HENRYK KWIATKOWSKI | Urząd Miasta Dzierżoniów

HENRYK KWIATKOWSKI

Śp. Henryk Kwiatkowski - zasłużony pedagog. Od początku istnienia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa bardzo aktywny jego członek prowadzący sekcję historyczną oraz "Kronikę Miasta". Był autorem wielu artykułów i opracowań z dziejów Dzierżoniowa oraz przez wiele lat przewodniczący Komitetowi Redakcyjnego „Rocznika Dzierżoniowskiego”. Był autorem scenariusza i reżyserem dwóch filmów dokumentalno-oświatowych o Dzierżoniowie. Za całość aktywnej działalności i realizację najbogatszego w regionie programu edukacji regionalnej oraz popularyzowanie historii Dzierżoniowa Kapituła Medalu uhonorowała Pana Henryka Kwiatkowskiego „Medalem za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”, którego wręczenia w dniu 18 czerwca 1998 r. dokonał Mateusz Cegiełka Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa II kadencji podczas uroczystej sesji. Henryk Kwiatkowski zmarł 28 lipca 2011 roku.

Henryk Kwiatkowski

powrót do listy