Inwestycje | Urząd Miasta Dzierżoniów

Inwestycje

Inwestycje zmieniają Dzierżoniów. W ostatnich latach, oprócz remontów dróg, budynków użyteczności publicznej, czy budowy mieszkań, wiele zadań dotyczyło przemiany terenów zielonych i rewitalizacji staromiejskiego centrum.

Po lewej, w menu strony, dostępne są szczegółowe informacje, zdjęcia i nagrania wideo pokazujące inwestycje zakończone w poprzednich latach. Poniżej polecamy dwa filmy pokazujące efekty inwestycji zrealizowanych przez dzierżoniowski samorząd w ostatnich latach, pod filmami wykaz inwestycji, które będą realizowane w 2024 roku.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętych przed 2024 rokiem

 • Przebudowa Rynku
 • Przebudowa ul. Prochowej
 • Przebudowa ul. Wieniawskiego
 • Skwer Solidarności

Inwestycje, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku

 • Przebudowa ul. Kilińskiego
 • Przebudowa os. Kolorowego II etap
 • Przebudowa ul. Słowiańskiej
 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
 • Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego
 • Remont Szkoły Podstawowej nr 9
 • Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9
 • Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada
 • Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Akacjowej do Ronda Solidarności
 • Budowa sięgaczy przy ul. Armii Krajowej
 • Budowa ul. Kamiennej
 • Budowa ul. Kilara
 • Budynek dla seniorów przy ul. Pocztowej
 • Modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej nr 3
 • Modernizacja drogi osiedlowej od od wjazdu z ul. Złotej wzdłuż bloku nr 5b i obiektów handlowych wraz z budową parkingu
 • Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami i przebudowa schodów w Żłobku Miejskim
 • Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do miasta
 • Modernizacja i remonty w budynkach komunalnych
 • Modernizacja i remont budynku Komunalnego przy ul. Kopernika 19
 • Modernizacja i remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21
 • Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie

Projekty techniczne zlecone do wykonania w 2024 roku

 • Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki, do ul. Złotej
 • Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wrocławską i Wiosenną
 • Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym
 • Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhofa
 • Przebudowa i rozbudowa ul. Wesołej
 • Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską
 • Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej
 • Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego
 • Budynek mieszkalny przy ul. Prusa
 • Adaptacja budynku na schronisko dla kotów
 • Renowacja murów obronnych