JOLANTA OLIWA | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

JOLANTA OLIWA

Jolanta Oliwa od 1982 roku związana jest z ochroną zdrowia. 24 lata pracowała w państwowej służbie zdrowia na różnych stanowiskach kierowniczych. W 2003 roku założyła własną firmę o działalności medycznej. Jest współwłaścicielką i osobą kierującą Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SAL-MED S.C., który funkcjonuje już 11 lat. Od 1993 r. zaangażowana jest w działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie, będąc jego liderem, a od 2006 r. Przewodniczącą Zarządu Koła. Stowarzyszenie obejmuje zasięgiem powiat dzierżoniowski, a jego działalność od wielu lat otwiera świat przed osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zapewnia godne życie w społeczeństwie.

Dziś pod skrzydłami Stowarzyszenia działania na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone są w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Ośrodki te tworzą prężnie funkcjonującą bazę rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną, wychowawczą, a przede wszystkim uspołeczniającą i wspierającą ideę integracji.

Oryginalność rozwiązań kreowanych przez panią Oliwę zyskuje uznanie w całej Polsce, tak jak budowa Domu Rodzinnego z Mieszkaniami Wspomaganymi, mająca na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie. To właśnie przedsięwzięcie zostało nagrodzone przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w ogólnopolskim konkursie „Samorząd równych szans” w 2012 r. za najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Andrzej Wiczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji, 27 października 2014 roku, podczas 54 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Wręczenie medalu za zasługi Jolancie Oliwie

powrót do listy