Osiągnięcia | Urząd Miasta Dzierżoniów

Osiągnięcia

Dzierżoniowski urząd jako pierwszy w Polsce wdrożył i certyfikował System Zarządzania Jakością ISO. Jesteśmy również jedynym w kraju samorządem, wyróżnionym najwyższą oceną w II stopniu Europejskiej Nagrody Jakości. Otrzymanie tej nagrody poprzedziły wyróżnienia EFQM – „Zaangażowanie za doskonalenie” (2004) i„Uznanie za Doskonalenie” (2007).

Od wielu lat Dzierżoniów znajduje się w czołówce rankingu gmin przygotowywanego co roku przez „Rzeczpospolitą”. Najwyżej w tym prestiżowym rankingu, w którym oceniane są wszystkie samorządy w Polsce, byliśmy w 2013 roku, w 2009 i 2011 roku zajęliśmy drugie miejsce. W 2014 roku Dzierżoniów zdobył w tym rankingu tytuł "Najlepszego Samorządu Dziesięciolecia" w kategorii "Najlepsza gmina miejska i miejsko-wiejska".

Najlepszy Samorząd Dziesięciolecia - to wyjątkowe wyróżnienie „Rzeczpospolitej” odebrał z rąk Jerzego Buzka burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun. Dzierżoniów zdobył ten tytuł i znalazł się też w gronie miast, w których są największe inwestycje.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej przeprowadzono już po raz dziesiąty. Na przestrzeni tych lat Dzierżoniów zajmował pierwsze, dwa razy drugie i dwa razy czwarte miejsce.

- Wysoka pozycja w rankingu to powód do satysfakcji, że przyjęta i realizowana strategia się sprawdza. Reguły rankingu ustalono tak, by dopingować władze publiczną do efektywnych działań. Mamy tu wskaźniki pokazujące, jak samorząd wspiera lokalną przedsiębiorczość, jak walczy z bezrobociem, współpracuje z organizacjami obywatelskimi, na ile efektywne są inwestycje i jakie są osiągnięcia w edukacji i obsłudze klienta – mówi Jerzy Buzek - przewodniczący kapituły, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

W opisie miasta zamieszczonym w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” Dzierżoniów opisywany jest jako miasto, w którym w ostatnich dziesięciu latach dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły o 106%. Gazeta zauważa także fakt, że w 2012 roku Dzierżoniów znalazł się w gronie najlepiej zarządzanych organizacji w Europie.

- Dziękuję bardzo mieszkańcom za poparcie, jakie czuję w codziennej pracy nad rozwojem miasta, jak również radnym i pracownikom urzędu realizującym zadania samorządu. Takie wyróżnienie daje nam wszystkim dużą satysfakcję. Im więcej się osiąga, tym bardziej widzimy, czujemy jak dużo jest jeszcze pracy przed nami – komentuje sukces miasta burmistrz Marek Piorun.

Najlepsze miasta i gminy ostatnich dziesięciu lat:
Poznań – zwycięzca kategorii najlepsze miasto na prawach powiatu
Dzierżoniów - zwycięzca kategorii najlepsza gmina miejska i miejsko-wiejska
Świdnica (Lubuskie) i Zabierzów – zwycięzcy kategorii najlepsze gminy wiejskie

Wykaz nagród i osiągnięć dzierżoniowskiego Urzędu Miasta w latach 1999-2014

 • 1999 r. - Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9002  
 • 2000 r. - Wyróżnienie „Związku Miast Polskich” za „System Zarządzania Jakością  w Administracji Samorządowej” oraz „Program Kompleksowej Rewitalizacji Starego Miasta” 
 • 2001/2002 r.- „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”- I miejsce w kategorii „Organizacja wewnętrzna  i obsługa interesantów w gminach od 15 do 40 tys. mieszkańców” 2001-2002
 • 2001/2002 r. - „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” II miejsce w kategorii „Partycypacja i komunikacja społeczna w grupie gmin od 15 do 40 tys. mieszkańców”
 • 2002 r. - Wdrożenie znowelizowanej normy ISO:9001 w 2002 r. 
 • 2002 r. - Wyróżnienie w konkursie „Krzemowa Gmina 2002 r.” w kategorii Gminy Miejskie, za wprowadzenie systemu informatycznego, rozwój sieci wewnętrznej oraz posiadany sprzęt 
 • 2002/2003 r. - Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom – I miejsce w kategorii „Organizacja wewnętrzna i jakość obsługi klienta” edycje 2002/2003 i znak jakości * * * * 
 • 2003 r. - Krajowa Izba Gospodarcza tytuł „Gmina Fair Play 2003”  
 • 2004 r. - Laureat konkursu w kategorii „Przyjazny Urząd” – Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 
 • 2004 r. - Nagroda w II edycji konkursu „Edukacja Samorządowa” za efektywne inwestowanie w doskonalenie pracowników w doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie pracowników samorządowych i radnych  - nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 28.05.2004 r. 
 • 2004 r. - Zaangażowanie za doskonalenie - Committed to Excellence EFQM 2004 
 • 2005 r. - Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom ze znakiem jakości * * * za spełnienie wysokich standardów organizacji wewnętrznej i zarządzanie rozwojem oraz komunikacji społecznej i partycypacji mieszkańców – 28 10.2005 r. 
 • 2005 r. - certyfikat za udział w Akcji Przejrzysta Polska i zrealizowanie VI zasad Przejrzystej Polski 
 • 2006 r. - Wyróżnienie dla Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za podjęcie dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych w ramach akcji „Przejrzysta Polska” 
 • 2006 r. - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO:9001, ISO:14001, ISO:18001 
 • 2006 r. - Certyfikat za wdrożenie metodyki Prince 2 
 • 2007 r. - Uznanie za doskonalenie EFQM 2007 
 • 2007 r. - Zajęcie VI-go miejsca w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 
 • 2008 r. - Certyfikat akcji społecznej „Przejrzysta Polska” przyznany na lata 2008-2010 
 • 2008 r. - Zajęcie IV-go miejsca w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej”
 • 2009 r. - Zajęcie II - go miejsca w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej”
 • 2009 r. - Tytuł „Najbardziej innowacyjnej gminy w kategorii gmin miejskich” w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej”
 • 2009 r. - Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
 • 2010 r. - Zajęcie IV miejsca Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej
 • 2010 r. -  Tytuł „Sportowa Gmina” przyznany przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej za inwestycje w nowoczesną bazę sportową
 • 2011 r. - Zajęcie II miejsca w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej
 • 2012 r. - II stopnień Europejskiej Nagrody Jakości (EFQM)
 • 2012 r. - Wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2011 w województwie dolnośląskim dla burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna 
 • 2012 r. - Honorowy Medal Polskiego Klubu Infrastruktury Społecznej
 • 2012 r. - Certyfikat udziału w projekcie Dobre Prawo - Dobre Rządzenie
 • 2013 r. - I Miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2013 w kategorii Gmina Miejska
 • 2014 r. - Najlepszy Samorząd Dziesięciolecia - Ranking Samorządów Rzeczpospolitej
 • 2017 r. - Lider Zarządzania - nagroda przyznana z okazji 100-lecia Związku Miast Polskich