TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA | Urząd Miasta Dzierżoniów

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA

Na przestrzeni swojej działalności tj. od 1979 r.  Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa (TMD) pracowało w oparciu o formułę – „ocalić od zapomnienia” - odtwarzało w zapisie kronikarskim ponad 700 – letnie dzieje Dzierżoniowa oraz na bieżąco dokumentowało wydarzenia z życia miasta.

Od 1983 r. TMD zaczęło wydawać publikacje, organizować konkursy, wystawy i sesje popularnonaukowe.

TMD prowadzi również edukację regionalną wśród mieszkańców miasta, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Towarzystwo podjęło starania na rzecz utworzenia Muzeum Ziemi Dzierżoniowskiej, których efektem jest powstanie Izby Regionalnej.

Dziełem fundamentalnym, tworzonym w Towarzystwie Miłośników Dzierżoniowa, niemal od chwili jego powstania, jest kronika miasta. Na uwagę zasługuje działalność wydawnicza, która obejmuje kilka opracowań monograficznych, folderów, dziesiątki artykułów zamieszczonych w prasie lokalnej i regionalnej oraz w „Roczniku Dzierżoniowskim” wydawanym od 1991r.

Niezbędnym elementem pracy szkół była i jest konieczność poznawania historii swojego regionu. Dlatego też edukacja regionalna stała się ważnym zadaniem realizowanym przez TMD.

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa stara się wypełniać zgodnie ze swoim statutem przynależną mu funkcję w środowisku lokalnym i regionalnym. Było inicjatorem wielu przedsięwzięć lokalnych m.in. projektu herbu, barw i hejnału miasta oraz zagospodarowania dla celów turystycznych wieży ratuszowej i innych.

Za całość ww. działalności Kapituła Medalu przyznała tej organizacji „Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”, a wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu 20 marca 2004 roku podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. 

Wręczenie medalu za zasługi Towarzystwu Miłośników Dzierżoniowa

powrót do listy