FRANCISZEK KOZYRA

Zdjęcie z przemowy Franciszka KozyraFranciszek Kozyra urodził się 30 czerwca 1934 r. w Polichnie (woj. Lubelskie). Jest absolwentem Technikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie, które ukończył w 1952 roku. W latach 1952-55 pracował w Bielawskiej Fabryce Wzmacniaczy Radiowych w Bielawie. Studia wyższe ukończył w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa.

Był wieloletnim wykładowcą prawa (później kierował wydziałem prawa) w Szkole Ruchu Drogowego Policji w Piasecznie. W latach 1998-2003 był wykładowcą prawa w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, w której w 2002 roku został powołany do Senatu. W latach 2004 – 2005 pracował w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. Za swoją wieloletnia pracę został odznaczony m.in.: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym „Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Był inicjatorem i współtwórcą utworzonego w 1996 roku Komitetu Organizacyjnego Absolwentów „Radiobudy” Czterech Najstarszych Roczników, którego głównym celem działalności est umacnianie więzi z „Radiobudą” oraz promowanie Dzierżoniowa, jako naszej drugiej Małej Ojczyzny. Temu celowi służyło utrwalanie historii „pierwszych dni” powstania i rozwoju „Radiobudy” w Dzierżoniowie, który stał się kolebką nowego przemysłu radiowego oraz związanego z nim szkolnictwa radiotechnicznego.

Podjęte przez niego działania (w ramach komitetu) uwieńczone zostały opracowaniem i wydaniem książek:

„Wspomnienia absolwentów RADIOBUDY pierwszych techników z 1952 roku spisane dla potomności w latach 1998-2003” - wydanej własnym sumptem w 2003 roku;

„Wspomnienia absolwentów RADIOBUDY rozpoczynających naukę w latach: 1946, 1947, 1948 i 1949”, wydanej - w 2009 roku; Na stronie internetowej „Dzierżoniów – miasto z inicjatywą” w dziale „Publikacje o Dzierżoniowie”, wspomnienia figurują jako (cytujemy)… - pamiętnik uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, czyli „Radiobudy”. Publikacje te cechuje różnorodna treść wspomnień oraz sylwetki nauczycieli, rówieśników i samych autorów.

„Trudne początki i rozwój dzierżoniowskiej RADIOBUDY (w pamięci Jej najstarszych absolwentów)” wydanej w 2012 roku.

Franciszek Kozyra z własnej inicjatywy przeprowadził badania ankietowe dotyczące losów pierwszych radiotechników – absolwentów RADIOBUDY. Wyniki opublikował w artykule „My, dzieci „Radiobudy” w „Trudnych początkach dzierżoniowskiej RADIOBUDY”. Badania te dowiodły, że Dzierżoniów i dzierżoniowska RADIOBUDA nie miały sobie równych w sakli całego kraju. W 1952 roku szkołę opuściło 68 absolwentów z dyplomem radiotechnika, z których 2 skierowano na studia wyższe dzienne, a 56 podjęło pracę zgodnie z otrzymanymi „nakazami pracy”.

Wyniesiony z RADIOBUDY „głód wiedzy” sprawił, że spośród 56 absolwentów skierowanych do pracy, studia wyższe w systemie niestacjonarnym ukończyło 36 kolegów, to jest ok. 65% stanu osobowego grupy. Łączni studia wyższe ukończyło 70% absolwentów z 1952 rocznika. Dla porównania – w skali kraju w tym czasie wskaźnik ten wyniósł 29%. RADIOBUDA nie miała sobie równych – przebijała średnią krajową prawie dwuipółkrotnie.

W okresie 1996 – 2012 Pan Franciszek Kozyra był głównym organizatorem ośmiu koleżeńskich zjazdów absolwentów czterech najstarszych roczników RADIOBUDY. Przebieg zjazdów był opublikowany w miejscowej prasie i TV, w których wyrażano podziw naszego przywiązania do Szkoły oraz traktowania Dzierżoniowa jako naszej drugiej Małej Ojczyzny. Wielokrotnie brał udział w spotkaniach z młodzieżą uczącą się w szkole, której jest absolwentem.

W 2012 roku (działając w imieniu Komitetu) zebrał wszystkie niezbędne dokumenty i opracował wniosek do władz Dzierżoniowa o nadanie imienia Józefa Buczyłko parkowi miejskiemu przy kinie „Zbyszek” w Dzierżoniowie oraz podejmował wszelkie niezbędne czynności zmierzające do realizacji wniosku. Dzięki jego przedsiębiorczości, osobistemu zaangażowaniu i uporowi, mimo „wyboistej drogi” przyczynił się do tego, że Rada Miejska Dzierżoniowa w dniu 26 października 2015 r. uchwałą Nr XIV/79/15 nadała nazwę „Park imienia Józefa Buczyłko” parkowi miejskiemu. Po osiągnięciu celu nadal inicjował i podejmował czynności zmierzające do budowy w Parku im. Józefa Buczyłko pomnika upamiętniającego Jego postać. Starania te, dzięki przychylności władz Dzierżoniowa, uwieńczone zostały pełnym sukcesem, ponieważ pomnik został uroczyście odsłonięty w honorowej asyście delegatów - absolwentów RADIOBUDY czterech najstarszych roczników – 30 września 2016 roku.

Wniosek o nadanie „Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa” panu Franciszkowi Kozyrze złożył Komitet Organizacyjny Absolwentów „RADIOBUDY” Czterech Najstarszych Roczników. Tytuł wręczono 26 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

powrót do listy