MARIA ZARZYCKA–CHOŁODY | Urząd Miasta Dzierżoniów

MARIA ZARZYCKA–CHOŁODY

Maria Zarzycka-Chołody jest absolwentką Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 15.09.1969 r. rozpoczęła pracę zawodową w dzierżoniowskiej bibliotece publicznej jako instruktor, a od 1974 r. do dziś pracuje na stanowisku dyrektora. Osiągnęła najwyższe stanowisko zawodowe starszego kustosza. Jest autorką wielu ważnych dla miasta, regionu i kraju inicjatyw. Dzięki Jej zaangażowaniu, przez 20 lat, odbywały się w Dzierżoniowie (1969-1989) ogólnopolskie Dni Literatury, na których mieszkańcy spotykali się z pisarzami i twórcami kultury. Organizowane naprzemiennie  z Dniami Literatury, Dni Fantastyki również wzbudzały zainteresowanie i sprowadzały do Dzierżoniowa wielu znanych twórców.       W latach 1970-1988 (10 edycji) odbywał się Konkurs Recytatorski im. K. K. Baczyńskiego – patrona biblioteki. Konkurs gromadził młodzież i dorosłych z wielu regionów kraju. Konkurs, w nieco zmienionej formie, reaktywowany został z inicjatywy p. Zarzyckiej w 2002 roku. Zarówno podczas trwania Dni Literatury, Dni Fantastyki, jak i konkursu recytatorskiego odbywały się w mieście i regionie imprezy towarzyszące: wystawy, recitale, spektakle, wykłady, spotkania autorskie. Zasługą p. Zarzyckiej jest także prowadzona od lat 70. ub. wieku akcja „Lato w bibliotece”, poprzez organizację czasu wolnego bibliotekarze, pod kierunkiem p. Zarzyckiej, popularyzowali książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Umiejętności motywowania i kierowania, dobrze dobranym zespołem pracowników, umożliwiły sprawne działanie biblioteki podczas przemian społeczno - ekonomicznych przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ub. wieku. Pobudzaniu zainteresowań miastem i regionem służyły konkursy literackie i plastyczne organizowane od lat 80.z okazji corocznych obchodów święta miasta. Rozwijaniu umiejętności i zainteresowań plastycznych, teatralnych, literackich służyły i służą zajęcia organizowane w kole plastycznym, teatrzyku kukiełkowym, Dyskusyjnym Klubie Książki, warsztatach fotograficznych, konkursach literackich. W 2008 roku jako plon konkursów poetyckiego i fotograficznego wydany został tomik z okazji 750. lecia miasta. Mieszkańcy miasta i powiatu mogli uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami i twórcami kultury podczas imprez „Z książką na walizkach” i „Cała Polska czyta dzieciom”.

W latach 2004-2006 r. biblioteka skutecznie występowała po środki  z funduszów europejskich i Ministra Kultury. Pani Zarzycka od wielu lat działa społecznie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwie Miłośników Dzierżoniowa, Towarzystwie Miast Partnerskich Dzierżoniowa, Towarzystwie Oświatowym. Na forum każdej z ww. organizacji p. Zarzycka popularyzuje czytelnictwo, promuje twórców w kraju i za granicą. Dzięki jej pasji dzierżoniowska biblioteka jako jedna z pierwszych rozpoczęła komputeryzację zbiorów oraz zorganizowała stanowiska internetowe dla czytelników.

Dyrektor doprowadziła do nawiązania współpracy z bibliotekami i stowarzyszeniami kilku krajów: Lanškroun w Czechach, Crewe and Nantwich w Wielkiej Brytanii, Bischofsheim w Niemczech, Serocka i Kluczborka w Polsce. Współpraca owocuje wymianą wystaw, wspólnymi konkursami wiedzy, plastycznymi i fotograficznymi, odwiedzinami, współpracą bibliotekarzy i popularyzacją naszej historii i kultury. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Biblioteka w 2008 r. uzyskała Certyfikat ISO PN– EN 9001 : 2001. 12 października 2009 r. otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Przez 40 lat pracy zawodowej i społecznej Pani Maria Zarzycka - Chołody dała się poznać jako osoba życzliwa, wspierająca wiele akcji charytatywnych, dbająca o dobro placówki i pracowników, reprezentującą godnie zawód bibliotekarza. Jest wzorem człowieka oddanego pracy zawodowej i społecznej, jej postawa zasługuje na szacunek i uznanie.

Jej działania sprawiają, że dzierżoniowska biblioteka postrzegana jest jako nowoczesna instytucja kultury i jako jedna z wiodących placówek na Dolnym Śląsku.

W uznaniu ww. zasług Kapituła Medalu przyznała Marii Zarzyckiej–Chołody Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 31 maja 2010 roku podczas 60 sesji Rady.

Maria Zarzycka-Chołody z medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa

powrót do listy