TOMASZ LIGIĘZA | Urząd Miasta Dzierżoniów

TOMASZ LIGIĘZA

Tomasz Ligięza to rodowity Dzierżoniowian, urodził się 1 stycznia 1964 roku. Żona Alicja oraz dzieci: Marek, Jan, Łukasz i Marta. W 1984 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Dzierżoniowie, a w 1989 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W latach 1989 – 1991 pracował w Dolnośląskiej Fabryce Krosien w Dzierżoniowie, jako inspektor ds. inwestycji i specjalista ds. marketingu. W 1991 roku Tomasz Ligięza przejął od ojca zakład poligraficzny, który w 1993 roku przyjął nazwę Drukarnia-Wydawnictwo EDYTOR w Dzierżoniowie.

Firma prowadzona przez Tomasza Ligięzę jest znaną w Dzierżoniowie i na rynku dolnośląskim. Wydaje m.in.: Roczniki Dzierżoniowskie, „Nieznane zakątki ziemi dzierżoniowskiej”, zeszyty historyczno – krajoznawcze w języku polskim i niemieckim, albumy i książki historyczne, przewodniki, kroniki okolicznych miejscowości. Tomasz Ligięza jest również autorem albumu fotograficznego „Dzierżoniów – nieodkryte miasto”.

Za swoją działalność uhonorowany został wieloma wyróżnieniami: 1995 r. – wyróżnienie w Ogólnoświatowym Konkursie Graficznym Corell Draw za projekt opakowania do modelu samolotu, 2004 r. – nagroda Smoka Biznesu X  Dzierżoniowskich Prezentacji w kategorii: usługi, 2005 r. – „Gałązka Dębu – zaszczyt i użyteczność” - laureat konkursu Starosty Dzierżoniowskiego na najlepszą w powiecie dzierżoniowskim dużą, średnią i małą firmę.

Tomasz Ligięza jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Wielka Sowa, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Odbudowy i Renowacji Kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie, członkiem Społecznej Rady Przedsiębiorców, członkiem Rady Sowiogórskiego Muzeum Techniki w Dzierżoniowie.

Od lat aktywnie uczestniczy w życiu naszego miasta. Wielokrotnie był sponsorem wydarzeń kulturalnych, które odbywały się w Dzierżoniowie. Jego pasją jest fotografowanie i uwieńczanie ciekawych, ukrytych miejsc Dzierżoniowa. Jest osobą otwartą i bezinteresowną, nastawioną na niesienie pomocy potrzebującym i wspieranie działań mających na celu rozwój naszego miasta.

Dzięki wielkiej aktywności, również poza Dzierżoniowem, Tomasz Ligięza promuje nasze miasto w Polsce. W uznaniu dotychczasowej działalności, osobistego zaangażowania i wkład w rozwój lokalny i społeczny Dzierżoniowa Kapituła Medalu przyznała Tomaszowi Ligięzie „Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa”. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 10 października 2010 roku podczas uroczystej sesji Rady z okazji 750.lecia Dzierżoniowa.

Tomasz Ligięza

powrót do listy