Sekretarz

Anna Grochowina - ukończyła, studia licencjacie o kierunku administracja publiczna na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz uzupełniające studia magisterskie o kierunku administracja - specjalizacja: prawo wspólnotowe w międzywydziałowym instytucie prawa i administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Ukończyła szkolenia w zakresie metodyki zarządzania projektami wg PRINCE II, modelu doskonałości EFQM. Jest członkiem Forum Sekretarzy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Funkcję sekretarza pełni od listopada 2007 roku. Bez przynależności politycznej.

W Urzędzie Miasta pracuje od maja 1999 r. Od dziesięciu lat jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

powrót do listy