Bezpieczeństwo

Aktualne i archiwalne komunikaty dotyczące jakości powietrza w Dzierżoniowie

Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Dzierżoniowie tworzą:

 • Marek Mitraszewski Kierownik Biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  tel. 74 645 08 30,e-mail: mmitraszewski at um [dot] dzierzoniow [dot] pl;
 • Małgorzata Jarzynka-Oleksy podinspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej (Biuro Obsługi Klienta)
  tel. 74 645 03 94,e-mail: mjarzynkaoleksy at um [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe obejmuje zasięgiem teren miasta i polega na realizacji następujących zadań:

 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących obrony cywilnej (OC);
 • opracowywanie planu obrony cywilnej oraz nadzór nad opracowaniem planów OC i zadań dla instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Dzierżoniowa;
 • przygotowanie i zapewnienie działania wszystkich elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • przygotowanie oraz kierowanie formacjami obrony cywilnej.
 • gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako szefa obrony cywilnej miasta;
 • kierowanie i koordynowaniem przedsięwzięć w zakresie integracji sił do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zagrożeń nadzwyczajnych;
 • organizacyjno-rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie Dzierżoniowa;
 • kierowaniem oraz przygotowanie do ewakuacji z miejsc zagrożonych;
 • współpraca z Państwową Powiatową Komendą Straż Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Pogotowiem Ratunkowym w Dzierżoniowie oraz innymi jednostkami biorącymi udział w czasie akcji ratowniczych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza miasta oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starosty lub Wojewody.

Alarmy dźwiękowe

Jednym z przedsięwzięć struktur zarządzania kryzysowego jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 • systemy alarmowania - syreny zakładów pracy, straży pożarnej, obrony cywilnej
 • centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej

Po usłyszeniu sygnału alarmowego należny działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego (dźwięk syreny modulowany trwający 3 minuty) osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać i ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

Jeżeli nie będziesz miał możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, ukryj się w zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłoną.

Po usłyszeniu alarmu o skażeniach (dźwięk syreny ciągły trwający 3 minuty) należy:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony;
 • udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

 

Telefony na wypadek zagrożeń

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA
tel. 19 111, e-mail:  kancelaria at gddkia [dot] gov [dot] pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
998 lub 112, e-mail:  dzierzoniow at kwpsp [dot] wroc [dot] pl

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
997 lub 112, e-mail:  dyzurny at dzierzoniow [dot] wr [dot] policja [dot] gov [dot] pl

Pogotowie Ratunkowe w Dzierżoniowie
999 lub 112, e-mail:  sekretariat at szpital [dot] dzierzoniow [dot] pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
74 832 46 57; 606 624 921; email:  dzierzoniow at wroc [dot] wiw [dot] gov [dot] pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
74 832 33 33; 781 556 033; email:  psse [dot] dzierzoniow at pis [dot] gov [dot] pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
74 832 17 80; 695 932 905; email:  pinb-dzierzoniow at o2 [dot] pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
74 831 31 29; 607 448 862; email:  sekretariat at zdp [dot] dzierzoniow [dot] pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie
tel. 74 832 52 27, kom. 698 618 702, fax. 74 832 52 26, email:  dzierzoniow at czkw [dot] wroc [dot] pl

całodobowy kontakt: kom. 698 618 702, tel. 74 832 52 27 (po godzinach pracy urzędu przekierowanie na numer komórkowy po 20 sekundach)

Pogotowie Gazowe w Dzierżoniowie
992, tel. 74 831 24 21, email:  rdg [dot] dzierzoniow at wroclaw [dot] psg [dot] pl

Pogotowie Energetyczne w Dzierżoniowie
991, tel. 74 889 45 12, email:  tdwbzetd at tauron-dystrybucja [dot] pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne w Dzierżoniowie
994, tel. 4 832 37 01 do 04, email:   wik at wik [dot] dzierzoniow [dot] pl