JOLANTA OLIWA

Jolanta Oliwa od 1982 roku związana jest z ochroną zdrowia. 24 lata pracowała w państwowej służbie zdrowia na różnych stanowiskach kierowniczych. W 2003 roku założyła własną firmę o działalności medycznej. Jest współwłaścicielką i osobą kierującą Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SAL-MED S.C., który funkcjonuje już 11 lat. Od 1993 r. zaangażowana jest w działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie, będąc jego liderem, a od 2006 r. - Przewodniczącą Zarządu Koła. Stowarzyszenie obejmuje zasięgiem powiat dzierżoniowski, a jego działalność od wielu lat otwiera świat przed osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zapewnia godne życie w społeczeństwie. Dziś pod skrzydłami Stowarzyszenia działania na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone są w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Ośrodki te tworzą prężnie funkcjonującą bazę rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną, wychowawczą, a przede wszystkim uspołeczniającą i wspierającą ideę integracji.

Oryginalność rozwiązań kreowanych przez panią Oliwę zyskuje uznanie w całej Polsce, tak jak budowa Domu Rodzinnego z Mieszkaniami Wspomaganymi, mająca na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie. To właśnie przedsięwzięcie zostało nagrodzone przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w ogólnopolskim konkursie „Samorząd równych szans” w 2012 r. za najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wręczenie medalu za zasługi Jolancie Oliwie

powrót do listy