Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców

Od listopada 2019r. działa Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Dzierżoniowa, która jest dobrowolnym ciałem doradczym i opiniodawczym składającym się z przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się przedsiębiorczością i rynkiem pracy oraz Radnych Rady Miejskiej.

Element ozdobny z napisem Dzierżóniowska Rada Przedsiębiorców

Do zakresu działań Rady należą w szczególności sprawy związane z rozwojem gospodarczym Miasta, w tym:

  • wspieranie polityki rozwoju gospodarczego Miasta,
  • aktywizacja gospodarcza,
  • zgłaszanie potrzeb i problemów lokalnych przedsiębiorców,
  • współorganizacja wydarzeń i działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.

W celu przystąpienia do Rady należy złożyć deklarację członkowską dla przedsiębiorcy lub deklarację członkowską dla organizacji i instytucji.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pani Joanna Walczybok tel. 74 645 08 68, e-mail: jwalczybokatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

Więcej informacji o Dzierżoniowskiej Radzie Przedsiębiorców znajduje się na stronie www.investin.dzierżoniow, poświęconej gospodarce i rozwojowi Dzierżoniowa