Publikacje o Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Publikacje o Dzierżoniowie

Wydanie drukiem komiksu „Historia Zakładów Radiowych Diora” to kolejny element upowszechniania przemysłowej historii Dzierżoniowa. Kolorowa, przystępna dla każdego forma, z wieloma detalami z historii miasta i zakładów Diora to pomysł na zachowanie wspomnień i pamiątkę dla wielu pokoleń dzierżoniowian i ich rodzin.

"Dzierżoniów i jego mieszkańcy" - publikacja jest rezultatem projektu wydawniczego realizowanego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa. Prezentuje wspomnienia mieszkańców Dzierżoniowa związane z przełomowym rokiem 1945 oraz okresem powojennym. Tom I wzbogacają archiwalne zdjęcia, w dużej mierze, publikowane po raz pierwszy.

"Smok z Dzierżoniowa" - to bajka dla dzieci opowiadająca o dzierżoniowskim smoku, który oprowadza młodych czytelników "Traktkem Smoka" po najważniejszych zabytkach miasta. Do bajki dołączona jest gra planszowa.

„Rocznik Dzierżoniowski” - wydawany od kilkunastu lat przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Opisuje najważniejsze wydarzenia z życia miasta i powiatu. Rocznik jest przeglądem wydarzeń oraz historii, którymi żyło miasto.

„Dzierżoniów” – monografia ułatwiająca poznanie historii miasta. Dzięki temu opracowaniu Dzierżoniów dołączył do elitarnej grupy miast posiadających obszerne i naukowe opracowanie, ukazujące najbardziej odległą i bliską przeszłość.

„Dzierżoniów – wiek miniony” - plon naukowej konferencji historycznej „Dzierżoniów - wiek miniony”, która odbyła się w Dzierżoniowie w marcu 2007 r. Publikacja zawiera m.in. referaty zaprezentowane podczas konferencji, a także podsumowuje miasto poprzez pryzmat minionego stulecia.

„Architektura Dzierżoniowa XIX wieku” - owoc kilkuletniej pracy dzierżoniowianina Piotra Kmiecia - architekta, współpracownika „Fundacji Otwartego Muzeum Techniki” przybliża nam walory architektury miasta, architektury drugiej połowy XIX wieku i początku XX. W polu widzenia autora znalazły się kształtujące obraz naszego miasta dzieła sztuki budownictwa z infrastrukturą Dzierżoniowa.

„Dzierżoniów nieodkryte miasto” - album zawierający ponad 100 fotografii oferuje spacer po mieście i jego najpiękniejszych zakątkach.

„Dzierżoniów – 850 lat pod opieką św. Jerzego” – album prezentujący prace plastyczne o tematyce związanej z Parafią pw. Św. Jerzego. Prace powstały dzięki konkursowi, zorganizowanemu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dzierżoniowie.

„Dzierżoniów na dawnej pocztówce” - zestaw widokówek, przedstawiających pierwsze czterdzieści lat XX w. Do książki dołączona jest mapa w języku niemieckim przedstawiająca dawny plan ówczesnego Reichenbach. Wydawnictwo świetnie ilustruje jak z upływem lat zmieniał się wizerunek miasta.

„Dzierżoniów w obrazie i słowie” – drugi zbiór pocztówek dzierżoniowskich. Album „opowiada” historie ulic i budynków. Różnorodne pocztówki i grafiki wykorzystane w książce pochodzą głównie z I połowy XX w.

„Dzierżoniów” - kolejny album ukazujący najpiękniejsze uroki, zabytki i zakątki miasta. Wydanie zawiera najnowsze zdjęcia ukazujące Dzierżoniów. Wysoka jakość fotografii pozwala na dokładne „zwiedzenie” wybranych miejsc.

