REINHARD BERSCH | Urząd Miasta Dzierżoniów

REINHARD BERSCH

Reinhard Bersch urodził się 28.09.1950 roku w Bischofsheim. Pan Bersch wraz z żoną Manuelą są rodzicami dwóch synów Christopha i Johannesa. W latach 1967 – 1970 przyuczał się do zawodu elektryka, potem rozpoczął studia na kierunku elektroniki i religii protestanckiej. Od 1978 roku - wykładowca przy rządowej szkole edukacji, a od 1980 roku  również nauczyciel w szkole średniej przy rządowej szkole edukacji. Od 1.07.1999 roku jest burmistrzem Bischofsheim.

Podczas jubileuszowych obchodów 20. lecia współpracy z Bischofsheim, chcemy zauważyć tę długoletnią współpracę z burmistrzem tego miasta. Pan Reinhard Bersch od kiedy objał to stanowisko jest wiernym kontynuatorem naszej międzynarodowej współpracy, zapoczątkowanej przez Pana Hugo Berga oraz ówczesnego burmistrza Pana Bertholda Döss.

Wiele lat temu rozpoczęta współpraca zaowocowała niezliczoną ilością wydarzeń kulturalno – społecznych, wymianą młodzieży na płaszczyźnie kultury i sportu, wspieraniem działalności stowarzyszeń i instytucji kulturalnych oraz akcji charytatywnych. Niemal we wszystkich uczestniczył Pan Reinhard Bersch, który z wielką życzliwością i zrozumieniem wspierał wspólne plany i projekty.

Przez te lata Reinhard Bersch wraz z rodziną nawiązał bardzo serdeczne i przyjacielskie relacje z mieszkańcami Dzierżoniowa. Zostały zacieśnione kontakty Bischofsheim z Dzierżoniowem, które sprzyjają rozwojowi współpracy i przyjaźni sąsiadujących krajów. W uznaniu tych zasług Kapituła Medalu przyznała Panu Reinhardowi Bersch Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 3 maja 2010 roku podczas jubileuszowych obchodów 20.lecia współpracy z Bischofsheim.

powrót do listy