LADISLAV MAIXNER | Urząd Miasta Dzierżoniów

LADISLAV MAIXNER

W październiku 2000 r. Zespół Szkół Radiotechnicznych im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie obchodził 10. Rocznicę partnerskiej współpracy z czeską szkołą z Lanskroun o nazwie Integrovana Stredni Skola. Inicjatorami partnerstwa szkół byli w 1990 roku dyrektorzy szkół pan doc. inż. Ladislav Maixner ze strony czeskiej i pan mgr Ryszard Szydłowski ze strony polskiej. Podjęcie współpracy partnerskiej było możliwe dzięki wcześniejszym kontaktom przedstawicieli czeskiej fabryki Tesla z Lanskroun z dzierżoniowską Diorą. Początek kontaktów gospodarczych Tesli i Diory sięga roku 1980. Pan Ladislav Maixner pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Branżowego Stowarzyszenia Elektryków i Elektroników w Tesli. Współpraca z Diorą i liczne kontakty z mieszkańcami Dzierżoniowa zaowocowały pod koniec lat 80. nawiązaniem bliskich stosunków z przedstawicielami Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie.

Z upoważnienia środowisk nauczycielskich do pierwszych rozmów mających na celu podjęcie partnerskiej współpracy doszło na wiosnę 1990 roku. Wtedy to pan dyrektor Ladislav Maixner zawitał do naszej szkoły z propozycją nawiązania partnerskiej współpracy. Oficjalne podpisanie umowy o współpracy partnerskiej i wymianie uczniów i nauczycieli maiło miejsce w październiku 1990 roku.

Te 10 lat współpracy to blisko 100 spotkań, w których z naszej strony udział wzięło blisko 550 uczniów, w tym 180 w ramach tygodniowych praktyk. To w sumie 1540 nauczycieli i pracowników szkoły zaangażowanych we współpracę.

Szkoły w minionych latach współpracowały koncentrując się na wspólnej dydaktyce, związanej z automatyką i elektroniką powszechnego użytku. Zaowocowało to między innymi zgłoszeniem obu szkół oraz niemieckiej szkoły zawodowej ze Straubinga, do programu Leonardo da Vinci.

Po podpisaniu umowy pomiędzy szkołami p. Ladislav Maixner zaproponował rozszerzenie współpracy o porozumienia pomiędzy miastami Lanskoun a Miastem Dzierżoniów. Inicjatywa ta została przedstawiona ówczesnym władzom miasta.

Jednym z praktycznych elementów przedstawionej inicjatywy była propozycja złożona Zarządowi Miasta w roku 1995; zatrudnienie mieszkańców Dzierżoniowa w fabryce kondensatorów AVX w Lanskoun. W wyniku podpisanej umowy zatrudnienie w Czechach znalazło ok. 150 mieszkańców naszego miasta. W roku 2000 pan Maixner zostaje wybrany burmistrzem miasta Lanskroun wnosząc bezpośredni wkład w nawiązaniu i realizację umowy partnerskiej Miasta Lanskroun i Dzierżoniowa. Nasze kontakty wreszcie przyczyniły się do tego, że od 1999 roku współpracują ze sobą nasze miasta.

W konsekwencji tych zasług Kapituła Medalu przyznała Panu Ladislavowi Maixnerowi Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa, a wręczenia aktu nadania dokonała Barbara Zarówna Przewodnicząca Rady Miejskiej III kadencji w dniu 13 października 2000 roku podczas uroczystych obchodów 10 rocznicy współpracy placówek oświatowych zaprzyjaźnionych miast Lanskroun -  Dzierżoniów.

powrót do listy