„Solidarność Ziemi Dzierżoniowskiej 1980-1989 – przyczynek od dziejów” - fenomen „Solidarności” na przykładzie ziemi dzierżoniowskiej odzwierciedla procesy zachodzące w kraju. Liczne zdjęcia, wspomnienia oraz relacje ludzi, którzy brali udział w tworzeniu „Solidarności” na terenie dzisiejszego powiatu dzierżoniowskiego pozwalają na przyswojenie tematu walki o wolność.

„Był sobie wiersz...” - antologia poezji uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Wybór wierszy to prawdziwie literacka projekcja młodzieńczych niepokojów i zwątpień, radości i nadziei. Układ poetów z zbiorze nie jest przypadkowy, wyznacza moment ich pobytu w liceum w latach 1998-2009 r.

„Jestem blisko” - zbiór wierszy i prozy związanej z Ziemią Dzierżoniowską. W twórczości Edwarda Berbecia - poety i prozaika z zamiłowania szczególnie ważne miejsce zajmuje wątek autobiograficzny: motyw obrzeży miasta, ludzie którzy pojawili się na jego drodze, dylematy sumienia i podziw dla miejsca, w którym żyje i tworzy.

„Dzieci Gór Sowich” - tomik wierszy Adama Lizakowskiego. W wierszach pojawiają się charakterystyczne i ulubione miejsca poety. Bohater liryczny przemierza w nich sowiogórskie szlaki poszukując swej młodości i zagubionego czasu.

„Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku” - jubileuszowa publikacja, wydana z okazji obchodów 35-lecia istnienia i działalności placówki. Książkę napisał Bartłomiej Perlak - urodzony w Dzierżoniowie historyk, który lata swojej młodości poświęcił sportowi. Publikacja to także zapis wielu innych wydarzeń towarzyszących tej instytucji.

„W cieniu wielkiej sowy monografia gór sowich” - owoc pracy dwudziestu badaczy i krajoznawców związanych z Górami Sowimi. Książka ukazuje środowisko naturalne i przeszłość Gór Sowich. Liczne fotografie i publikacje pojawiają się niekiedy po raz pierwszy, co pozwala na poznanie wszystkich tajników Gór Sowich i okolic.

„Wspomnienia Absolwentów RADIOBUDY” - pamiętnik uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, czyli „Radiobudy”. Publikacje cechuje różnorodna treść wspomnień oraz sylwetki nauczycieli, rówieśników i samych autorów.

„Wielcy twórcy Gór Sowich” – odsłona dzieła i dorobku życia urodzonych techników, przemysłowców, architektów, działaczy społecznych, artystów i poetów, którzy zapisali się na kartach historii dziejów Dzierżoniowa i okolic. Podzielona na 3 działy: „Twórcy kultury”, „Technicy i pionierzy przemysły” oraz „Dziedzictwo” ukazuje także ważne dla naszego regionu momenty.

„Prawda ponad wszystko” - monografia życia i działalności dziewiętnastowiecznego pszczelarza – księdza Jana Dzierżona – patrona Dzierżoniowa.

„Kościół i parafia św. Jerzego w Dzierżoniowie” - to jubileuszowa publikacja wydana z okazji przypadającego 850-lecia parafii. Książka przedstawia zarys dziejów kościoła i parafii na tle historii miasta. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono chronologicznie burzliwe losy kościoła. Całość zdobiona jest bogato zdjęciami, ilustracjami, pocztówkami i mapkami.

„Dziennik wydarzeń punktu zbiorczego w Dzierżoniowie z lat 1946-1947” – najnowsza historia powiatu dzierżoniowskiego, poświęcona tematyce wysiedlania Niemców z Polski. Dziennik szczegółowo opisuje organizację i działalność punktu zbiorczego.

"Kronika Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej” – spisana w 80. rocznicę powstania i 20. rocznicę reaktywowania związku kronika opisuje działalność dzierżoniowskich sybiraków. W książce opublikowano m.in. wspomnienia sybiraków, relacje z najważniejszych dla sybiraków wydarzeń oraz wiersze o Syberii.

