Dane kontaktowe i ważne telefony

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 645 08 01, um at um [dot] dzierzoniow [dot] pl ()

Urząd czynny jest od godziny 7.30 do 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, we wtorki do godziny 16.30, w piątki do godziny 14.30. Jeśli istnieje konieczność bezpośredniej konsultacji z pracownikiem prowadzącym daną sprawę, to pracownik schodzi do interesanta. Przed wizytą w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Obsługa klientów prowadzona jest w godz. 9.00-15.00, w piątki do 14.30.

Zdjęcie przedstawiające ludzi załatwiających sprawy w urzędzie

Burmistrz Dzierżoniowa przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek, od godziny 13.30, do 16.30. Zastępca burmistrza w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kierownicy wydziałów również przyjmują interesantów w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą odpowiedzialną za organizację pracy urzędu jest sekretarz

miasta Anna Grochowina - (74) 645 08 00.

Stronę internetową redaguje rzecznik prasowy urzędu Rafał Pilśniak - (74) 645 03 88, 502-318-563, rzecznik at um [dot] dzierzoniow [dot] pl.

 

 

Numery telefonów pracowników urzędu

SARS-Co V-2 - zasady obsługi klientów urzędu

W ramach minimalizowania ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie zmieniły się zasady przyjmowania klientów.

Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się:

 • w Biurze Obsługi Klienta - pisma i wnioski należy złożyć w specjalnej skrzynce;
 • w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – po uprzedniej rejestracji telefonicznej;
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego – po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
 • w Kasie Urzędu Miasta (zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

Przyjęcia mieszkańców przez burmistrza i zastępcę w ramach skarg i wniosków są czasowo wstrzymane. Wnioski bądź interwencje można przesyłać na adres mailowy burmistrz at um [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Każda osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym przy wejściach do Urzędu.

Na terenie Urzędu klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa i zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu do innych osób.

Klienci powinni ograniczyć czas przebywania w Urzędzie do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwiania formalności.

W Urzędzie przyjmowani są jedynie klienci lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).

Przypominamy, że z pracownikami Urzędu Miasta w Dzierżoniowie można skontaktować się:

 • telefonicznie – Sekretariat Urzędu +48 74 645 08 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami/biurami;
 • poprzez e-mail: um at dzierzoniow [dot] pl;
 • poprzez epuap: /axtu16y71b/skrytka.

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi.

Godziny obsługi klientów:

Biuro Obsługi Klienta

 • Poniedziałek - 7:30-15:30
 • Wtorek - 7:30-16:30
 • Środa - 7:30-15:30
 • Czwartek - 7:30-15:30
 • Piątek - 7:30-14:30

Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 • Poniedziałek - 9:00-15:00
 • Wtorek - 9:00-16:00
 • Środa - 9:00-15:00
 • Czwartek - 9:00-15:00
 • Piątek - 9:00-14:00

Kasa urzędu

 • Poniedziałek - 7:30-15:00
 • Wtorek - 7:30-15:00
 • Środa - 7:30-15:00
 • Czwartek - 7:30-15:00
 • Piątek - 7:30-14:00

 

NIP, REGON, KONTA BANKOWE

 • NIP Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 882-10-00-034
 • REGON Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 890717830

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów.

Numer konta to: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

Wpłaty za granicą:

 • Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie,  58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 24
 • SWIFT Banku: GBWCPLPP
 • IBAN: PL34 9527 0007 0046 7773 2000 0002
 • Bank: SGB-Bank S.A. Poznań (nazwa Banku Zrzeszającego)

Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto, zamieszczone na platformie ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) i zarządzane przez MSWiA.

