Inwestycje | Urząd Miasta Dzierżoniów

Inwestycje

Mieszkalnictwo, poprawa estetyki miasta oraz przebudowy dróg, to największe zadania zaplanowane przez Dzierżoniów w 2022 roku. W tym roku rozpocznie się budowa nowego budynku komunalnego przy ul. Prusa, trwa przebudowa stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią zostanie wyremontowane i przykryte "balonem".

Pod zdjęciem znajduje się wykaz inwestycji zaplanowanych w 2022 roku.

Dzierżoniów z góry, na pierwszym planie rondo i ulica w głebi starmiejskie centrum

Kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2021 roku

 • modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej;
 • remont ul. Strzelniczej i Ogrodowej;
 • modernizacja parku wzdłuż Wału Szwedzkiego;
 • Przedszkole Publiczne nr 1 – remont dachu.

Najważniejsze inwestycje 2022

 • przebudowa ul. Kilińskiego (od torów, do ronda na drodze Dzierżoniów-Pieszyce);
 • nowy, czteropiętrowy budynek komunalny przy ul. Prusa;
 • rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa;
 • zagospodarowanie rynku, kwartałów wokół rynku;
 • budowa ścieżki rowerowej w obrębie murów obronnych, od ul. Krasickiego do ul. Miodowej;
 • budowa zadaszenia (tzw. balon) i remont boiska sztucznego znajdującego się na terenie , ośrodka sportu;
 • budowa instalacji fotowoltaicznych na 19 miejskich obiektach użyteczności publicznej (inwestycję będzie realizować spółka Energia Komunalna w ramach wniesienia przez miasto udziałów w spółce);
 • przebudowa sieci i oświetlenia ul. Piastowskiej;
 • zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego na potrzeby osób potrzebujących wsparcia oraz wykluczonych społecznie;
 • remont budynku komunalnego, przy ul. Nowowiejskiej 124  (32 tys. 500 zł – udział mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej);
 • dofinansowanie budownictwa społecznego przez Dzierżoniów (dotacja zostanie zwrócona przez grant z Banku Gospodarstwa Krajowego. Uzyskanie grantu i wniesienie aportu zmniejszy udział partycypacji przyszłych najemców);
 • zakup sprzętu komputerowego dla urzędu i jednostek organizacyjnych miasta (komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki monochromatyczne, skanery);
 • Szkoła Podstawowa nr 9 – remont i modernizacja budynku, małej i dużej sali gimnastycznej oraz przebudowa parkingu i budowa placu zabaw dla klas I-III
 • Przedszkole Publicznie nr 2 - termomodernizacja obiektu;
 • Przedszkole Publicznie nr 2 – adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia;
 • Przedszkole Publicznie nr 3 - termomodernizacja obiektu;
 • gospodarka wodno-kanalizacyjna – rozbudowa oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej;
 • budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. 11 listopada;
 • dofinansowanie do zmiany ogrzewania (likwidacja „kopciuchów”) w ramach Programu Małych Ulepszeń;
 • odbudowa muru przy ul. Młyńskiej.

Przygotowanie kolejnych inwestycji (prace koncepcyjne i projektowe)

 • ul. Wesoła – wykonanie koncepcji projektowej, obejmującej m.in. odwodnienie drogi oraz wykonanie pełnego pomiaru geodezyjnego wszystkich ogrodzeń, celem prawidłowego oszacowania podziału zlokalizowanych działek w ciągu drogi;
 • budowa aktywnych przejść dla pieszych (ul. Świdnicka – dwa przejścia, Wrocławska, Batalionów Chłopskich, Nowowiejska);
 • rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przy cmentarzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie cmentarza;
 • ul. Kilara - budowy drogi, oświetlenia drogowego i odwodnienia dla łącznika drogowego;
 • ul. Kamienna – budowa drogi, ścieżki rowerowej i chodnika;
 • os. Tęczowe – przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej;
 • budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkalnych pomiędzy ul. Korczaka i Wrocławską;
 • remont pomieszczeń w budynku Rynek 36.