Numery telefonów pracowników urzędu | Urząd Miasta Dzierżoniów

Numery telefonów pracowników urzędu

Najwyższe kierownictwo

 • Dariusz Kucharski - burmistrz Dzierżoniowa - (74) 645 08 99
 • Dorota Pieszczuch - zastępca burmistrza - (74) 645 08 99
 • Anna Beker - sekretarz miasta - (74) 645 08 08
 • Marzenna Lasota-Darowska - skarbnik miasta - (74) 645 08 53

Biuro burmistrza

 • Paulina Krawczuk - sekretariat burmistrza i zastępców burmistrza - (74) 645 08 99, (74) 645 08 15
 • Magdalena Szachniewicz - sekretariat burmistrza i zastępców burmistrza - (74) 645 08 99, (74) 645 08 15
 • Fax/e-fax - (74) 645 08 01, (74) 641 55 30

Rzecznik prasowy urzędu miasta

 • Rafał Pilśniak - (74) 645 03 88 / 502-318-563

Wydział Organizacyjny

 • Katarzyna Droszczak - sprawy organizacyjno-prawne, inspektor ochrony danych - (74) 645 08 08

Biuro Obsługi Klienta

 • Katarzyna Rybacka - Informacja i Biuro podawcze - (74) 645 08 14
 • Beata Krukiewicz - Informacja i Biuro podawcze - (74) 645 08 00
 • Monika Połczyńska - Wydział Finansowo-Budżetowy - (74) 645 08 58
 • Anna Gałązka - Wydział Finansowo-Budżetowy - (74) 645 08 60
 • Justyna Winiarska - Ewidencja Działalności Gospodarczej - (74) 645 08 48
 • Anna Cichostępska - kasa Urzędu Miasta - (74) 645 08 16
 • Marta Czerwik - kasa Urzędu Miasta - (74) 645 08 17

Zespół ds. Obsługi Urzędu i Kadr

 • Anna Beker – kierownik - (74) 645 08 09
 • Grażyna Banaś  informacja publiczna, archiwum - (74) 645 03 96
 • Małgorzata Szczakowska - sprawy gospodarcze/ archiwum urzędu - (74) 645 08 10
 • Iwona Frydmańska - kadry - (74) 645 08 09
 • Katarzyna Majchrzak - kadry - (74) 645 08 09

Wydział Rozwoju Miasta

 • Małgorzata Wrotyńska - dyrektor - (74) 645 08 20

Zespół ds. Przedsiębiorczości i Pomocy Publicznej

 • Małgorzata Krupska - (74) 645 08 33
 • Marcin Szczepanowski - pomoc publiczna - (74) 645 08 21
 • Ewa Straszak - rozwój gospodarczy - (74) 645 08 79
 • Justyna Winiarska - BOK - (74) 645 08 48
 • Joanna Walczybok - rozwój gospodarczy - (74) 645 08 68

Zespół ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii

 • Paulina Sierżant - pozyskiwanie środków - (74) 645 08 05
 • Małgorzata Hendzel - pozyskiwanie środków - (74) 645 08 05

Wydział Inżynierii Miejskiej i Inwestycji

 • Krzysztof Nawrot - dyrektor - (74) 645 08 43
 • Agata Podgórni - gospodarka komunalna - (74) 645 08 80
 • Wioletta Szczepanik - gospodarka komunalna - (74) 645 08 42
 • Joanna Korzeniowska-Piekarz - specjalista ds. ochrony środowiska - (74) 645 08 41
 • Małgorzata Otręba - zarządzanie drogami - (74) 645 08 98
 • Beata Suszek - zarządzanie drogami/strefa płatnego parkowania (74) 645 08 39
 • Klaudia Nowak - oświetlenia miejskie/energetyka  (74) 645 08 96

Wydział inwestycji i zamówień publicznych

 • Radosław Michałek - dyrektor (74) 645 08 40
 • Jarosław Szarek - (74) 645 08 81
 • Grzegorz Kołodziej - (74) 645 08 83
 • Piotr Czekański - (74) 645 08 85
 • Paweł Ruszkiewicz- (74) 645 08 32
 • Angelika Nowacka - (74) 645 03 95

Zespół ds. Zamówień Publicznych

 • Paweł Brzeźniak - (74) 645 03 97
 • Jolanta Szymczak - (74) 645 08 82
 • Eunika Garbera - (74) 645 08 02

