STANISLAVA ŠVARCOVÁ

Stanislava Švarcová urodziła się 12 listopada 1965 r. w Morawskiej Třebové. Od dzieciństwa mieszka w Lanškroun. Ukończyła Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Pedagogiki Specjalnej. Jest założycielem szkoły specjalnej w  Lanškroun, którą prowadziła przez 15 lat. Nawiązała współpracę z Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym Pilawie Górnej oraz Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Dzierżoniowie. Największą pasją Stanislava Švarcovej jest muzyka, która towarzyszy jej przez całe życie. Gra na flecie, występowała w Junior Big Band Lanškroun a później Big Band. Jest członkiem Chóru Lanškroun, z którym wielokrotnie występowała w Czechach, Polsce (w tym w Dzierżoniowie) i innych krajach Europy. Pracę w samorządzie postrzega przede wszystkim jako służbę dla obywateli. Jest radną Rady Miejskiej Lanškroun nieprzerwanie od 2002 roku. W 2010 roku  została wybrana na burmistrza miasta. Jest pierwszą w historii Lanškroun kobietą pełniącą to stanowisko.

Piętnastoletnia współpraca pomiędzy Dzierżoniowem a Lanškroun to systematyczne kontakty samorządowców, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych i edukacyjnych. Partnerstwo miast w znaczącym stopniu przyczynia się do poznawania kultur naszych krajów, nawiązywania i utrwalania więzi pomiędzy kilkoma pokoleniami mieszkańców Dzierżoniowa i Lanškroun, znacząco wzbogaca ofertę wypoczynku i rekreacji, jest także sprawdzoną formą samorządowego benchmarkigu.

Wieloletnie zaangażowanie w budowę partnerstwa pomiędzy Dzierżoniowem i Lanškroun, wraz z działalnością na rzecz rozwoju Dzierżoniowa, dało podstawę do uhonorowania Pani  Stanislavy Švarcovéj Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Wręczenie medalu za zasługi Stanislavie Svarcowej

powrót do listy