DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY | Urząd Miasta Dzierżoniów

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury działa w naszym mieście od ponad 50. Lat. W okresie tym przechodził wiele przeobrażeń, zmieniała się jego nazwa, obszar działalności, na dzierżoniowskiej scenie wystąpiły znakomitości życia artystycznego i idole kilku pokoleń. Zmieniały się mody i idee, ale niezmiennie wszystko, co działo się w dzierżoniowskiej placówce, było inspirowane potrzebami widzów.

Z każdym rokiem oferta kulturalna, edukacyjna i rozrywkowa wzbogacona była o nowe inicjatywy.

Duży wpływ na pracę ośrodka kultury miały przemiany ustrojowe, jakie dokonały się w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Nastąpił okres podejmowania samodzielnych decyzji dot. kierunków, metod i form pracy. Ośrodek sam zabiegał o pozyskiwanie dodatkowych funduszy. Nastąpiło wyraźne ożywienie działalności placówki. Zwiększyła się liczba amatorskich zespołów artystycznych, skupiających około 600 osób i sekcji zainteresowań oraz liczba występów artystów profesjonalnych- znanych aktorów, piosenkarzy, a także zespołów    z zagranicy, organizowano prezentacje plastyczne, teatralne, muzyczne, promocje filmów, konkursy, przeglądy sesje popularno- naukowe, rozwinęła się działalność wydawnicza, nawiązano wymianę kulturalną z zagranicą.

Placówka ta przez te pięćdziesiąt lat zapewnia możliwość spełniania się ludziom posiadającym pasje artystyczne, wspiera młode talenty. W naturalny sposób tworzyły się liczne grupy amatorskiego ruchu artystycznego np. Koło Plastyków Amatorów, sekcja fotograficzna, zespoły wokalno – instrumentalne, Klub Miłośników Śpiewania „Poetycka Stajnia”, Chór „Kanon”, kapela podwórkowa „Andzia”, Zespół Pieśni i Tańca „Ślężanie” (30 lat), zespoły tańca nowoczesnego „Studio” i „Ewenement”, Teatry „Minimum moralne”, „EXA” i „Kątem”, sekcje modelarstwa lotniczego – wiele z nich funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Ważne miejsce w pracy ośrodka kultury stanowiła działalność wystawiennicza prowadzona początkowo  w oparciu o utworzoną w 1971 r. galerię „Kwarantanna”, a następnie od 1993 r.- galerię „Na Piętrze”. Co roku organizowano kilkanaście ekspozycji prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej oraz fotografii.

DOK wspierał i inicjował przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania literatury i stał się miejscem spotkań miłośników słowa pisanego, organizował konkursy poetyckie, a od 1989 r. prowadzi działalność wydawniczą, której efektem są katalogi do wystaw organizowanych w galerii „Na Piętrze”, publikacje jubileuszowe, tomiki poezji Zbigniewa Wójcika, Adama Lizakowskiego, Rafała Śliwińskiego, Marka Cieśli, antologie z utworami laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Ikar”, publikacje pokonferencyjne będące pokłosiem Dni Kultury Żydowskiej oraz album „Dzierżoniów na dawnej pocztówce”. Placówka stała się miejscem imprez organizowanych przez dzierżoniowskie szkoły i przedszkola. Inną formą aktywności DOK-u jest utrzymywanie stałych kontaktów kulturalnych z partnerskimi miastami. Placówka prowadzi masową działalność kulturalną, przygotowuje program różnorodnych miejskich imprez artystycznych, jak: Dni Dzierżoniowa, Dzierżoniowskie Prezentacje, Jarmark Pszczelarski „Miodobranie”, Jarmark Św. Jerzego, Koncert „Poezja na Murach”, Sowiogórski Festiwal Techniki i inne. Nie ulega wątpliwości, że w ciągu minionego półwiecza placówka odegrała wiodącą rolę w rozwoju kultury na naszym terenie. Udało się zorganizować przedsięwzięcia ważne dla życia kulturalnego i społecznego miasta.

W 2004 r. DOK znalazł się w finale „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”, zdobywając wyróżnienie w kategorii najlepszej instytucji kulturalnej. W tym samym roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”, organizowanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej w kategorii: „Organizator zdarzeń teatralnych” (za Festiwal Dolnośląskich Teatrów Nieprofesjonalnych „Kreacje”).

 Od września 2001 r. DOK przejął budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej wraz z działającymi tam sekcjami, tworząc   w tym miejscu Ognisko Kształcenia Artystycznego, będącym centrum ruchu artystycznego.

Od 1 października 2003 r. w strukturę DOK-u została włączona Izba Regionalna, która bardzo wzbogaciła działalność kulturalną Ośrodka poprzez wspieranie edukacji regionalnej, dokumentowanie dziedzictwa kulturowego ziemi dzierżoniowskiej, upowszechnianie jej tradycji kulturowej, organizowanie wystaw stałych i czasowych, sesji naukowych, odczytów oraz lekcji muzealnych.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców  miasta, wzbogacając swoją ofertę o nowe projekty. Sprzyja rozwojowi talentów, odkrywania siebie, nawiązywania kontaktów, włącza się aktywnie w promocję miasta. Corocznie Dzierżoniowski Ośrodek Kultury organizuje m.in.: 35 spektakli teatralnych, kabaretów (dla dorosłych, młodzieży i dzieci), 23 imprezy cykliczne (w tym 10 plenerowych), 15 wystaw, 45 koncertów i recitali,    5 warsztatów, 6 konkursów, 60 imprez współorganizowanych, 174 seanse kinowe (w tym 8 szkolnych). Ogółem   w imprezach organizowanych przez DOK rocznie bierze udział około 130 tysięcy widzów (w imprezach plenerowych około 100 tys. widzów, w imprezach biletowych - ponad 30 tysięcy).

Kapituła Medalu przyznając to ważne odznaczenie uznała, że należy podkreślić wielkie zaangażowanie i pasję Pana Krzysztofa Tokarskiego, pełniącego funkcję dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury od 15 września 1999 r., który potrafi wraz z zespołem dostosować ośrodek kultury do wymogów nowoczesnej instytucji.

Odzwierciedleniem działalności Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury jest jego monografia z 2008 r. pt. „Pół wieku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”, która opisuje szczegółowy rozwój tej jakże ważnej instytucji w naszym mieście.

Doceniając, zatem wieloletnią obecność placówki w życiu naszego miasta, jej dokonania, ciągły rozwój i rolę dla lokalnej społeczności, Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Dzierżoniowskiemu Ośrodkowi Kultury Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 28 czerwca 2010 roku podczas uroczystości jubileuszowych 50.lecia Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Zarząd Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury z medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa

powrót do listy