Dane kontaktowe i ważne telefony | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dane kontaktowe i ważne telefony

Urząd czynny jest od godziny 7.30 do 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, we wtorki do godziny 16.30, w piątki do godziny 14.30. Jeśli istnieje konieczność bezpośredniej konsultacji z pracownikiem prowadzącym daną sprawę, to pracownik schodzi do interesanta. Przed wizytą w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Numery telefonów pracowników urzędu

Zdjęcie przedstawiające ludzi załatwiających sprawy w urzędzie

Burmistrz Dzierżoniowa przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek, od godziny 13.30, do 16.30. Zastępca burmistrza w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kierownicy wydziałów również przyjmują interesantów w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą odpowiedzialną za organizację pracy urzędu jest sekretarz miasta Anna Beker - (74) 645 08 00.

 

 

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

 • 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
 • tel. (74) 645-08-00, (74) 645-08-99
 • fax: (74) 645 08 01
 • umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl
 • www.dzierzoniow.pl (stronę internetową redaguje rzecznik prasowy urzędu Rafał Pilśniak - (74) 645 03 88, 502-318-563, rzecznikatum [dot] dzierzoniow [dot] pl).

Zasady obsługi klientów Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

W ramach minimalizowania ryzyka epidemiologicznego w dzierżoniowskim urzędzie wprowadzono m.in. obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów oraz, podobnie jak przy trzeciej fali konieczność telefonicznej lub internetowej rezerwacji.  

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi.

Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się:

 • w Biurze Obsługi Klienta,
 • w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet lub poprzez pobranie biletu w kolejkomacie znajdującego się przy wejściu do biura,
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego – po uprzedniej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet  lub uprzedniej rejestracji telefonicznej,
 • w Kasie Urzędu Miasta (płatności można dokonywać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej). Informacje podstawowe | Urząd Miasta w Dzierżoniowie (dzierzoniow.pl)

Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują mieszkańców w ramach skarg i wniosków po uprzedniej rejestracji telefonicznej prowadzonej przez Biuro Burmistrza.

Każda osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym przy wejściach do Urzędu. Na terenie Urzędu klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa i zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu do innych osób. Klienci powinni ograniczyć czas przebywania w Urzędzie do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwiania formalności. W Urzędzie przyjmowani są jedynie klienci lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących). W miejscach obsługi nie może przebywać więcej osób niż liczba czynnych stanowisk do obsługi klientów.

Przydatne numery telefonów:

Biuro Obsługi Klienta:

 • informacja - tel. 74 645 08 00, 74 645 08 14;
 • stanowisko ds. finansowych - tel. 74 645 08 58, 74 645 08 60;
 • stanowisko ds. działalności gospodarczej - tel. 74 645 08 48;
 • Biuro Burmistrza - tel. 74 645 08 99, 74 645 08 15;
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych -  tel. 74 645 08 27, 74 645 08 28,
 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 74 645 08 45, 74 645 08 46, 74 645 08 47;
 • Zarządzanie drogami, strefa płatnego parkowania - tel. 74 645 08 39;
 • Karta Dużej Rodziny - tel. 74 645 08 90.

Godziny obsługi klientów:

Biuro Obsługi Klienta

 • Poniedziałek 7:30 - 15:30
 • Wtorek 7:30 - 16:30
 • Środa 7:30 - 15:30
 • Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:30

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 • Poniedziałek 7:30 - 15:00
 • Wtorek 7:30 - 16:00
 • Środa 7:30 - 15:00
 • Czwartek 7:30 - 15:00
 • Piątek 7:30 - 14:00

Od godziny 10:30 do godziny 10:45 - piętnastominutowa przerwa techniczna

Terenowy punkt paszportowy

 • Poniedziałek 7:30 - 15:00
 • Wtorek 7:30 - 16:00
 • Środa 7:30 - 15:00
 • Czwartek 7:30 - 15:00
 • Piątek 7:30 - 14:00

Od godziny 11:45 do godziny 12:15 - półgodzinna przerwa techniczna

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Poniedziałek 7:30 - 15:00
 • Wtorek 7:30 - 16:00
 • Środa 7:30 - 15:00
 • Czwartek 7:30 - 15:00
 • Piątek 7:30 - 14:00

Kasa

 • Poniedziałek 7:30 - 15:00
 • Wtorek 7:30 - 15:00
 • Środa 7:30 - 15:00
 • Czwartek 7:30 - 15:00
 • Piątek 7:30 - 14:00

 

Telefony alarmowe

 • Policja
  telefon alarmowy 997
  Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 57 tel. 74 832 22 22
 • Straż pożarna
  telefon alarmowy 998
  Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 26 tel. kom. 692 151 183
  tel. 74 832 53 80
 • Pogotowie ratunkowe
  Telefon alarmowy 999
  999 lub 112 lub 74 832 07 13
 • Szpital Powiatowy
  Dzierżoniów, ul. Cicha 1 tel. 74 831 33 33, 74 831 52 88, 74 831 37 31
 • Straż Miejska
  Dzierżoniów, ul. Rzeźnicza 2/1 tel. 74 645 08 88
 • Pogotowie Gazowe
  tel. alarmowy 992
  Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 18 tel. 74 831 31 46 do 48
 • Pogotowie energetyczne
  tel. alarmowy 991
  Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 47 tel. 74 832 44 00
 • Pogotwie wodno-kanalizacyjne
  tel. alarmowy 994
  Wodociągi i Kanalizacja, Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 25 a
  tel. 74 832 37 01 do 04

Urzędy i instytucje

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - ul. Krasickiego 36 tel. 74 832 33 33

Rzecznik konsumentów - ul. Świdnicka 38 tel. 74 832 36 60

Pomoc w uzależnieniach

 • Dzierżoniów, Klub Abstynenta „Kalenica”, Rynek 36 (III piętro), tel. 503 934 906, pon.-piąt. w godz. 10.00-12.00 i 15.00-20.00, sob. w godz. 17.00-19.00
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere”, ul. Piastowska 7, tel. 74 831 58 88, pon.-piąt. w godz. 7.00-18.00
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta, Rynek 1, pok. 16 (I piętro), tel. 74 645 08 49, pon.-piąt. w godz. 7.30-15.30
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowowiejska 73. Zapisy telefoniczne (664 971 267) w godzinach 8.00-15.00. Poradnictwo psychologiczne - psycholog Anna Pietrzak; grupa wsparcia dla uzależnionych, grupa wsparcia dla współuzależnionych, konsultacje indywidualne (uzależnienia) - terapeuta Janusz Łopata; grupa dla dzieci, dorosłych i rodzin - pedagog Agnieszka Kastelik; zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - psycholog Sandra Stachowska; policjantka - Barbara Gaweł, radca prawny - Halina Wielgos.

Pomoc dla rodzin

 • Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Szkolna 24, 58-200 Dzierżoniów, telefon: 74 660-46-76, e-mail: opsdzatopsdzierzoniow [dot] pl, www.opsdzierzoniow.pl 
 • Środowiskowy Dom Samopomocy – dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, ul. Nowowiejska 88 i 88a, od pn.-pt. w godz. 7.00-15.00, tel. 74 830 39 97