Zasady postępowania z korespondencją przesłaną pocztą elektroniczną

 • Główną skrzynką e-mailową Urzędu jest konto um at um [dot] dzierzoniow [dot] pl, którą obsługuje Kierownik Biura Obsługi Klienta.
 • Każdy z pracowników posiada własne konto e-mailowe, które zobowiązany jest obsługiwać codziennie.
 • Przesyłki otrzymane pocztą elektroniczną dzieli się na: mające istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez urząd, na mające robocze znaczenie dla spraw rozstrzyganych przez urząd oraz na pozostałe nieodzwierciedlające działalności urzędu.
 • Przesyłki kierowane na konto głównej skrzynki urzędu oraz na indywidualne konta pracowników, które mają istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu i załatwiania spraw w urzędzie, drukuje się i przekazuje niezwłocznie do BOK na stanowisko "A Informacja", którego pracownik nanosi pieczęć wpływu i rejestruje w systemie w punkcie kancelaryjnym.

Telefony alarmowe

 • Policja
  telefon alarmowy 997
  Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 57 tel. 74 832 22 22
 • Straż pożarna
  telefon alarmowy 998
  Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 26 tel. kom. 692 151 183
  tel. 74 832 53 80
 • Pogotowie ratunkowe
  Telefon alarmowy 999
  999 lub 112 lub 74 832 07 13
 • Szpital Powiatowy
  Dzierżoniów, ul. Cicha 1 tel. 74 831 33 33, 74 831 52 88, 74 831 37 31
 • Straż Miejska
  Dzierżoniów, ul. Rzeźnicza 2/1 tel. 74 645 08 88
 • Pogotowie Gazowe
  tel. alarmowy 992
  Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 18 tel. 74 831 31 46 do 48
 • Pogotowie energetyczne
  tel. alarmowy 991
  Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 47 tel. 74 832 44 00
 • Pogotwie wodno-kanalizacyjne
  tel. alarmowy 994
  Wodociągi i Kanalizacja, Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 25 a
  tel. 74 832 37 01 do 04

Urzędy i instytucje

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - ul. Krasickiego 36 tel. 74 832 33 33

Rzecznik konsumentów - ul. Świdnicka 38 tel. 74 832 36 60

Pomoc w uzależnieniach

 • Dzierżoniów, Klub Abstynenta „Kalenica”, Rynek 36 (III piętro), tel. 503 934 906, pon.-piąt. w godz. 10.00-12.00 i 15.00-20.00, sob. w godz. 17.00-19.00
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere”, ul. Piastowska 7, tel. 74 831 58 88, pon.-piąt. w godz. 7.00-18.00
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta, Rynek 1, pok. 16 (I piętro), tel. 74 645 08 49, pon.-piąt. w godz. 7.30-15.30
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowowiejska 73. Zapisy telefoniczne (664 971 267) w godzinach 8.00-15.00. Poradnictwo psychologiczne - psycholog Anna Pietrzak; grupa wsparcia dla uzależnionych, grupa wsparcia dla współuzależnionych, konsultacje indywidualne (uzależnienia) - terapeuta Janusz Łopata; grupa dla dzieci, dorosłych i rodzin - pedagog Agnieszka Kastelik; zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - psycholog Sandra Stachowska; policjantka - Barbara Gaweł, radca prawny - Halina Wielgos.

Pomoc dla rodzin

 • Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Złota 8, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74  632 11 29, e-mail: opsdz at opsdzierzoniow [dot] pl, www.opsdzierzoniow.pl
   
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowowiejska 73. Zapisy telefoniczne (664 971 267) w godzinach 8.00-15.00. Poradnictwo psychologiczne - psycholog Anna Pietrzak; grupa wsparcia dla uzależnionych, grupa wsparcia dla współuzależnionych, konsultacje indywidualne (uzależnienia) - terapeuta Janusz Łopata; grupa dla dzieci, dorosłych i rodzin - pedagog Agnieszka Kastelik; zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - psycholog Sandra Stachowska; policjantka - Barbara Gaweł, radca prawny - Halina Wielgos.
   
 • Środowiskowy Dom Samopomocy – dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, ul. Krasickiego 25, od pn.-pt. w godz. 7.00-15.00, tel. 74 830 39 97