RADIOBUDA - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IMIENIA WILHELMA ROTKIEWICZA | Urząd Miasta Dzierżoniów

RADIOBUDA - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IMIENIA WILHELMA ROTKIEWICZA

Potrzeby powstającego przemysłu radiotechnicznego w Dzierżoniowie były przyczyną uruchomienia 3 października 1946 roku pierwszej w Polsce Przemysłowej Szkoły Radiotechnicznej. Rok 2016 jest rokiem 70 jubileuszu szkoły. Jej absolwenci przez lata stawali się pracownikami lokalnych zakładów przemysłowych, szczególnie Fabryki Odbiorników Radiowych – późniejszych Zakładów Radiowych Diora i Spółki Akcyjnej Diora, przyczyniając się do rozwoju i uprzemysłowienia Dzierżoniowa.

W tym czasie w warsztatach szkolnych wykonywano podzespoły elektroniczne i mechaniczne dla produkowanych przez Diorę odbiorników radiowych. Nosząca dziś nawę Zespołu Szkół nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza placówka od 70 lat kształci fachowców dla potrzeb lokalnego przemysłu. W przeszłości byli to radiotechnicy, mechanicy, elektromechanicy i elektronicy,  dziś mechatronicy, mechanicy, elektrycy i  informatycy znajdujący zatrudnienie w lokalnych firmach. Oferta kształcenia zawodowego szkoły dostosowana jest do potrzeb lokalnych zakładów pracy i przyczynia się do rozwoju firm, a tym samych do rozwoju Dzierżoniowa. W tym zakresie szkoła współpracuje z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Podstrefa Dzierżoniów, bezpośrednio z firmami i jako członek Klastra Edukacyjnego „Ivest in Edu”, powołanego w ramach WSSE Invest-Park.

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie prowadząc swoją działalność współpracuje z działającym w mieście instytucjami, realizuje również działania na rzecz środowiska, uczestniczy w wolontariacie, prowadzi zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt „Azyl”, uczestniczy w pokazach pierwszej pomocy organizowanych dla pensjonariuszy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierzbowronie i bierze udział w podejmowanych w mieście akcjach, jak np. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W ramach działalności wychowawczej delegacje uczniów, nauczyciele i dyrekcji szkoły uczestniczą w obchodach rocznic świąt państwowych.

Szkoła uczestniczy w realizacji projektów unijnych, związanych z przygotowaniem zawodowym uczniów do współczesnych warunków wykonywania zawodów. Są to m.in. projekty umożliwiające uczniom praktyki zawodowe za granicami Polski („Praktyki zagraniczne uczniów ZS1 w Dzierżoniowie szansą na lepsze kwalifikacje i przyszłość” i „Uczniowie ZS1 na zawodowych praktykach w krajach Unii Europejskiej”) na łączną kwotę 412 tys. euro. Ponadto w ramach ponad 25-letniej partnerskiej współpracy ze Średnią Szkołą Zawodową w Lanškroun w Czechach uczniowie każdego roku uczestniczą w tygodniowych wspólnych stażach zawodowych, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

Za pracę i osiągane efekty kształcenia szkoła otrzymała w 2015 roku certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, a w opublikowanym w maju br. Rankingu Techników STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Perspektywy 2016 szkoła zajęła drugie miejsce wśród techników naszego województwa i 45 miejsce wśród najlepszych 100 techników w Polsce.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 30 września 2016 roku, podczas uroczystości jubileuszowych 70-lecia Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.

Pracownicy Zespołu Szkół nr 1 przy tablicy Zasłużonych dla Dzierżoniowa

powrót do listy