Spółka Wodociągi i Kanalizacja | Urząd Miasta Dzierżoniów

Spółka Wodociągi i Kanalizacja

Przedmiotem działalności spółki jest zaopatrzenie i dystrybucja wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Spółkę tworzą samorządy Dzierżoniowa, Gminy Dzierżoniów, Niemczy, Pieszyc, Bielawy i Piławy Górnej. Głównym udziałowcem spółki jest Dzierżoniowski samorząd.

Całkowita długość sieci wodociągowej – 508,3 km, w tym:

 • długość sieci rozdzielczej – 241,6 km;
 • długość sieci wodociagowej magistralnej – 119,8 km;
 • długość przyłączy wodociągowych – 146,9 km.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej – 228,7 km, w tym:

 • długość kanalizacji sanitarnej – 149,6 km;
 • długość kanalizacji ogólnospławnej – 11,0 km;
 • długość przykanalików – 79,1 km.

Sieć wodociągowa zasilana jest w wodę pochodzącą z następujących Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

 • Lubachów w Zagórzu Śląskim;
 • w Kamionkach;
 • ul. Cicha w Dzierżoniowie;
 • w Niemczy;
 • w Piławie Górnej przy ul. B.Chrobrego;
 • w Ostroszowicach;
 • w Górach Sowich;
 • w Bielawie przy ul. Szewskiej;
 • w Bielawie przy ul. 1-go Maja;
 • w Jodłowniku.

Ścieki pochodzące tak z gospodarstw domowych i z zakładów przemysłowych poddawane są procesowi oczyszczania w trzech oczyszczalniach obsługiwanych przez spółkę. Są to oczyszczalnie w Dzierżoniowie, Bielawie i w Piławie Górnej. Ścieki komunale z Pieszyc odprowadzane są nowym kolektorem sanitarnym do oczyszczalni w Dzierżoniowie.

Laboratorium spółki mieści się w Dzierżoniowie, przy ulicy Relaksowej 5. Wykonywane są w nim badania wody pitnej dostarczanej poprzez sieć wodociągową mieszkańcom. Badania te pozwalają ocenić czy woda spełnia parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Laboratorium bada także ścieki z oczyszczalni ścieków. Oferta Laboratorium skierowana jest również do przedsiębiorstw dostarczających wodę i oczyszczających ścieki, dla przemysłu, osób prowadzących działalność gospodarczą (np. sklepy) i dla osób prywatnych (właścicieli studni przydomowych i przydomowych oczyszczalni ścieków).