TADEUSZ LISTWAN | Urząd Miasta Dzierżoniów

TADEUSZ LISTWAN

Realizując inicjatywę lokalnych samorządów prof. Tadeusz Listwan w znaczący sposób przyczynił się do utworzenia w Dzierżoniowie zamiejscowej jednostki organizacyjnej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (od maja 2008 r. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Uruchomienie ośrodka kształcenia w Dzierżoniowie pod egidą Akademii Ekonomicznej umożliwiło dostęp mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do poprawy wykształcenia i zdobycia wyższych kwalifikacji w miejscu zamieszkania. Ma to szczególne znaczenie w czasie powstawania „społeczeństwa wiedzy” i potrzeby rozwoju nowoczesnej gospodarki. Wykreowanie nowej placówki dydaktycznej wymagało wielu zabiegów i wysiłku a często nawet determinacji ze strony prof. Tadeusza Listwana.

Doceniając inicjatywę i działania prof. Tadeusza Listwana, Rektor uczelni powierzył mu funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Zaocznych w Dzierżoniowie.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Dzierżoniowie odbyła się dnia 29 września 2001 roku. Studia zaoczne na Wydziale Zarządzania i Informatyki rozpoczęło 128 studentów.

Wymieniony kierunek otrzymał akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (EPOQS) oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pierwsi absolwenci uczelni w Dzierżoniowie otrzymali dyplomy ukończenia studiów w czerwcu 2007 roku. Przez ten cały czas studia zaoczne w Dzierżoniowie cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i były wspaniałą promocją Miasta i Powiatu.

Uznając zasługi prof. Tadeusza Listwana w uruchomieniu ośrodka kształcenia w Dzierżoniowie oraz podejmowane działania jako Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Zaocznych w Dzierżoniowie, Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Panu Tadeuszowi Listwanowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 27 października 2008 roku podczas 32 sesji Rady.

Tadeusz Listwan po dostaniu medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa

powrót do listy