WANDA OSTROWSKA | Urząd Miasta Dzierżoniów

WANDA OSTROWSKA

Wanda Ostrowska od wielu lat jest członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Od początku angażowała się w działania wspierające rozwój miasta w wielu dziedzinach jego życia. Dała się poznać jako osoba przywiązana do swojego miasta, promująca wartości kształtowania lokalnego patriotyzmu. Uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach w kraju i poza jego granicami była prawdziwym mecenasem Dzierżoniowa.Pani Wanda Ostrowska przez kilka lat pracowała w redakcji Rocznika Dzierżoniowskiego. Od lat promuje aktywnie wśród lokalnej społeczności Konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” współorganizowany od 19 lat przez TMD, Burmistrza i Rodzinną Firmę Kwiaciarską MARIA. Jako pracownik samorządowy dba o poprawę estetyki i upiększanie naszego otoczenia, czego wyrazem są np. ronda, rynek i główne ulice. Działalność społeczna p. Wandy Ostrowskiej przypada na początki transformacji ustrojowej w Polsce i tworzenia odradzających się samorządów lokalnych. Od początku była zaangażowana w tworzenie lokalnego samorządu, była inicjatorką wielu działań na rzecz rozwoju miasta. Działa w lokalnych stowarzyszeniach, między innymi w "Stowarzyszeniu Na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła p.w. św. Jerzego", którego przedsięwzięcia Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa mocno popiera. Propaguje współpracę w Stowarzyszeniu Miast. Wanda Ostrowska w Dzierżoniowie mieszka od 1971 roku. Ukończyła w Lublinie Studium Nauczycielskie, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim; kierunek samorząd terytorialny. Posiada uprawnienia do wypełniania zadań członka rady nadzorczej w spółkach. Do 1989 roku była pracownikiem Zakładów Radiowych Diora.

Pracę w administracji rozpoczęła w maju 1989 roku na stanowisku planowania miejskiego.W 1990 roku została sekretarzem miasta Dzierżoniowa, pełniąc tę funkcję do 2007r. Odbyła dwa staże zawodowe we Francji, które zaowocowały propozycją zastosowania niektórych rozwiązań stosowanych w administracji krajów zachodnich. Dwukrotnie reprezentowała Ogólnopolskie Forum Sekretarzy na zjazdach sekretarzy państw Unii Europejskiej. Od 1998 roku do 2013 roku była pełnomocnikiem burmistrza ds. systemu zarządzania jakością, koordynowała wdrożenie pierwszego  w administracji publicznej systemu zarządzania jakością. Jej zaangażowanie w doskonalenie funkcjonującego systemu jakości w Urzędzie Miasta doprowadziło w 2002r do potwierdzenia jego zgodności z normą PN:EN-ISO-2001 oraz uzyskania certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 2006 roku.

Wanda Ostrowska propaguje podnoszenie jakości pracy administracji. Z Jej inicjatywy w Dzierżoniowie zostały zorganizowane dwie ogólnokrajowe konferencje na temat doświadczeń z zakresu wdrożenia i utrzymania systemu. Kilkadziesiąt osób, przedstawicieli wielu samorządów lokalnych krajowych i zagranicznych przyjmowanych było w urzędzie na indywidualnych lub grupowych zajęciach z zakresu wdrażania SZJ. Uczestniczyła w licznych konferencjach organizowanych przez różne podmioty w tym w ośmiu Międzynarodowych Szkołach Jakości, wygłaszając referaty, lub dzieląc się swoimi doświadczeniami w zajęciach panelowych. Współpracuje z Akademią Ekonomiczną w Jeleniej Górze. Przez wiele lat kierowała Dolnośląskim Forum Sekretarzy Gmin. Wieloletnie zaangażowanie i dotychczasowa działalność społeczna oraz niekwestionowany wkład w rozwój naszego Miasta, daje podstawę do uhonorowania Pani Wandy Ostrowskiej Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Andrzej Wiczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji, 4 czerwca 2014 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa z okazji 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r.

Zdjęcie z przemowy Wandy Ostrowskiej

powrót do listy