WŁODZIMIERZ SUSZEK | Urząd Miasta Dzierżoniów

WŁODZIMIERZ SUSZEK

Śp. Włodzimierz Suszek z urodzenia warszawiak, z zamiłowania – dzierżoniowianin. Z miastem związany od 1946 roku. Były uczeń, nauczyciel i długoletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i podyplomowego studium Propedutyki Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez całe życie związany z I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie, a przez kilka lat także z Liceum Medycznym, gdzie pełnił funkcje dyrektora. W latach szkolnych sportowiec i reprezentant miasta w grach zespołowych. Zaangażowany w pracy zawodowej i społecznej, bez reszty oddany szkole i swojemu miastu. Za osiągnięcia w pracy wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany.

Inicjator wielu działań na rzecz rozwoju dzierżoniowskiej oświaty oraz utrwalania i upowszechniania dziejów miasta, w tym także wydania monografii Dzierżoniowa. Szanowany i ceniony przez absolwentów i mieszkańców miasta. Wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, współautor jego sukcesów odnotowanych w mieście, regionie i kraju.

Za całość działalności społecznej Kapituła Medalu nadała Włodzimierzowi Suszkowi „Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”. Wręczenia aktu nadania dokonała Barbara Zarówna Przewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa III kadencji w dniu 10 października 2002 roku podczas ostatniej uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa tej kadencji.

Włodzimierz Suszek zmarł 3 lutego 2004 roku.

Wręczenie medalu za zasługi Włodzimierzowi Suszek

powrót do listy