HENRYK SIODLACZEK | Urząd Miasta Dzierżoniów

HENRYK SIODLACZEK

Henryk Siodlaczek jest emerytowanym nauczycielem oraz tłumaczem języka niemieckiego. W latach 1961 – 2000 pracował w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie jako nauczyciel języka niemieckiego. W trakcie tej pracy przez 10 lat Pan Henryk Siodlaczek był przewodniczącym zespołu samokształceniowego języków zachodnich  w rejonie Dzierżoniowa.

Przez 14 lat był również zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) w Dzierżoniowie. Już na emeryturze, dodatkowo, przez 13 lat pracował w I LO i w Gimnazjum Nr 1 w Dzierżoniowie. Łącznie przepracował 43 lata jako czynny nauczyciel.

Uczniowie Henryka Siodlaczka brali udział w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym. W czasie jego pracy pedagogicznej na studia germanistyczne dostało się ponad 60 jego absolwentów i je ukończyło.

W latach dziewięćdziesiątych Henryk Siodlaczek prowadził przez 8 lat z rzędu, polsko-niemiecką wymianę młodzieży. Przez 20 lat, społecznie, prowadził korespondencję z zagranicą w języku obcym dla Domu Dziecka w Dzierżoniowie.

Od początku czynnie bierze udział w pracy na rzecz współpracy Dzierżoniowa z partnerskim Bischofsheim oraz innymi miastami partnerskimi. Od momentu powstania jest aktywnym działaczem Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa. Ponadto przez jedną kadencję był przewodniczącym tego stowarzyszenia.

Od 25 lat jest sekretarzem Zarządu Powiatowego Koła Pszczelarzy.

 Henryk Siodlaczek posiada wiele odznaczeń oraz nagród. Najważniejsze z nich to:

-  Nagroda Ministra Edukacji II i I stopnia (1973 r. i 1990 r.),

-  Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty- 1982 r.,

-  Złoty Krzyż Zasługi- 1980 r.,

-  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski- 1990 r.,

-  Medal Komisji Edukacji Narodowej- 1995 r.,

-  Medal za Zasługi dla Województwa Wałbrzyskiego- 1987 r.

Doceniając całość aktywnej działalności na rzecz społeczności Dzierżoniowa Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Henrykowi Siodlaczkowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji w dniu 28 listopada 2011 roku podczas obrad 15 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Henryk Siodlaczek z medalem za zasługi dla Dzierżoniowa

powrót do listy