FRANCISZEK KOZYRA | Urząd Miasta Dzierżoniów

FRANCISZEK KOZYRA

Zdjęcie z przemowy Franciszka KozyraFranciszek Kozyra urodził się 30 czerwca 1934 r. w Polichnie (woj. Lubelskie). Jest absolwentem Technikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie, które ukończył w 1952 roku. W latach 1952-55 pracował w Bielawskiej Fabryce Wzmacniaczy Radiowych w Bielawie. Studia wyższe ukończył w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa.

Był wieloletnim wykładowcą prawa (później kierował wydziałem prawa) w Szkole Ruchu Drogowego Policji w Piasecznie. W latach 1998-2003 był wykładowcą prawa w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, w której w 2002 roku został powołany do Senatu. W latach 2004 – 2005 pracował w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. Za swoją wieloletnia pracę został odznaczony m.in.: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym „Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Był inicjatorem i współtwórcą utworzonego w 1996 roku Komitetu Organizacyjnego Absolwentów „Radiobudy” Czterech Najstarszych Roczników, którego głównym celem działalności est umacnianie więzi z „Radiobudą” oraz promowanie Dzierżoniowa, jako naszej drugiej Małej Ojczyzny. Temu celowi służyło utrwalanie historii „pierwszych dni” powstania i rozwoju „Radiobudy” w Dzierżoniowie, który stał się kolebką nowego przemysłu radiowego oraz związanego z nim szkolnictwa radiotechnicznego.

Podjęte przez niego działania (w ramach komitetu) uwieńczone zostały opracowaniem i wydaniem książek:

„Wspomnienia absolwentów RADIOBUDY pierwszych techników z 1952 roku spisane dla potomności w latach 1998-2003” - wydanej własnym sumptem w 2003 roku;

„Wspomnienia absolwentów RADIOBUDY rozpoczynających naukę w latach: 1946, 1947, 1948 i 1949”, wydanej - w 2009 roku; Na stronie internetowej „Dzierżoniów – miasto z inicjatywą” w dziale „Publikacje o Dzierżoniowie”, wspomnienia figurują jako (cytujemy)… - pamiętnik uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, czyli „Radiobudy”. Publikacje te cechuje różnorodna treść wspomnień oraz sylwetki nauczycieli, rówieśników i samych autorów.

„Trudne początki i rozwój dzierżoniowskiej RADIOBUDY (w pamięci Jej najstarszych absolwentów)” wydanej w 2012 roku.

Franciszek Kozyra z własnej inicjatywy przeprowadził badania ankietowe dotyczące losów pierwszych radiotechników – absolwentów RADIOBUDY. Wyniki opublikował w artykule „My, dzieci „Radiobudy” w „Trudnych początkach dzierżoniowskiej RADIOBUDY”. Badania te dowiodły, że Dzierżoniów i dzierżoniowska RADIOBUDA nie miały sobie równych w sakli całego kraju. W 1952 roku szkołę opuściło 68 absolwentów z dyplomem radiotechnika, z których 2 skierowano na studia wyższe dzienne, a 56 podjęło pracę zgodnie z otrzymanymi „nakazami pracy”.

Wyniesiony z RADIOBUDY „głód wiedzy” sprawił, że spośród 56 absolwentów skierowanych do pracy, studia wyższe w systemie niestacjonarnym ukończyło 36 kolegów, to jest ok. 65% stanu osobowego grupy. Łączni studia wyższe ukończyło 70% absolwentów z 1952 rocznika. Dla porównania – w skali kraju w tym czasie wskaźnik ten wyniósł 29%. RADIOBUDA nie miała sobie równych – przebijała średnią krajową prawie dwuipółkrotnie.

W okresie 1996 – 2012 Pan Franciszek Kozyra był głównym organizatorem ośmiu koleżeńskich zjazdów absolwentów czterech najstarszych roczników RADIOBUDY. Przebieg zjazdów był opublikowany w miejscowej prasie i TV, w których wyrażano podziw naszego przywiązania do Szkoły oraz traktowania Dzierżoniowa jako naszej drugiej Małej Ojczyzny. Wielokrotnie brał udział w spotkaniach z młodzieżą uczącą się w szkole, której jest absolwentem.

W 2012 roku (działając w imieniu Komitetu) zebrał wszystkie niezbędne dokumenty i opracował wniosek do władz Dzierżoniowa o nadanie imienia Józefa Buczyłko parkowi miejskiemu przy kinie „Zbyszek” w Dzierżoniowie oraz podejmował wszelkie niezbędne czynności zmierzające do realizacji wniosku. Dzięki jego przedsiębiorczości, osobistemu zaangażowaniu i uporowi, mimo „wyboistej drogi” przyczynił się do tego, że Rada Miejska Dzierżoniowa w dniu 26 października 2015 r. uchwałą Nr XIV/79/15 nadała nazwę „Park imienia Józefa Buczyłko” parkowi miejskiemu. Po osiągnięciu celu nadal inicjował i podejmował czynności zmierzające do budowy w Parku im. Józefa Buczyłko pomnika upamiętniającego Jego postać. Starania te, dzięki przychylności władz Dzierżoniowa, uwieńczone zostały pełnym sukcesem, ponieważ pomnik został uroczyście odsłonięty w honorowej asyście delegatów - absolwentów RADIOBUDY czterech najstarszych roczników – 30 września 2016 roku.

Wniosek o nadanie „Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa” panu Franciszkowi Kozyrze złożył Komitet Organizacyjny Absolwentów „RADIOBUDY” Czterech Najstarszych Roczników. Tytuł wręczono 26 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 26 czerwca 2017 roku podczas 35. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

powrót do listy