ANDRZEJ BARTOSZYŃSKI | Urząd Miasta Dzierżoniów

ANDRZEJ BARTOSZYŃSKI

Andrzej Bartoszyński od wielu lat inicjator i aktywny realizator wielu prac na niwie społecznej, politycznej i samorządowej. W 1980 roku był współorganizatorem struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie. Organizował wybory  do „S”. Został przewodniczącym Komisji Zakładowej  w liczącym ponad 1000 osób „OPIWRO”. W stanie wojennym był szefem tajnych struktur. Aresztowany w 1984 roku. Wyszedł na wolność po ogłoszeniu amnestii. W okresie od 1985  do 1989 roku był współorganizatorem i aktywnym działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy Ziemi Dzierżoniowskiej. W roku 1989 roku został przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Ziemi Dzierżoniowskiej. Kierował pracami związanymi z pierwszymi wolnymi wyborami do Sejmu i Senatu. Organizował także wybory do Samorządu Terytorialnego. Był radnym I i II kadencji Samorządu Gminnego, pierwszym burmistrzem Dzierżoniowa w odrodzonym samorządzie. Był również radnym Samorządu Powiatowego.

 

Wniósł wiele inicjatyw i aktywnie działał m.in. jako radny, burmistrz Dzierżoniowa, członek Komisji Rewizyjnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Zawodowej, przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, przewodniczący Klubu radnych gminnych, radnych w samorządzie powiatowym. Był przewodniczącym Partii Konserwatywnej w Dzierżoniowie, prezesem Stronnictwa  Konserwatywo – Ludowego Ziemi Dzierżoniowskiej.

Jest autorem licznych publikacji związanych ze sprawami samorządowymi. Za całość działalności społecznej, a w szczególności jako pioniera i działacza samorządowego Kapituła Medalu nadała Panu Andrzejowi Bartoszyńskiemu „Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”, którego wręczenia dokonała w dniu 27 maja 2000 roku Barbara Zarówna przewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa III kadencji podczas uroczystych obchodów 10 rocznicy powołania samorządu terytorialnego III Rzeczpospolitej.

Wręczenie medalu za zasługi Andrzejowi Bartoszyńskiemu

powrót do listy