ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ | Urząd Miasta Dzierżoniów

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

Związek Sybiraków, w sposób oczywisty kojarzy się natychmiast terminem - „Sybiracy”. A zatem: setkami tragicznych miejsc, które wryły się głęboko w naszej świadomości i naszej pamięci, dziesiątkami tysięcy ludzi zesłanych i wywiezionych do łagrów i więzień, nękanych głodem, poniewieranych nadludzką pracą ponad siły, deportowanych na syberyjską ziemię i stepy. Te tragiczne i zarazem dla każdego Polaka symboliczne miejsca na ziemi to: stepy Kazachstanu,  Kołym, Katyń, Krasnojarsk, Irkuck, Donbas, Workuta i inne, nie mniej ważne niejednokrotnie mniej znanych lub nieznanych - bezimiennych. Są to ziemie, symbole martyrologii naszego narodu. Zjawiają się w naszej świadomości bezwzględnie, zarówno datą założenia Związku Sybiraków w 1928 roku przez żołnierzy V Dywizji Syberyjskiej, reaktywowanym w 1988 roku, jak i, długą historią stanowioną polityką caratu  a następnie Rosją sowiecką. Pozostaje w naszej pamięci statystyką w odniesieniu do liczb – każdego istnienia ludzkiego, gdy w wyniku deportacji, aresztowań  i innych działań, tak wielu zostało zamordowanych, zmarło z głodu, chorób i morderczej, wycieńczającej pracy.

Dlatego też, dla upamiętnienia, dla  podkreślenia wdzięczności oraz wyrażenia postawy sprzeciwu wobec wszelkich przejawów totalitaryzmu, nietolerancji, będącej zagrożeniem wolności człowieka i jego godności Kapituła Medalu za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa przyznała Związkowi Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej „Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa.” Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu 16 września 2005 roku podczas uroczystej sesji w przeddzień 17 września Święta Sybiraków.

Wręczenie medalu za zasługi Związkowi Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej

powrót do listy