ADAM LIZAKOWSKI | Urząd Miasta Dzierżoniów

ADAM LIZAKOWSKI

Poeta Adam Lizakowski – od urodzenia rezydent ziemi dzierżoniowskiej, a od dwudziestu trzech lat mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. W roku 2003 poeta gościł w kraju aż dwukrotnie (wiosną i jesienią). Podczas kilkutygodniowego pobytu w swojej małej ojczyźnie – Dzierżoniowie, odwiedził niektóre instytucje kulturalne w naszym powiecie, m.in. Miejsko – Powiatową Bibliotekę Publiczną i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, gdzie zdał relacje ze swojej działalności w Chicago. Z zainteresowaniem chłonął informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w mieście i powiecie oraz uzgadniał terminy spotkań z czytelnikami, którym prezentował swoją twórczość. Odwiedził szkoły podstawowe, gimnazja, spotykał się z licealistami, gościł w domach kultury, bibliotekach, kościołach, księgarniach, kawiarniach, a także domach prywatnych, co zamożniejszych mieszkańców naszego powiatu, którzy prowadzą tak zwany salon literacki lub artystyczny. Na spotkaniach z ojcami miasta powiedział, że w Dzierżoniowie czuje się dobrze. Słowa te potwierdził na wieczorze autorskim z zarządem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, nawet wstąpił w jego szeregi. Coraz częstsze podróże naszego poety do Europy i ojczyzny to nie tylko promocja własnej twórczości, ale i regionu, z którym były związane jego młodzieńcze lata.

Poezja Adama Lizakowskiego związana jest ściśle z jego doświadczeniami i losem. Jest jakby pamiętnikiem duchowym poety w szczególny sposób nacechowany emocjonalnie. W s2wojej twórczości Lizakowski mówi o bardzo polskim doświadczeniu emigracji i Ameryce. Wiele jego wierszy bierze się z rozterek pielgrzyma, tego, który opuścił rodzinne gniazdo w poszukiwaniu wolności i osobistego spełnienia. W utworach poety widać wyraźny i szeroki nurt wspomnień „małej ojczyzny”. Dolny Śląsk, Pieszyce, z których się wywodzi, czy sąsiadujące z nimi miasta Dzierżoniów i Bielawa, Góry Sowie, lasy, łąki, sady czereśniowe – to rodzinne strony Adama Lizakowskiego. Tu poeta poszukuje swojego ocalającego miejsca. W tej poezji spotykamy drogę z Dzierżoniowa do Pieszyc wysadzaną kasztanami, kwieciste łąki z pasającymi się krowami czy owcami, rzepakowo – buraczane pola, czereśniowe sady, polne maki, dęby, brzozy....

Wiersze Adama Lizakowskiego są wielokrotnym świadectwem niemożności oderwania się od rodzimej tradycji, kultury i poezji. Poeta chce przekonać odbiorcę, że w labiryncie emigracyjnych dróg, mnogości spraw i rzeczy zawsze można odnaleźć drogę do domu, powrócić do bezpiecznego miejsca przez pamięć własnego dzieciństwa, przeszłości i korzeni.

Za całość aktywnej działalności Kapituła Medalu przyznała Adamowi Lizakowskiemu Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonała Helena Zielińska wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji podczas uroczystej 48 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, która odbyła się 10 października 2005 r. w Sali Rycerskiej Ratusza w Dzierżoniowie.

Wręczenie medalu za zasługi Adamowi Lizakowskiemu

powrót do listy