KS. JÓZEF BŁAUCIAK | Urząd Miasta Dzierżoniów

KS. JÓZEF BŁAUCIAK

Józef Piotr Błauciak urodził się 20 lipca 1955 r. w Zgorzelcu. Zamieszkiwał wraz rodzicami Anną, Bolesławem i rodzeństwem w Gronowie, gdzie ukończył także szkołę podstawową. Edukację średnią kontynuował w chojnowskim Technikum Hodowlanym, które ukończył egzaminem maturalnym. Studia rozpoczął w 1975 roku w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Święcenia kapłańskie ksiądz Józef Piotr Błauciak przyjął w 1981 roku z rąk metropolity wrocławskiego ks. kardynała Henryka Gulbinowicza. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Świeradowie Zdroju i kontynuował w Jaworze, Wrocławiu, Oławie. Natomiast proboszczem został w parafii w Świerczowie, gdzie pracował 7 lat. A od 2000 roku objął probostwo pw. Św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Od chwili rozpoczęcia pracy podjął wiele działań na rzecz ratowania tej średniowiecznej świątyni, która od początku swego istnienia symbolizowała miasto Dzierżoniów. Między innymi doprowadził do modernizacji i wzmocnienia konstrukcji dachu oraz wymiany dotychczasowego,  ponad stuletniego, pokrycia dachowego. Równolegle prowadzone były prace konserwatorskie przy  barokowych ołtarzach, dzięki czemu odkryto wyjątkowy fresk Dzierżoniowskiej Madonny o XVI- wiecznym rodowodzie.  Swoim zaangażowaniem doprowadził do współfinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego naprawy konstrukcji i pokrycia hełmów  średniowiecznej wieży.

W uznaniu dotychczasowej działalności, osobistego zaangażowania oraz wkład w rozwój lokalny i społeczny Dzierżoniowa przedstawiamy ks. Józefa Piotra Błauciaka do uhonorowania „Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa”. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 10 października 2010 roku podczas uroczystej sesji Rady z okazji 750.lecia Dzierżoniowa.

ks. Józef Błauciak

powrót do listy