„Ziemia Dzierżoniowska w Dziejach Polski i Europy” – uzupełnione i rozszerzone wydanie materiałów pomocniczych do nauki historii regionalnej autorstwa Henryka Kwiatkowskiego. Publikacja Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa skierowana jest do nauczycieli i uczniów zainteresowanych poznaniem bogatej przeszłości Dzierżoniowa.

„Coś więcej niż Góry Sowie” – wydany 2009 roku przewodnik po ziemi Dzierżoniowskiej oprócz podstawowych informacji o regionie jest zachętą i dobrym „towarzyszem” wycieczek po powiecie. Kompendium praktycznych informacji dla aktywnych mieszkańców i turystów odwiedzających Dzierżoniów i chcących poznać najpiękniejsze miejsca w okolicy.

„Dzierżoniów” – historia – sztuka – kultura” – autorzy najnowszego przewodnika o mieście proponują poznawanie historii Dzierżoniowa poprzez jego budowle i pomniki. Atutem wydawnictwa są m.in. pomijane w innych przewodnikach zabytki architektury przemysłowej.

„Dzierżoniów wieki minione” – książka jest efektem zorganizowania w Dzierżoniowie konferencji historycznej o takim samym tytule. Ponad trzystustronnicowe wydawnictwo opisuje średniowieczne losy Dzierżoniowa aż do końca XX wieku.

"STUDNIA BEZ DNA” - to książka opisująca wspomnienia polskich przesiedleńców z Kresów w latach 1939 - 1946 r. Autorami są ludzie, którzy opisujący własną historię i poglądy.

Trudne początki i rozwój dzierżoniowskiej „RADIOBUDY” – zbiór wspomnień najstarszych absolwentów obecnego Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, znanego jako „Radiobuda”. Książka pozwoli nie tylko poznać dawne losy szkoły, ale także przenieść się w czasy dawnego Dzierżoniowa. Liczne fotografie dodatkowo zdobią i tak już barwne opowieści tych, którzy szkołę skończyli ponad pół wieku temu.

Opowieści o najstarszych dziejach miasta. Niektóre z nich są zaskakujące, wszystkie warte poznania. „Dzierżoniowskie Legendy i Opowieści” autorstwa Janiny Weretki-Piechowiak można już kupić w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Publikacja jest rezultatem przemyśleń i spostrzeżeń, które poczyniono w trakcie zbierania materiałów inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych. Część albumową wypełniają fotografie najstarszych nagrobków z opisami hebrajskich i niemieckich inskrypcji wraz z ich tłumaczeniami na jeżyk polski. Znajdziemy tu również szczegółową historię cmentarza i wykaz wszystkich znajdujących się na nim grobów.

Bogaty Strumień - Dzierżoniów Adama Lizakowskiego, to zbiór wierszy o naszym mieście. Adam Lizakowski to poeta, prozaik, tłumacz poezji amerykańskiej, m.in., (Boba Dylana, Williama Carlosa Williamsa, Carla Sandburga). Laureat Międzynarodowego Konkursu pt „Zachodnie losy Polaków” im. gen. Stanisława Maczka (1996). Laureat Międzynarodowej Nagrody Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (Canada, 2000). Nagrody Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministra Kultury, (2008). Studiował na Columbia College Chicago – creative writing gdzie uzyskał tytuł  Bacher of Arts. Studnia ukończył z wyróżnieniem Cum Laude.   Tytuł magistra (Master of Arts) otrzymał na prestiżowym chicagowskim uniwersytecie Northwestern University. Jest członkiem redakcji kwartalnika  pt. TriQuarterly Online  wydawanego przez ten uniwersytet.

Książka autorstwa Marka Golińczaka o muzyce przełomu lat 80. i 90. w Dzierżoniowie. Tworzą ją wywiady z byłymi członkami działających w Dzierżoniowie i okolicy formacji i organizatorami koncertów.