Bezpieczeństwo | Urząd Miasta Dzierżoniów

Bezpieczeństwo

Aktualne i archiwalne komunikaty dotyczące jakości powietrza w Dzierżoniowie

Stanowisko ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego:

 • Małgorzata Jarzynka-Oleksy podinspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej (Biuro Obsługi Klienta)
  tel. 74 645 03 94,e-mail: ocatum [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe obejmuje zasięgiem teren miasta i polega na realizacji następujących zadań:

 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących obrony cywilnej (OC);
 • opracowywanie planu obrony cywilnej oraz nadzór nad opracowaniem planów OC i zadań dla instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Dzierżoniowa;
 • przygotowanie i zapewnienie działania wszystkich elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • przygotowanie oraz kierowanie formacjami obrony cywilnej.
 • gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako szefa obrony cywilnej miasta;
 • kierowanie i koordynowaniem przedsięwzięć w zakresie integracji sił do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zagrożeń nadzwyczajnych;
 • organizacyjno-rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie Dzierżoniowa;
 • kierowaniem oraz przygotowanie do ewakuacji z miejsc zagrożonych;
 • współpraca z Państwową Powiatową Komendą Straż Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Pogotowiem Ratunkowym w Dzierżoniowie oraz innymi jednostkami biorącymi udział w czasie akcji ratowniczych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza miasta oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starosty lub Wojewody.

Alarmowanie i ostrzeganie

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

 • alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.
 • ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.

Rodzaje sygnałów ostrzegawczych, ich ogłaszanie i odwoływanie

Uwaga! Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Pamiętaj:

 • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami;
 • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie;
 • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się;
 • nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

Telefony na wypadek zagrożeń

 • Punkt Informacji Drogowej GDDKiA, tel. 19 111, e-mail:  kancelariaatgddkia [dot] gov [dot] pl
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, 998 lub 112, e-mail:  dzierzoniowatkwpsp [dot] wroc [dot] pl
 • Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie, 997 lub 112, e-mail:  dyzurnyatdzierzoniow [dot] wr [dot] policja [dot] gov [dot] pl
 • Pogotowie Ratunkowe w Dzierżoniowie, 999 lub 112, e-mail:  sekretariatatszpital [dot] dzierzoniow [dot] pl
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie, 74 832 46 57; 606 624 921; email:  dzierzoniowatwroc [dot] wiw [dot] gov [dot] pl
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie, 74 832 33 33; 781 556 033; email:  psse [dot] dzierzoniowatpis [dot] gov [dot] pl
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 74 832 17 80; 695 932 905; email:  pinb-dzierzoniowato2 [dot] pl
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, 74 831 31 29; 607 448 862; email:  sekretariatatzdp [dot] dzierzoniow [dot] pl
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie, tel. 74 832 52 27, kom. 698 618 702, fax. 74 832 52 26, email:  dzierzoniowatczkw [dot] wroc [dot] pl, całodobowy kontakt: kom. 698 618 702, tel. 74 832 52 27 (po godzinach pracy urzędu przekierowanie na numer komórkowy po 20 sekundach)
 • Pogotowie Gazowe w Dzierżoniowie, 992, tel. 74 831 24 21, email:  rdg [dot] dzierzoniowatwroclaw [dot] psg [dot] pl
 • Pogotowie Energetyczne w Dzierżoniowie, 991, tel. 74 889 45 12, email:  tdwbzetdattauron-dystrybucja [dot] pl
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne w Dzierżoniowie, 994, tel. 4 832 37 01 do 04, email:   wikatwik [dot] dzierzoniow [dot] pl

Zostań żołnierzem

Jest łatwiej, szybciej i nowocześniej – od 23 kwietnia 2022 r. w wojsku obowiązuje nowy system rekrutacji dla wszystkich, którzy chcą wstąpić do armii. Zmieniamy podejście i filozofię, aby ludzie nie zniechęcali się skomplikowanymi procedurami. Powołaliśmy Wojskowe Centra Rekrutacji, które zajmą się rekrutacją do wojska. Można spotkać się z ekspertami od rekrutacji, albo załatwić to przez internet.