SYLWESTER SOKOLNICKI | Urząd Miasta Dzierżoniów

SYLWESTER SOKOLNICKI

Pan Sylwester Sokolnicki od 1990 roku jest burmistrzem Serocka. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 1990 został powołany na urząd zastępcy naczelnika miasta i gminy Serock. W tym samym roku rada miejska wybrała go burmistrzem. Reelekcję uzyskiwał w latach 1994 i 1998 (z woli rady miasta i gminy) oraz 2002, 2006 i 2010 (w wyborach bezpośrednich). Jest członkiem Konwentu Wójtów, Burmistrza i Prezydenta Powiatu Legionowskiego, inicjatorem Forum Samorządowego Zalew Zegrzyński oraz prezesem Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France. Pełni obowiązki wiceprezesa Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

Dzięki staraniom Sylwestra Sokolnickiego nawiązano i sformalizowano współpracę partnerską pomiędzy Dzierżoniowem a Serockiem. Wieloletnie partnerstwo, nad przebiegiem której czuwał Sylwester Sokolnicki, przyczyniło się do rozwoju dzierżoniowskiego samorządu. Pozwoliło też na wspólną realizację projektu umożliwiającego młodzieży z Dzierżoniowa zyskanie dodatkowych umiejętności i lepszej edukacji. Współpraca pomiędzy miastami umożliwia od dziesięciu lat atrakcyjne spędzanie wakacji młodym mieszkańcom z Dzierżoniowa w Serocku, wymianę sportową oraz benchmarkig pomiędzy samorządami, owocujący podnoszeniem jakości zarządzania.

Piętnastoletnia współpraca pomiędzy Dzierżoniowem a Lanškroun to systematyczne kontakty samorządowców, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych i edukacyjnych. Partnerstwo miast w znaczącym stopniu przyczynia się do poznawania kultur naszych krajów, nawiązywania i utrwalania więzi pomiędzy kilkoma pokoleniami mieszkańców Dzierżoniowa i Lanškroun, znacząco wzbogaca ofertę wypoczynku i rekreacji, jest także sprawdzoną formą samorządowego benchmarkigu.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Andrzej Wiczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji, 16 sierpnia 2014 roku podczas, uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, zwołanej z okazji 15 rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Dzierżoniowem a Lanškroun oraz 10. rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Dzierżoniowem a Serockiem.

Sylwester Sokolnicki

powrót do listy