MILAN LEDL | Urząd Miasta Dzierżoniów

MILAN LEDL

W październiku 1990 roku, z inicjatywy dyrektorów szkół: Pana doc. Inż. Ladislava Maixnera ze strony czeskiej i Pana mgr Ryszarda Szydłowskiego ze strony polskiej, została podpisana umowa o partnerskiej współpracy i wymianie uczniów i nauczycieli obu szkół. Podjęcie tej współpracy było możliwe dzięki wcześniejszym kontaktom przedstawicieli czeskiej fabryki TESLA z Lanskroun z dzierżoniowską DIORĄ. Z upoważnienia środowisk nauczycielskich i władz oświatowych do pierwszych rozmów mających na celu podjęcie partnerskiej współpracy doszło wiosną 1990 roku. Wtedy to dyrektor Maixner w towarzystwie Milana Ledla zawitał do naszej szkoły z propozycją nawiązania współpracy.

Milan Ledl, który jest absolwentem fakultetu nauczania przedmiotów zawodowych Uniwersytetu w Pradze, od początku nawiązania kontaktów partnerskich odpowiada za współpracę między szkołami z ramienia czeskiej szkoły. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora do spraw praktycznej nauki zawodu. Pan Ledl jest znakomitym organizatorem i bardzo angażuje się w prowadzenie i rozwój partnerskiej współpracy czeskiej i polskiej szkoły. Dzięki współpracy obu naszych szkół doszło do nawiązania kontaktów pomiędzy władzami miast Lanskoroun i Dzierżoniowa, co zaowocowało w 1995 roku podpisaniem umowy o partnerstwie tych miast. Gdyby pokusić się o próbę podsumowania w liczbach wzajemnej współpracy pomiędzy szkołami, to przedstawia się ona imponująco. Otóż w wymianach stażowych, czyli w zajęciach w partnerskich szkołach uczestniczyło ponad 300 uczniów i prawie 50 nauczycieli. W wycieczkach autokarowych i spotkaniach towarzyskich prawie 900 uczniów i 150 nauczycieli. Natomiast z wymiany wakacyjnej miało możliwość skorzystać ponad 200 członków rodzin nauczycielskich. Spotkania uczniów i nauczycieli obu naszych narodów pozwoliły nam bliżej poznać swoje kultury i obyczaje. Z pewnością przyczyniły się do wyeliminowania w naszym myśleniu stereotypów Czecha i Polaka, które zawsze występowały i występują na pograniczu dwóch państw. Jest to z pewnością wkład w budowę wspólnoty europejskiej. W konsekwencji tych zasług Kapituła Medalu przyznała Panu Milanowi Ledl Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa, a wręczenia aktu nadania dokonała Helena Zielińska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu 14 października 2005 roku podczas uroczystych obchodów 15 rocznicy partnerskiej współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie z czeską szkołą z Lanskroun.

powrót do listy