BARBARA ZARÓWNA | Urząd Miasta Dzierżoniów

BARBARA ZARÓWNA

Barbara Zarówna z domu Sztandara urodziła się w Aleksandrówce na Wołyniu. Od 1959 roku jest mieszkanką Dzierżoniowa. Z zawodu jest nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie, z 46 letnim stażem. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła także Studium podyplomowe z historii najnowszej oraz Studium wiedzy o społeczeństwie.

Od 1991 roku jest na emeryturze, ale ciągle jest bardzo aktywna społecznie. Od 1957 roku jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, przez 16 lat była członkiem zarządu Oddziału ZNP, a przez 12 lat piastowała funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Barbara Zarówna działa w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Pełni funkcję członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Była sekretarzem, a obecnie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. W roku 2008 reprezentowała Dzierżoniów na Kongresie Kresowian w Warszawie. Przynależy do II Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Dzierżoniowie. Na wielu spotkaniach przedstawicieli związków kombatanckich w kraju, w których Pani Barbara Zarówna uczestniczyła, była ambasadorem naszego miasta.

W wyborach samorządowych w 1998 roku Pani Barbara Zarówna, ciesząc się dużym zaufaniem społecznym, została wybrana radną. Na początku kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a po niespełna roku przewodniczącej Rady Miejskiej Dzierżoniowa III Kadencji.

W swojej pracy zawodowej i społecznej Pani Barbara Zarówna dała się poznać jako aktywny i sprawny organizator, a także osoba, która zawsze służy pomocą, doświadczeniem pedagogicznym i swoją szeroką wiedzą. Jest wzorem człowieka oddanego pracy zawodowej i społecznej, a dzięki Niej nasze miasto jest promowane w całej Polsce. Postawa Pani Barbary Zarównej zasługuje na szacunek i uznanie.

Doceniając całość aktywnej działalności na rzecz społeczności Dzierżoniowa Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Pani Barbarze Zarównej Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 8 listopada 2010 roku podczas sesji Rady.

Barbara Zarówna

powrót do listy