ADAM BURZYŃSKI | Urząd Miasta Dzierżoniów

ADAM BURZYŃSKI

Mgr inż. Adam Burzyński syn Antoniego i Marii zd. Buraczyńska urodził się w Jasnym Borze na Wołyniu. Od 1955 roku jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Pan Adam Burzyński jest absolwentem Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie (1957 r.) oraz Politechniki Poznańskiej (1970 r.).

Przez 46 lat pracował w Zakładach radiowych DIORA, gdzie pełnił różne funkcje zawodowe takie jak: reperator odbiorników radiowych, konstruktor, specjalista konstruktor, a także kierownik wydziału płytek OR, kierownik montażu głównego; kierował kilkusetosobowymi zespołami pracowników. Przez 5 lat był głównym konstruktorem, a przez ponad 11 lat kierował pracownią napraw i weryfikacji różnorodnej, specjalistycznej aparatury pomiarowo – kontrolnej.

Przez szereg lat był pełnomocnikiem dyrektora ZR DIORA ds. współpracy z zespołem Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie.

Adam Burzyński był także przez kilkanaście lat dochodzącym nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Radiotechnicznych. Prowadził tam wykłady oraz zajęcia w pracowni pomiarów radiowych. Współpracował także ze szkołą partnerską w Lanskroun, gdzie prowadził zajęcia z młodzieżą w specjalistycznych pracowniach pomiarowych.

Ponadto w swojej pracy zawodowej współpracował jako specjalista w zakresie metrologii ze służbami  utrzymania ruchu zapewniając sprawność techniczną aparatury pomiarowo – kontrolnej w następujących zakładach:  Zakładach Przemysłu Bawełnianego Bielbaw, Bester, DFK, w Zakładach Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych BUMAR – Łabędy, a także w służbach łączności Sudeckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Kłodzku.

Przyczynił się do powstania systemu Radi - Info, mającym na celu zapewnienie aktualnej informacji drogowej dla kierowców droga radiową. Przedsięwzięcie to realizowane było przy współpracy z Politechniką Wrocławską, Auromobil Klub Dolnośląski, Wrocławski Ośrodek Radiowo – Telewizyjny, Wydziały Ruchu Drogowego oraz Zakłady Radiowe DIORA.

Przez wiele lat Adam Burzyński pełnił funkcję recenzenta osiągnięć twórczych inżynierów ubiegających się o specjalizację zawodową. Funkcje tę nadała Panu Burzyńskiemu Centralna Komisja Specjalizacji Zawodowej Inżynierów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Za swoją pracę zawodową był wielokrotnie honorowany wyróżnieniami i nagrodami, m.in.:

- nagroda Ministra Przemysłu Maszynowego Pierwszego Stopnia za opracowanie, uruchomienie i rozwój produkcji urządzeń radio-elektroakustycznych klasy Hi-Fi,

- nagroda Ministra Obrony Narodowej za duży wkład pracy w realizacji przedsięwzięć technicznych na rzecz wojska.

Posiada także wysokie odznaczenia:

- Medale brązowy, srebrny i złoty za zasługi dla obronności kraju nadany przez Ministerstwo Obrony,

- Złoty Krzyż Zasługi,

- Krzyż Kawalerski Czynu Zbrojnego za pielęgnację tematyki kresowej i kombatanckiej nadany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP,

- Złoty Medal opiekuna miejsc pamięci narodowej nadany przez Radę Ochrony miejsc pamięci, walki i męczeństwa w Warszawie.

Adam Burzyński od lat jest pszczelarzem, mocno zaangażowanym z Miejsko – Gminnym Kole Pszczelarskim w Dzierżoniowie. W pracy społecznej realizuje się działając  w Stowarzyszeniu Kresowian w Dzierżoniowie.

 Od wielu lat Pan Adam Burzyński jest znanym pamiętnikarzem, opisującym wierszowanymi rymami ważne wydarzenia z naszego miasta.

Doceniając całość aktywnej działalności na rzecz społeczności Dzierżoniowa Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Adamowi Burzyńskiemu Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji w dniu 21 grudnia 2012 roku podczas obrad 29 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

powrót do listy