Inwestycje

W 2023 roku Dzierżoniów zaplanował aż 60 milionów na inwestycje. Na większość z nich urząd zdobył zewnętrze dofinansowanie. Największą liczbę stanowią inwestycje w infrastrukturę drogową. Miasto przykłada też dużą wagę do zadań, które w przyszłości przyniosą oszczędności. Sporo zadań związanych jest też z remontem w placówkach publicznych, głównie w dzierżoniowskich przedszkolach.

Po lewej, w menu strony dostępne są szczegółowe informacje o inwestycjach zakończonych w tym roku i w latach poprzednich.

Wykaz inwestycji zaplanowanych w 2023 roku

 • Kompensacja mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej
 • Przebudowa ul. Ząbkowickiej (od ul. Bielawskiej do skrzyżowania z ul. Słowiańską) (dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei – 717 tys. zł)
 • Przebudowa ul. Kilińskiego (2024/2024) (od przejazdu kolejowego do ronda na drodze Dzierżoniów-Pieszyce) (planowane dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei – 3 mln 895 tys. zł, planowane dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 500 tys. zł)
 • Przebudowa ul. Szkolnej, ul. 11 Listopada i dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 (planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 mln 999 tys. zł)
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I – ul. Wieniawskiego
 • Przebudowa podkowy przy ul. 11 Listopada
 • Przebudowa ul. Wrocławskiej (od ul. Piastowskiej, do skrzyżowania z ul. Bielawską)
 • Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na przebudowę drogi Dzierżoniów-Nowizna (40 tys. zł)
 • Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowego II – ul. Kilara
 • Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej (budowa ciągu pieszo-jezdnego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)
 • Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową
 • Przebudowa ul. Sikorskiego (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku , inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 mln 211 tys. zł)
 • Przebudowa ul. Prochowej i odcinka ul. Mierniczej
 • Remont ul. Pocztowej (planowana wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg – 2 mln 663 tys. zł)
 • Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Prusa (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku, dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego – 12 mln. 327 tys. zł)
 • Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 mln 778 tys. zł)
 • Odnowienie elewacji wraz z wyminą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2
 • Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1
 • Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 630 tys. zł)
 • Zagospodarowanie rynku i terenów w obrębie staromiejskiego centrum (inwestycja podzielona na dwa etapy, etap pierwszy 2023-2024 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 mln 682 tys. zł (drugi etap 2026-2027)
 • Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie w Dzierżoniowie (miasto ubiega się o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu  właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe będzie wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowe)
 • Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie
 • Modernizacja stadionu miejskiego (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4 mln zł)

Projekty techniczne zlecone do wykonania w 2023 roku

 • Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej
 • Budowa drogi przy granicy miasta z Nowizną
 • Zmiana systemu komunikacji drogowej na os. Błękitnym
 • Przebudowa i modernizacja ul. Zamenhoffa
 • Przebudowa i rozbudowa ul. Wesołej
 • Przebudowa ul. Przedwiośnie II etap