JANINA LORA | Urząd Miasta Dzierżoniów

JANINA LORA

Janina Lora – pedagog, nauczyciel historii, od lat działaczka PCK i TMD, ale przede wszystkim wielkiego serca społecznik.
Ur. 04.12.1939 r. w Dąbrowie Zielonej w powiecie radmoszczańskim. Ukończyła: szkołę podstawową w Dabrowie, Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Radomsku oraz Liceum Pedagogiczne w Łęczycy, a następnie Studium Nauczycielskie we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu.

Mając niespełna 18 lat rozpoczęła pracę w zawodzie nauczyciela i przepracowała w nim prawie 35 lat. Pierwszą placówką szkolną była Szkoła Podstawowa w Uciechowie, gdzie Pani Janina oprócz pracy dydaktycznej prowadziła chór szkolny i od początku bardzo mocno angażowała się w organizację różnego rodzaju uroczystości i imprez nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także dla mieszkańców Uciechowa. Wtedy też Pani Janina związała się z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Od 1961 roku Pani Janina rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 8 w Dzierżoniowie, gdzie przepracowała 19 lat. A od 1976 roku rozpoczęła pracę w Liceum Medycznym w Dzierżoniowie, gdzie pracowała do emerytury. W szkole tej Pani Janina uczyła historii, propedeutyki, nauki o społeczeństwie i przysposobieniu do życia w rodzinie. Od początku swojego życia zawodowego bardzo mocno była zaangażowana w działalność szkolnych kół PCK, w przygotowania olimpiad i konkursów z historii oraz Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W swojej pracy zawodowej odznaczona:

  • Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania
  • Złotą Odznaka ZNP – 1980 r.
  • Srebrną Odznaką Wiedzy Powszechnej – 1984 r.
  • Odznaką za 50.letnią przynależność do ZNP – 2007 r.

W roku 2005 została wybrana Wiceprezesem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie, a w 2007 roku obchodziła 50.lecie aktywności społecznej w PCK.

Od 29 marca 1979 roku jest bardzo aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Przez te lata była członkiem zarządu (w latach 80), członkiem komisji rewizyjnej, w której jest do tej pory. Pani Janina Lora jest współtwórcą konkursu „Piękno Kwiatów i Zieleni wokół nas”. Bez Pani Janiny ten konkurs nie byłby tak popularny.
Janina Lora w latach 2002 – 2010 była radną Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Przez 8 lat pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Poza tym pracowała w komisjach Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki, Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego oraz doraźnej do zmian Statutu Dzierżoniowa.

Zaangażowanie i pełna aktywność w życie społeczne miasta Pani Janiny Lory przez wiele lat budziły szacunek i uznanie. Działania podejmowane przez Panią Janinę w Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, przyczyniały się do poprawy sytuacji ludzi potrzebujących pomocy, ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pani Janina z wielkim oddaniem poświęcała swój czas, angażując się z dużą odpowiedzialnością i cierpliwością w życie społeczne naszego miasta. Cieszyła się dużym szacunkiem wśród uczniów i chyba to było zawsze dla Niej najistotniejsze.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Andrzej Wiczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji, 27 października 2014 roku podczas 54 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Wręczenie medalu za zasługi Janinie Lora

powrót do listy