 1986 roku burmistrzem Bischofsheim. W 1989 roku zainicjował współpracę z Dzierżoniowem. Przez kolejne lata ożywiał i aktywnie wspierał współpracę…
ZOFIA CUPAK
Zofia Cupak do Dzierżoniowa przybyła w 1966 roku, gdzie zamieszkała wraz z mężem. Wcześniej ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pierwszym miejscem pracy w…
ZOFIA MIREK
Zofia Mirek radna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pierwszych czterech kadencji. W radzie pełniła następujące funkcje: członka Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, Komisji Sportu i Turystyki,…
ANNA PIOTROWSKA
Śp. Anna Piotrowska, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, pracuje w dzierżoniowskiej Szkole Muzycznej na stanowisku nauczyciela gry na fortepianie od 1 września 1975 r. W…
JAN ZEMLER
Jan Zemler jest mieszkańcem miasta Dzierżoniowa od 1960 roku, a dzięki swojej wzorowej pracy i 56-letniemu zaangażowaniu w kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży w środowisku dzierżoniowskim cieszy…
RADIOBUDA - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IMIENIA WILHELMA ROTKIEWICZA
Potrzeby powstającego przemysłu radiotechnicznego w Dzierżoniowie były przyczyną uruchomienia 3 października 1946 roku pierwszej w Polsce Przemysłowej Szkoły Radiotechnicznej. Rok 2016 jest rokiem 70…
IRENEUSZ PLACETY
Wieloletni dyrektor Aresztu Śledczego odebrał odznaczenie 30 stycznia podczas Sesji Rady Miejskiej. Kapituła Medalu Rady Miejskiej postanowiła przyznać medal po zapoznaniu się z wnioskiem…
FUNDACJA  "BETANU CHAJ - 2004”
Założona przez Dorin i Rafaela Blau Fundacja "Betanu Chaj - 2004”, której początkowym celem było ratowanie budynku historycznego - Synagogi „Rutika”, rozszerzyła swoją działalność społeczną i wniosła…
JAROSŁAW KIELAR
Jarosław Kielar burmistrz Kluczborka (od 2002 r.). Ukończył studia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku zootechnika oraz podyplomowe studia w Opolu z zakresu ochrony środowiska i zarządzania…
FRANCISZEK KOZYRA
Franciszek Kozyra urodził się 30 czerwca 1934 r. w Polichnie (woj. Lubelskie). Jest absolwentem Technikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie, które ukończył w 1952 roku. W latach 1952-55 pracował w…
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERŻONIOWIE
W zasobach naszej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie znajduje się ponad 4700 mieszkań. Ponad jedna trzecia cześć dzierżoniowian to mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej! Ponad 200 mieszkań…
MAREK CIEŚLA
Znany i ceniony dzierżoniowski artysta - uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego i, jak sam przyznaje, te miejsca ukształtowały jego osobowość i nauczyły wartości,…
JANUSZ KACZMARZYK
Internista, kardiolog, chirurg. Żonaty (żona Maria, również lekarz), ma pięcioro już samodzielnych dzieci i dziesięcioro wnucząt  (wszyscy mieszkają w Polsce). Studia medyczne ukończył w Katowicach.…
ELŻBIETA NOWAKOWSKA-AKKERMANS
Kariera  zawodowa, Pani Elżbiety Nowakowskiej - Akkermans  związana jest wyłącznie z Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie. W ciągu pierwszych  10 lat pracy, przeszła wszystkie szczeble kariery…
MARIAN WÓDKIEWICZ
Marian Wódkiewicz to twórca mocno wyróżniający się w środowisku artystycznym Powiatu Dzierżoniowskiego. W młodości jako muzyk gitarzysta grał w różnych formacjach muzycznych: Free, Jazz, Bigbeat, Quo…
RADIM VETCHY
Radim Vetchý jest rodowitym mieszkańcem Lanškroun. Po ukończeniu tamtejszego gimnazjum studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Litomyšlu i uzyskał tytuł magistra na Wydziale Edukacji Uniwersytetu…
ZBIGNIEW CZENDLIK
Zbigniew Czendlik pochodzi z polskich Beskidów. Ukończył studia teologiczne w Katowicach i w Warszawie. W 1989 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a dwa lata później został wysłany do Czech. Swój…
BARBARA CIBORSKA
Barbara Elżbieta Ciborska z domu Drabarek, urodziła się w 1944r. w Bojmie (woj. mazowieckie), dzierżoniowianka od ponad 40 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność nauczycielska.…
MAREK PIORUN
Marek Mieczysław Piorun urodził się 12 maja 1950r. w Łagiewnikach, dzierżoniowianin od ponad 40 lat. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego…
WIESŁAW PISARSKI
Wiesław Pisarski to mieszkaniec Dzierżoniowa od 73 lat. Urodził się w 1946 roku. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej i II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. Już w szkolnym czasie rozpoczyna…
ALEKSANDER SZYMANOWSKI
Aleksander Szymanowski urodził się podczas drugiej wojny światowej w 1944 roku w obozie pracy w Werl. Po wojnie, w 1946 roku, z rodzicami przeprowadził się do Niemczy. Był zawodnikiem piłki nożnej w…
JANUSZ MOSKALSKI
Pan Janusz Moskalski jest związany ze środowiskiem Dzierżoniowa nieprzerwanie od 1968 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Zakładach Radiowych „Diora” i stał się zawodnikiem piłki ręcznej w klubie MZKS…