MATEUSZ CEGIEŁKA | Urząd Miasta Dzierżoniów

MATEUSZ CEGIEŁKA

Mateusz Cegiełka – od początku zmian ustroju w naszym kraju dał się poznać jako wybitny inicjator i aktywny organizator Samorządu Lokalnego; współzałożyciel dzierżoniowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w 1989r. współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej, radny i Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa I i II kadencji  w latach 1990 – 1998.

Oto przykłady Jego działalności samorządowej oraz niektóre inicjatywy wnoszone na forum Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W 1993 roku koordynator Inicjatywy Obywatelskiej „POWIAT DZIERŻONIOWSKI TERAZ”. Inicjator partnerstwa i przewodniczący obchodów 5 lecia współpracy pomiędzy gminami Dzierżoniów i Bischofsheim. Przewodniczący Kapituły przyznającej podczas Prezentacji Dzierżoniowskich „Smoki Biznesu”. Przewodniczący Kapituły Plebiscytu „Dzierżoniowianin Roku” organizowanego przez lokalną gazetę „Goniec Dzierżoniowski”. Pomysłodawca powołania na terenie miasta Fundacji Disce Puer. Współorganizator organizacji „Biegu Niepodległości” – z okazji Narodowego Święta Niepodległości – na ulicach miasta. Inicjator sprowadzenia do Dzierżoniowa polskiej rodziny z Kazachstanu. Inicjator ufundowania Sztandaru Rady Miejskiej Dzierżoniowa i wprowadzenia symboli władzy samorządowej. Uczestnik samorządowej delegacji Miasta Dzierżoniowa do Rzymu – Watykanu na opłatkowe spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w dniu 20 grudnia 1997 roku. Członek Społecznej Rady Programowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie. Współorganizator Dni Patrona Miasta (23 kwietnia) „Dni Dzierżoniowa” i zapisania terminu obchodów w Statucie Miasta jako Święta Dzierżoniowa.

Pomysłodawca i organizator wmurowania u stóp Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny tablic poświęconych rocznicy odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, regionalnej tablicy śląskiej „Lux ex Silesia” i złożenie w urnach pod płytą ziemi z Katynia, Monte Cassino i obozów pracy oraz nadania nazwy – Skwer Solidarności. Współinicjator nadania imienia dla kina dzierżoniowskiego – Kino Zbyszek – na pamiątkę związanego z Dzierżoniowem aktora Zbyszka Cybulskiego.

Wnioskodawca ustanowienia Medalu za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa i nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Dzierżoniowa.

Poza tym był też założycielem i prezesem lokalnego stowarzyszenia samorządowego Dzierżoniowska Liga św. Jerzego, uczestnikiem I Kongresu Samorządów Terytorialnych RP oraz I i II Konwencji Powiatów RP, inicjatorem powołania na terenie Ziemi Dzierżoniowskiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych. Współzałożycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierającego Utworzenie Samorządowych Powiatów i Województw z siedzibą w Nowym Sączu. Inicjatorem utworzenia w 1995 r. centroprawicowej grupy założycielskiej na rzecz Porozumienia Powiatu i współpracy Partii i Stowarzyszeń Społecznych Gmin Rejonu Dzierżoniowskiego. Członkiem – założycielem Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej „Wielka Sowa”. Członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa; członkiem Kolegium Redakcyjnego i autorem publikacji w Roczniku Dzierżoniowskim. W trzecich demokratycznych wyborach do samorządu terytorialnego w 1998 roku został wybrany radnym Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Za całość działalności społecznej, a w szczególności jako działacza samorządowego Kapituła Medalu nadała Mateuszowi Cegiełce  „Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu  26 maja 2003 roku podczas XI sesji.

Wręczenie medalu za zasługi Mateuszowi Cegiełce

powrót do listy