HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO  ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ | Urząd Miasta Dzierżoniów

HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO  ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

Dzierżoniowskie harcerstwo na stałe wpisało się w pejzaż naszego miasta. Hufiec ZHP w Dzierżoniowie należał do jednego z pierwszych, które powstały na ziemiach odzyskanych w 1945 roku. Jego krótki rys historyczny został zaprezentowany w załączonym do niniejszego wniosku artykule.

ZHP godnie reprezentuje nasze miasto w kraju i za jego granicami. Przez jego szeregi przewinęło się wielu młodych mieszkańców Dzierżoniowa zdobywając życiowe doświadczenia. Mieli okazję uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych, obozach, biwakach, zajęciach z technik harcerskich, pracy na rzecz miasta. Od wielu lat dzięki ZHP i jego działalności w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy nasze miasto jest widoczne w całej Polsce.

Hufiec zasłużył nas nowy sztandar i imię dzierżoniowianina Władysława Reniewickiego. Jego działania wspiera grono autorytetów zrzeszone w radzie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Dzierżoniowskiej. W trudnej rzeczywistości gospodarczej harcerze potrafią się odnaleźć pozyskując środki na swoją działalność na terenie miasta ze źródeł zewnętrznych.

Na szczególne uznanie zasługuje działalność wychowawcza. To jest działalność najmniej widoczna, odbywająca się w zastępach i drużynach. Jej efektem są świadomi obywatele naszej małej ojczyzny, którzy obejmują odpowiedzialne miejsca pracy, funkcje, urzędy. Są rozpoznawalni w naszym mieście, podejmują służbę w innych miejscach na rzecz lokalnej społeczności.

Podkreślając zasługi w pracy z młodzieżą i ofiarne zaangażowanie w promowaniu naszego miasta Kapituła Medalu nadała Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Dzierżoniowskiej Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu  29 grudnia  2005 roku podczas 51 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa w Sali Rycerskiej Ratusza.

Wręczenie medalu za zasługi Hufcowi ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej

powrót do listy