KS. SYLWESTER IRLA | Urząd Miasta Dzierżoniów

KS. SYLWESTER IRLA

Śp. ks. Prałat Sylwester Irla związany był z Dzierżoniowem nieprzerwanie od lipca 1973 roku. W czasie swojej pracy duszpasterskiej dał się poznać jako niekwestionowany animator życia religijnego, kulturalnego o czym świadczą liczne imprezy, działalność chóru, wycieczki, pielgrzymki, piękna oprawa uroczystości kościelnych i wiele innych inicjatyw. Wszystko to świadczy o ogromnym zaangażowaniu i przywiązaniu do swoich parafian.

To właśnie z inicjatywy Księdza Prałata zainicjowane były prace przy odbudowie wielu obiektów sakralnych, przy realizacji których wytwarzana była rzeczywista więź i konsolidacja mieszkańców. Przez te wspólnie spędzone lata dawał przykład dobrego gospodarowania, a swoją rozwagą i zaangażowaniem potrafił wyzwalać wielokrotnie inicjatywy oceniane z perspektywy czasu jako niezwykle cenne dla naszej społeczności.

Obecność Księdza Prałata w naszym mieście postrzegana była przede wszystkim poprzez dokonania nie tylko jako gospodarza parafii, ale również jako mieszkańca naszej lokalnej społeczności.

Za całość aktywnej działalności na rzecz również lokalnej samorządności oraz za ukochanie „naszej Małej Ojczyzny” Kapituła Medalu nadała Ks. Prałatowi Sylwestrowi Irli „Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”, którego wręczenia dokonała Barbara Zarówna Przewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa III kadencji w dniu 28 grudnia 2000 roku podczas Sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Ks. Prałat Sylwester Irla zmarł 31 maja 2014 roku.

powrót do listy