STANISLAVA ŠVARCOVÁ | Urząd Miasta Dzierżoniów

STANISLAVA ŠVARCOVÁ

Stanislava Švarcová urodziła się 12 listopada 1965 r. w Morawskiej Třebové. Od dzieciństwa mieszka w Lanškroun. Ukończyła Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Pedagogiki Specjalnej. Jest założycielem szkoły specjalnej w  Lanškroun, którą prowadziła przez 15 lat. Nawiązała współpracę z Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym Pilawie Górnej oraz Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Dzierżoniowie. Największą pasją Stanislava Švarcovej jest muzyka, która towarzyszy jej przez całe życie. Gra na flecie, występowała w Junior Big Band Lanškroun a później Big Band. Jest członkiem Chóru Lanškroun, z którym wielokrotnie występowała w Czechach, Polsce (w tym w Dzierżoniowie) i innych krajach Europy. Pracę w samorządzie postrzega przede wszystkim jako służbę dla obywateli. Jest radną Rady Miejskiej Lanškroun nieprzerwanie od 2002 roku. W 2010 roku  została wybrana na burmistrza miasta. Jest pierwszą w historii Lanškroun kobietą pełniącą to stanowisko.

Piętnastoletnia współpraca pomiędzy Dzierżoniowem a Lanškroun to systematyczne kontakty samorządowców, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych i edukacyjnych. Partnerstwo miast w znaczącym stopniu przyczynia się do poznawania kultur naszych krajów, nawiązywania i utrwalania więzi pomiędzy kilkoma pokoleniami mieszkańców Dzierżoniowa i Lanškroun, znacząco wzbogaca ofertę wypoczynku i rekreacji, jest także sprawdzoną formą samorządowego benchmarkigu.

Wieloletnie zaangażowanie w budowę partnerstwa pomiędzy Dzierżoniowem i Lanškroun, wraz z działalnością na rzecz rozwoju Dzierżoniowa, dało podstawę do uhonorowania Pani  Stanislavy Švarcovéj Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Andrzej Wiczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji, 16 sierpnia 2014 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, zwołanej z okazji 15 rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Dzierżoniowem a Lanškroun oraz 10. rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Dzierżoniowem a Serockiem.

Wręczenie medalu za zasługi Stanislavie Svarcowej

powrót do listy