MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIERŻONIOWIE | Urząd Miasta Dzierżoniów

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIERŻONIOWIE

Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego działa w Dzierżoniowie nieprzerwanie od 60. lat. Jest największą biblioteką publiczną na terenie powiatu. W bogatych zbiorach książnicy znajdują się poszukiwane przez czytelników książki, unikatowe roczniki czasopism od czasów powojennych, książki „mówione” i prasa codzienna.

W ostatnich latach siedziba biblioteki i jej filii została zmodernizowana
i przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W tym samym czasie poszerzono działalność o nowe funkcje informacyjne, umożliwiając użytkownikom dostęp do komputerów i Internetu. Biblioteka należy do placówek, które osiągają jeden z najwyższych wskaźników czytelnictwa na Dolnym Śląsku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie aktywnie współpracuje z instytucjami kultury i oświaty, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz biblioteką w czeskim Lanškroun. Między innymi dwukrotnie zorganizowała polsko-czeską konferencję bibliotekarzy, finał II Dolnośląskich Spotkań Pisarzy pn. „Z książką na walizkach”, była współorganizatorem obchodów 15-lecia samorządu lokalnego oraz jubileuszu 15-lecia miast partnerskich Dzierżoniów – Bischofsheim. W 2005 roku w 455 formach edukacji kulturalnej przygotowanych przez bibliotekę uczestniczyły 17 403 osoby. Biblioteka umiejętnie pozyskuje środki z zewnątrz, między innymi z Unii Europejskiej przeznaczając je na działalność statutową biblioteki. Poprzez prezentowanie swych osiągnięć na forach krajowych i międzynarodowych Miejska Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie przyczynia się do wzrostu zainteresowania miastem i regionem.

Ostatnie pięć lat aktywnej działalności MBP wśród społeczności miasta i regionu zostały zauważone i docenione również na forum krajowym. W 2001 r. biblioteka otrzymała wyróżnienie Fundacji IDEE w konkursie na najciekawsze inicjatywy, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa zorganizowanym przez Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Ministerstwo Kultury i Bibliotekę Narodową. Książnica Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie została wyróżniona ze 146 bibliotek publicznych z całej Polski. W 2002 r. bibliotekę uhonorowano medalem „W dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”.

W ostatnim roku z inicjatywy Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną – Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta zgłosił Miejską Bibliotekę Publiczną w Dzierżoniowie do nagrody „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” – wyróżnienia, którego celem jest promocja wszystkiego, co najlepsze w naszym regionie. Dzierżoniowska biblioteka znalazła się w gronie nominowanych w kategorii „Najlepsza instytucja i  inicjatywa edukacyjna”.

Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa w dniu 7  grudnia 2006  roku podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 60.lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wręczenie medalu za zasługi Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie

powrót do listy