Publikacje o dzierżoniowskim sporcie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Publikacje o dzierżoniowskim sporcie

Książka "Reichenbach/Dzierżoniów Historia sportowych pasji i polityki" to wydawnictwo poświęcone historii dzierżoniowskiego sportu, zarówno w jego niemieckim okresie, jak i w granicach państwa polskiego. Publikacja autorstwa  autorstwa Tomasza Przerwy i Bartłomieja Perlaka daje szansę lepszego poznania miasta, poczynając od drugiej połowy XIX w., a kończąc na współczesności, ponieważ znajdują się w niej odniesienia do ogólnych przemian kulturowych, założeń politycznych czy militarnych. Zawiera ona również zapis indywidualnych i grupowych pasji, wysiłków na rzecz rozbudowy zaplecza sportowego, poprawy warunków życia i wizerunku miejscowości.

Pierwszą część opracowania, która obejmuje dzieje dzierżoniowskiego sportu w latach 1861–1945, tj. od zawiązania pierwszego związku gimnastycznego do końca niemieckich rządów w mieście przygotował dr hab. Tomasz Przerwa prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten przeszło osiemdziesięcioletni zakres czasowy podzielony został na pięć okresów, które wyznaczają kolejne etapy usportowienia miejscowej społeczności: dziewiętnastowiecznego przełomu, przyspieszenia z początku XX w., trudnych lat wojennego i powojennego kryzysu, późniejszej ekspansji sportu i – wreszcie – nazistowskich „porządków”.

Część druga – autorstwa dr. Bartłomieja Perlaka – przedstawia 75 lat sportu w polskim już Dzierżoniowie, począwszy od 1945 r., aż po czasy nam współczesne. Jego powojenne dzieje zostały ukazane najpierw w pięciu rozdziałach charakteryzujących poszczególne etapy rozwoju sportu w kontekście zachodzących w kraju zmian politycznych. W związku z tym szeroko omówione zostało tworzenie zrębów sportu po drugiej wojnie światowej oraz procesy zachodzące na przełomie lat 40. i 50. XX w., a także w trakcie następnych dziesięcioleci. Równie szczegółowo potraktowano kwestie sportu po przemianach politycznych, jakie nastąpiły w czerwcu 1989 r., a które stanowią najważniejszą cezurę najnowszej historii Polski. Ponadto dla pełnej charakterystyki zagadnienia przedstawiony został rozwój infrastruktury sportowej, przy uwzględnieniu istotnej roli miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast dla usystematyzowania dynamiki rozwoju poszczególnych dyscyplin, w ostatnim rozdziale dokonano ich pełnego omówienia.

Okładka ksiżaki o historii dzierżoniowskiego sportu

 


Wydawnictwo "Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku" opisuje kulisy powstania i działanośc instytucji i ludzi, którzy mają największy wpływ na rozwój sportu i aktywność fizyczną mieszkańców. To wyczerpujące opracowanie o znamionach pracy naukowej.

Okładka ksiżaki ukazującej działność ośrodka sportu w Dzierżoniowie