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 • Aneta Błaszczuk - dyrektor - (74) 645 08 50
 • Sylwia GłogowskaTrzeciak - koordynator polityki społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - (74) 645 08 90
 • Magdalena Pisulak - współpraca z organizacjami pozarządowymi - (74) 645 08 35
 • Agata Chiżyńska - (74) 645 03 93
 • Marta Szalińska - zastępca dyrektora - (74) 645 08 52
 • Agnieszka Kuś - obsługa gminnych placówek oświatowych - (74) 645 03 98
 • Monika Bachurska - (74) 645 08 51
 • Renata Walczybok - (74) 645 08 49

Wydział Finansowo - Budżetowy

 • Joanna Mądrzejewska - dyrektor - (74) 645 08 54
 • Iwona Lendzion - zastępca dyrektora - (74) 645 08 56
 • Marię Okręt-Tutro - księgowość - (74) 645 08 55
 • Katarzyna Piróg - księgowość - (74) 645 08 63
 • Dominika Krzemińska - księgowość - (74) 645 08 55
 • Julia Nikiting - (74) 645 08 57
 • Monika Różak - (74) 645 08 63
 • Barbara Szydłowska - (74) 645 08 63

Wydział Dochodów

 • Lila Cacaj - kierownik - (74) 645 08 64
 • Ewelina Świderska - wymiar podatków - (74) 645 03 85
 • Ewa Andrzejewska - dochody - (74) 645 08 97
 • Anna Kępa - dochody - (74) 645 08 61
 • Anna Gałązka - BOK - (74) 645 08 60
 • Monika Połczyńska - dochody - (74) 645 08 58
 • Anna Bukowska - dochody - (74) 645 03 84
 • Magda Szczeblewska - (74) 645 08 59
 • Monika Studzińska - (74) 645 03 83

Zespół ds. planowania i kontroli

 • Monika Ignatowska- audytor wewnętrzny (74) 645 03 89
 • Anna Lor - budżet - (74) 645 03 89
 • Monika Michałek - kontrola finansowa - (74) 645 08 93

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury

 • Wiesława Krzemińska - dyrektor - (74) 645 08 75

Zespół ds. Architektury

 • Krzysztof Rychel - koordynator - planowanie przestrzenne - (74) 645 08 66
 • Andrzej Danicki - warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - (74) 645 08 67

Zespół ds. Geodezji

 • Beata Kuran - zastępca dyrektora - (74) 645 08 71
 • Jan Lor - ewidencja mienia gminy i sprzedaży - (74) 645 08 74
 • Jolanta Bernaś - wieczyste użytkowanie gruntu - (74) 645 08 69
 • Karolina Lewdorowicz - sprawy rolne i garaże - (74) 645 08 73
 • Anna Kuczak - obrót nieruchomościami - (74) 645 08 70

Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami

 • Małgorzata Wuczyńska - sprawy lokalowe - (74) 645 08 76
 • Kamila Popławska-Ochman/Aneta Bury - rewitalizacja miasta - (74) 645 08 65

Biuro Rady Miejskiej

 • Agnieszka Janas - kierownik - (74) 645 08 24
 • Beata Kozak - (74) 645 08 23

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 • Beata Błaszczak - kierownik - (74) 645 03 82
 • Marta Kapłon - ewidencja ludności - (74) 645 08 27
 • Grażyna Maj-Mączyńska - ewidencja ludności - (74) 645 08 28

Biuro Informatyzacji

 • Rafał Szymczak - kierownik - (74) 645 08 36
 • Krzysztof Ciupka – informatyk - (74) 645 08 38
 • Piotr Kurek – informatyk - (74) 645 08 78
 • Joanna Górczyńska - obsługa systemów informatycznych - (74) 645 08 77

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

 • Magdalena Zalewska - kierownik - (74) 645 03 81
 • Julia Kłos - promocja -  (74) 645 04 01
 • Aleksandra Kucharek - promocja - (74) 645 08 18

Urząd Stanu Cywilnego

 • Monika Rehm - kierownik - (74) 645 08 44
 • Mariusz Winiarz - zastępca kierownika - (74) 645 08 46
 • Anna Bednarska - zastępca kierownika - (74) 645 08 45
 • Natalia Werda - (74) 645 08 47

Zespół Radców Prawnych

 • Lucyna Musiał - koordynator - (74) 645 08 95
 • Mariola Kałużna - (74) 645 08 11
 • Andrzej Niedźwiecki - (74) 645 08 37

Samodzielne stanowiska

 • Jakimczyk Anna – BHP - (74) 645 03 96
 • Małgorzata Jarzynka-Oleksy - bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna - (74) 645 08 30

Terenowy Punkt Paszportowy

 • Maria Pawełoszek - (74) 645 08 13
 • Karolina Niemczyk - (74) 645 08 13