HUGO BERG | Urząd Miasta Dzierżoniów

HUGO BERG

W październiku 2005 roku obchodziliśmy 15. lecie współpracy partnerskiej Dzierżoniowa i Bischofsheim. Pan Hugo Berg Przewodniczący Rady Bischofsheim jest uczestnikiem od początków tej partnerskiej współpracy, a przede wszystkim jej współinicjatorem. Jeszcze w latach osiemdziesiątych, dokładnie 16 stycznia 1987 r. Rada Gminy Bischofsheim, której Przewodniczącym już wówczas był Pan Hugo Berg, podjęła uchwałę o powołaniu specjalnej grupy parlamentarnej do współpracy z Towarzystwem kulturalno – politycznym w gminie, która miała za zadanie nawiązać współpracę partnerską miedzy gminą Bischofsheim a wybraną gminą  wschodnio – europejską. Już w kwietniu 1987 r. społeczność niemiecka wystąpiła z propozycją współpracy. Wówczas jednak władze miasta Dzierżoniowa nie mogły samodzielnie podjąć decyzji o podpisaniu umowy, ponieważ konieczne było zezwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po załatwieniu wszelkich formalności Dzierżoniów stał się pierwszym miastem w Europie Wschodniej, które podpisało umowę o współpracy. Pan Hugo Berg był od początku zaangażowany najpierw jako współinicjator, następnie jako sygnatariusz umowy wraz z ówczesnym burmistrzem Bischofsheim Bertholdem Döss, i do chwili obecnej żywo uczestniczy w tej międzynarodowej współpracy.

Wiele lat temu rozpoczęta współpraca zaowocowała niezliczoną ilością imprez kulturalno – społecznych, wymianą młodzieży na płaszczyźnie kultury i sportu, wspieraniem działalności stowarzyszeń i instytucji kulturalnych oraz akcji charytatywnych. Niemal we wszystkich uczestniczył Pan Hugo Berg, który z wielką życzliwością i zrozumieniem wspierał wspólne plany i projekty.

Przez te 15 lat Pan Hugo Berg nawiązał bardzo serdeczne i przyjacielskie relacje z mieszkańcami Dzierżoniowa. Zostały zacieśnione kontakty Bischofsheim z Dzierżoniowem, które sprzyjają rozwojowi współpracy i przyjaźni sąsiadujących krajów, co zostaje systematycznie  notowane w prowadzonej przez Państwa Bergów kronice współpracy partnerskiej.

 „Pragniemy nadal wspólnie budować domy przyjaźni” słowa wpisane do „kroniki współpracy” przez Pana Hugo Berga podczas obchodów 5. lecia współpracy Dzierżoniowa i Bischofsheim są wciąż żywe i aktualne.

Podkreślając zatem wszystkie zasługi oraz wieloletnią obecność w życiu Dzierżoniowa Kapituła Medalu przyznała Hugo Bergowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa w dniu 9 września 2006  roku podczas uroczystości w Bischofsheim z okazji 15. rocznicy współpracy partnerskiej pomiędzy Bischofsheim a Crewe and Nantwich.

Wręczenie medalu za zasługi Hugo Bergowi

powrót do listy