JANINA LORA

Janina Lora – pedagog, nauczyciel historii, od lat działaczka PCK i TMD, ale przede wszystkim wielkiego serca społecznik.
Ur. 04.12.1939 r. w Dąbrowie Zielonej w powiecie radmoszczańskim. Ukończyła: szkołę podstawową w Dabrowie, Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Radomsku oraz Liceum Pedagogiczne w Łęczycy, a następnie Studium Nauczycielskie we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu.

Mając niespełna 18 lat rozpoczęła pracę w zawodzie nauczyciela i przepracowała w nim prawie 35 lat. Pierwszą placówką szkolną była Szkoła Podstawowa w Uciechowie, gdzie Pani Janina oprócz pracy dydaktycznej prowadziła chór szkolny i od początku bardzo mocno angażowała się w organizację różnego rodzaju uroczystości i imprez nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także dla mieszkańców Uciechowa. Wtedy też Pani Janina związała się z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Od 1961 roku Pani Janina rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 8 w Dzierżoniowie, gdzie przepracowała 19 lat. A od 1976 roku rozpoczęła pracę w Liceum Medycznym w Dzierżoniowie, gdzie pracowała do emerytury. W szkole tej Pani Janina uczyła historii, propedeutyki, nauki o społeczeństwie i przysposobieniu do życia w rodzinie. Od początku swojego życia zawodowego bardzo mocno była zaangażowana w działalność szkolnych kół PCK, w przygotowania olimpiad i konkursów z historii oraz Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W swojej pracy zawodowej odznaczona:
Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania
Złotą Odznaka ZNP – 1980 r.
Srebrną Odznaką Wiedzy Powszechnej – 1984 r.
Odznaką za 50.letnią przynależność do ZNP – 2007 r.
W roku 2005 została wybrana Wiceprezesem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie, a w 2007 roku obchodziła 50.lecie aktywności społecznej w PCK.

Od 29 marca 1979 roku jest bardzo aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Przez te lata była członkiem zarządu (w latach 80), członkiem komisji rewizyjnej, w której jest do tej pory. Pani Janina Lora jest współtwórcą konkursu „Piękno Kwiatów i Zieleni wokół nas”. Bez Pani Janiny ten konkurs nie byłby tak popularny.
Janina Lora w latach 2002 – 2010 była radną Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Przez 8 lat pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Poza tym pracowała w komisjach Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki, Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego oraz doraźnej do zmian Statutu Dzierżoniowa
Zaangażowanie i pełna aktywność w życie społeczne miasta Pani Janiny Lory przez wiele lat budziły szacunek i uznanie. Działania podejmowane przez Panią Janinę w Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, przyczyniały się do poprawy sytuacji ludzi potrzebujących pomocy, ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pani Janina z wielkim oddaniem poświęcała swój czas, angażując się z dużą odpowiedzialnością i cierpliwością w życie społeczne naszego miasta. Cieszyła się dużym szacunkiem wśród uczniów i chyba to było zawsze dla Niej najistotniejsze.

Wręczenie medalu za zasługi Janinie Lora

powrót do listy