Zastępca burmistrza Dzierżoniowa Radosław Michałek | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zastępca burmistrza Dzierżoniowa Radosław Michałek

Radosław Michałek urodził się 10.05.1981 roku w Dzierżoniowie. Jest żonaty, ma troje dzieci, z wykształcenia jest magistrem prawa. Absolwent Szkoły Podstawowej 4 i Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Dzierżoniowie. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie  Wrocławskim.

Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku od pracy w Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie. Z samorządem lokalnym związany jest od 2007 roku. W Urzędzie Gminy Dzierżoniów zajmował się funkcjonowaniem samorządu w obszarze gospodarki nieruchomościami, inżynierii, planowania przestrzennego, ochrony zabytków, procesów zakupowych oraz realizacją inwestycji publicznych.

W 2020 roku objął stanowisko kierownika Inwestycji, Zamówień Publicznych oraz Planowania Przestrzennego w Gminie Dzierżoniów. W 2022 roku został dyrektorem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Pasjonują go zamówienia publiczne oraz oprogramowanie GIS i tworzenie map. Nominację na zastępcę burmistrza Dzierżoniowa Radosław Michałek odebrał 1 lipca 2024 roku.

powrót do listy