Sekretarz | Urząd Miasta Dzierżoniów

Sekretarz

Anna Beker - sekretarz Dzierżoniowa od października 2022 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia ze specjalnością administracja publiczna.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo pracy i prawo socjalne na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracę w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie rozpoczęła w 2001 r. Przechodząc wszystkie szczeble awansu pracownika samorządowego od podinspektora w Biurze Obsługi Klienta (lata 2001 - 2005), poprzez inspektora, a następnie głównego specjalistę ds. kadr (lata 2005 – 2017) w 2018 r. została Kierownikiem Biura Obsługi Urzędu i Kadr.

W latach 2002-2017 audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Współpracowała z Fundacją EFQM w Brukseli, pracując w zespole projektowym odpowiedzialnym za aktualizację Modelu Doskonałości EFQM 2013.

W pracy zawodowej zajmowała się i zajmuje zagadnieniami organizacji pracy urzędu, nadzorem nad zapewnieniem zasobów niezbędnych do pracy urzędu, realizacją budżetu oraz planowaniem i realizacją procesów kadrowych w urzędzie.

powrót do listy