Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „SOLIDARNOŚĆ” | Urząd Miasta Dzierżoniów

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „SOLIDARNOŚĆ”

Uroczystości 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1980 roku zdarzyło się w Gdańsku, później w całej naszej ojczyźnie, coś, co trudno do końca zrozumieć, opisać, ale to coś stało się kamieniem milowym w poczuciu własnej godności człowieka pracy. Patrząc również i dziś z perspektywy 25 lat na ten wielki narodowy zryw towarzyszy nam ta ogromna zaduma. Najlepiej ujął to w swojej homilii wygłoszonej w Gdańsku w 1987 r. Jan Paweł II mówiąc:  „Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowość społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość.”

Solidarność do tej pory, pomimo przemian, zawirowań, odchodzenia i przychodzenia ludzi, nie straciła dawnej moralnej czystości. Trudno wskazać drugi symbol, który by tak trafnie, dobitnie i zwięźle wyrażał istotę tego, co przezywa naród i który byłby tak powszechnie przyjęty jako znak tożsamości.

Hasłem ruchu w tamtych dniach stało się zawołanie „Solidarność dziś – sukces jutro”.

Pamiętajmy, że hasło to wciąż nie straciło na aktualności.

Dług wdzięczności wobec Sierpnia 80 i wielu późniejszych wydarzeń ma także polski samorząd, musimy pamiętać, że efektem tamtej walki o demokratyzację życia społecznego jest od 15 lat wolny samorząd. Mając na uwadze te doniosłe wydarzenia Kapituła Medalu przyznała NSZZ „Solidarność” Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu 16 września 2005 roku podczas uroczystej sesji poświęconej upamiętnieniu wydarzeń gdańskich z 1980 roku, które zakończyły się  podpisaniem porozumień sierpniowych będących początkiem przemian w Polsce.

Wręczenie medalu za zasługi NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

powrót do listy