ZOFIA MIREK | Urząd Miasta Dzierżoniów

ZOFIA MIREK

Zofia Mirek radna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pierwszych czterech kadencji. W radzie pełniła następujące funkcje: członka Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji i Komisji Statutowej. Przewodnicząca Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pierwszej i drugiej kadencji.

Osiągnięcia w pracy samorządowej: powstanie Młodzieżowej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w 2000 roku; aktywizacja kobiet wobec promocji zdrowia – założenie Koła Demokratycznej Unii Kobiet w 2000 roku; cykliczne spotkania  przewodniczących rad i zarządów gmin w powiecie – platforma informacji i wzajemnej współpracy 1992-2002; aktywizacja mieszkańców powiatu wokół wielu inicjatyw społecznych np. „marsz życia i nadziei” w październiku 2000-2004; udział w utworzeniu filii Akademii Ekonomicznej w Dzierżoniowie. Współzałożycielka Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat. Inicjatorka założenia Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej oraz członkini Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, PCK, Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat, Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej, Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”.

Najważniejsze odznaczenia:

  • Brązowy Krzyż Zasługi – 1987 r;
  • Złota Odznaka Wolontariatu Ziemi Dzierżoniowskiej – 2001 r;
  • Złota Odznaka LZS Województwa Dolnośląskiego – 2002 r;
  • Odznaczenia: HDK i PCK, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sybiraków. Wyróżnienie dla Lidera Organizacji Pozarządowych w Powiecie za 2013 r. Starosty Dzierżoniowskiego.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 29 czerwca 2015 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, zwołanej z okazji 25.lecia samorządności w Polsce.

Wręczenie medalu za zasługi Zofii Mirek

powrót do listy