Zastępca burmistrza Dzierżoniowa Dorota Pieszczuch | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zastępca burmistrza Dzierżoniowa Dorota Pieszczuch

Dorota Pieszczuch - urodziła się 15 lipca 1968 r. w Dzierżoniowie. Jest mężatką, ma dwoje dzieci. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek matematyka, studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kwalifikacyjny kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jest absolwentką SP nr 3 im. KEN oraz I LO im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Od 1992 r. pracowała w Zespole Szkół nr 3 im. Kombatantów RP, jako nauczyciel matematyki, a od 2003 r. pełniła tam funkcję dyrektora szkoły. Była radną Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII z ramienia stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego. Pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz była członkinią Komisji Rozwoju Gospodarczego. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika i Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.

Głównymi obszarami, którymi zarządza zastępca burmistrza są sprawy społeczne, edukacja i estetyka miasta. Pani Dorota Pieszczuch jest matematykiem, przez piętnaście lat była dyrektorem dzierżoniowskiego „Ekonomika”, a w minionej kadencji radną i przewodniczącą komisji edukacji i spraw społecznych.

Cenię sobie współpracę, aktywnie działam w kilku organizacjach pracujących na rzecz Dzierżoniowa, jestem też wiceprezesem stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego. Dzierżoniowianką jestem od urodzenia i czuję się bardzo związana z miastem. Burmistrz na najbliższe pięć lat trafnie wyznaczył cztery cele poprawiające jakość życia mieszkańców. Z estetyką miasta, aktywnością i bezpieczeństwem w Dzierżoniowie identyfikuję się najmocniej – mówi Dorota Pieszczuch.

W obowiązkach zastępcy znajduje się m.in. zarządzanie edukacją (od żłobków, do szkół podstawowych), sprawami społecznymi, w tym zarządzenie takimi jednostkami jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Senior+, Środowiskowy Dom Samopomocy, a także kulturą, sportem i promocją Dzierżoniowa.

Podczas nominacji nowy zastępca zwracał szczególna uwagę na kwestie jakości obsługi klientów zarówno urzędu, jak i jednostek organizacyjnych miasta.

 

powrót do listy