ZOFIA MIREK

Zofia Mirek radna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pierwszych czterech kadencji. W radzie pełniła następujące funkcje: członka Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji i Komisji Statutowej. Przewodnicząca Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pierwszej i drugiej kadencji.

Osiągnięcia w pracy samorządowej: powstanie Młodzieżowej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w 2000 roku; aktywizacja kobiet wobec promocji zdrowia – założenie Koła Demokratycznej Unii Kobiet w 2000 roku; cykliczne spotkania  przewodniczących rad i zarządów gmin w powiecie – platforma informacji i wzajemnej współpracy 1992-2002; aktywizacja mieszkańców powiatu wokół wielu inicjatyw społecznych np. „marsz życia i nadziei” w październiku 2000-2004; udział w utworzeniu filii Akademii Ekonomicznej w Dzierżoniowie. Współzałożycielka Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat. Inicjatorka założenia Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej oraz członkini Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, PCK, Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat, Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej, Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”.

Najważniejsze odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi – 1987 r;
- Złota Odznaka Wolontariatu Ziemi Dzierżoniowskiej – 2001 r;
- Złota Odznaka LZS Województwa Dolnośląskiego – 2002 r;
- Odznaczenia: HDK i PCK, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sybiraków. Wyróżnienie dla Lidera Organizacji Pozarządowych w Powiecie za 2013 r. Starosty Dzierżoniowskiego.

Wręczenie medalu za zasługi Zofii Mirek

powrót do listy