SYLWESTER SOKOLNICKI

Pan Sylwester Sokolnicki od 1990 roku jest burmistrzem Serocka. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 1990 został powołany na urząd zastępcy naczelnika miasta i gminy Serock. W tym samym roku rada miejska wybrała go burmistrzem. Reelekcję uzyskiwał w latach 1994 i 1998 (z woli rady miasta i gminy) oraz 2002, 2006 i 2010 (w wyborach bezpośrednich). Jest członkiem Konwentu Wójtów, Burmistrza i Prezydenta Powiatu Legionowskiego, inicjatorem Forum Samorządowego Zalew Zegrzyński oraz prezesem Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France. Pełni obowiązki wiceprezesa Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

Dzięki staraniom Sylwestra Sokolnickiego nawiązano i sformalizowano współpracę partnerską pomiędzy Dzierżoniowem a Serockiem. Wieloletnie partnerstwo, nad przebiegiem której czuwał Sylwester Sokolnicki, przyczyniło się do rozwoju dzierżoniowskiego samorządu. Pozwoliło też na wspólną realizację projektu umożliwiającego młodzieży z Dzierżoniowa zyskanie dodatkowych umiejętności i lepszej edukacji. Współpraca pomiędzy miastami umożliwia od dziesięciu lat atrakcyjne spędzanie wakacji młodym mieszkańcom z Dzierżoniowa w Serocku, wymianę sportową oraz benchmarkig pomiędzy samorządami, owocujący podnoszeniem jakości zarządzania.

Piętnastoletnia współpraca pomiędzy Dzierżoniowem a Lanškroun to systematyczne kontakty samorządowców, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych i edukacyjnych. Partnerstwo miast w znaczącym stopniu przyczynia się do poznawania kultur naszych krajów, nawiązywania i utrwalania więzi pomiędzy kilkoma pokoleniami mieszkańców Dzierżoniowa i Lanškroun, znacząco wzbogaca ofertę wypoczynku i rekreacji, jest także sprawdzoną formą samorządowego benchmarkigu.

Wieloletnie zaangażowanie w budowę partnerstwa pomiędzy Dzierżoniowem i Lanškroun, wraz z działalnością na rzecz rozwoju Dzierżoniowa, dało podstawę do uhonorowania Pani  Stanislavy Švarcovéj Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Sylwester Sokolnicki

powrót do listy