ELŻBIETA NOWAKOWSKA-AKKERMANS | Urząd Miasta Dzierżoniów

ELŻBIETA NOWAKOWSKA-AKKERMANS

Kariera  zawodowa, Pani Elżbiety Nowakowskiej - Akkermans  związana jest wyłącznie z Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie. W ciągu pierwszych  10 lat pracy, przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej a następnie, od 30 lat jest prezesem tej instytucji. W 2018 roku obchodziła 40 lecie pracy zawodowej i za  największy sukces zawodowy uznaje, wyprowadzenie banku, którym kieruje,  na pozycję jednego z liderów bankowości spółdzielczej w Polsce.  Bank samodzielnie,  z wypracowanego zysku i bez połączeń z innymi bankami, osiągnął przyrost kapitałów własnych z 3,6 tys. zł do  powyżej 11mln Euro. Rozbudowana została lub zmodernizowana  baza lokalowa banku we wszystkich pięciu gminach powiatu dzierżoniowskiego. Pani Prezes bardzo aktywnie uczestniczyła w opracowaniu koncepcji architektonicznych i funkcjonalnych obiektów, zapewniających nowoczesne warunki pracy i obsługi klientów.   Aktualnie bank jest największym pracodawcą bankowym w powiecie gdyż zatrudnia ponad 50 osób i prowadzi ponad 25 tys. rachunków  klientów w tym ponad 4 tys. dla przedsiębiorców i rolników. Jest też głównym bankiem dla starostwa , gmin miejskiej i wiejskiej Dzierżoniów, Pieszyc i Piławy Górnej.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi pracowników i nowoczesnym metodom zarządzania Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie jest laureatem wielu krajowych  i regionalnych konkursów i rankingów, między innymi:

 • 2004 i 2006 - najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce w rankingu KZBS;
 • 2008, 2010 i 2012- tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców a w 2014 r. Godło laureata krajowego;
 • 2009 - bank zaliczono o najwyższych wskaźnikach efektywności działania (Złoty Gepard, Złota Skarbonka);
 • 2012-2017 - coroczna Nagroda Orła Agrobiznesu za sukces rynkowy;
 • 2012 - tytuł Promotor Wiedzy – lider wspierania kompetencji kadR;
 • 2013 - tytuł Złoty Bank SGB - II miejsce w grupie 206 Banków grupy SGB.

Pani Elżbieta Nowakowska - Akkermans, urodziła się w Strzelinie w 1956 r. ale po roku rodzice przeprowadzili się do Dzierżoniowa i z tym miastem związane jest Jej dzieciństwo,  młodość a także życie zawodowe. Jest dzieckiem rolników pewnie dlatego kocha ziemię i naturę oraz ma wielki szacunek dla ciężkiej pracy w rolnictwie, której sama doświadczyła. Ukończyła I LO  w Dzierżoniowie, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz  trzy specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu bankowości.  Miała możliwość i zaszczyt ukończyć kilka międzynarodowych szkoleń bankowych w USA, Francji, Holandii, Niemczech, Danii, Finlandii, Argentynie, Japonii  ze szczególnym nastawieniem na bankowość spółdzielczą.

Dzięki bardzo  wysokim kwalifikacjom zawodowym i wrodzonej  aktywności pełniła bardzo ważne funkcje społeczne w polskiej  bankowości:

 • 1990 - współtworzyła Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu,  pierwszy bank zrzeszający banki spółdzielcze, gdzie pracowała przez  dwie kadencje w Komisji Rewizyjnej, w tym w jednej kadencji,  jako przewodnicząca Komisji;
 • 1991 - była jednym z  założycieli,  a  w kadencji 1997 – 2000 Członek Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych;
 • 1992 - współtworzyła Gospodarczy Bank Południowo Zachodni  S.A (GBPZ SA) we Wrocławiu, w którym do 1999roku,  pełniła wiele ważnych funkcji w organach  banku;
 • 2004 - 2010 była  Członkiem Rady Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) w Poznaniu;
 • 2013 - 2016 Przewodnicząca Rady Zrzeszenia  i Przewodnicząca Zgromadzenia Prezesów SGB w Poznaniu,
 • 2013 - 2016  Członek międzyzrzeszeniowego zespołu do prac nad ustawą implementującą unijną dyrektywę CRD IV i Rozporządzenie CRR dla bankowości spółdzielczej;
 • 2013 - 2016 Członek Rady Konsultacyjnej Sektora bankowości spółdzielczej przy ZBP wypracowujący istotne stanowiska sektora wobec istotnych otoczenia prawnego i biznesowego;
 • 2013 - 2016 współtwórca systemu ochrony instytucjonalnej SGB, stanowiącego dodatkową gwarancję bezpieczeństwa działania grupy SGB.

Najbliższa rodzina Pani Prezes, to  mąż,  Holender również bankowiec,  oraz syn także bankowiec, super synowa i wnuczek. Największe hobby to relaksująca praca fizyczna w ogrodzie przydomowym   oraz podróże po świecie. Każdy rodzaj podróży jest wyzwaniem  ale największe wyjazdy,  przygotowywała sama w trakcie których mąż sprawdzał się jako   świetny kierowca i przewodnik, ponieważ dobrze zna 6 języków. Uwielbia spotkania z ludźmi  i ta cecha wspiera Jej  największą pasję, czyli bankowość lokalną i działalność społeczną w powiecie dzierżoniowskim, której najważniejszymi formami, są:

 • od 1997 -  2011 Członek Rady Fundacji ”DISCE PUER” wspierającej  finansowo(również wpłatami własnymi) wybitnie uzdolnioną młodzież;
 • od 2004 - Członek, a od 2007 r. i nadal - Wiceprezes Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu Dzierżoniowa;
 • 2005-2007 Członek Kapituły konkursu na najlepszą w powiecie Firmę –„Gałązka Dębu – zaszczyt i użyteczność”, analizy bilansów i strategii;
 • od 2003  uczestniczyła w tworzeniu procedur Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu. Bank Spółdzielczy jako jedyny w powiecie,  udzielił ponad 170 kredytów  na ponad 8 mln zł z poręczeniami dla małych i nowych firm. Bank wspólnie z FPKPD zrealizował całość środków z pozyskanej linii JERERMI;
 • od 2012 r. cyklicznie,  edukowała i wyjaśniała zawiłości finansów w audycjach lokalnego Radia ”Przyjazna Bankowość”.

Od wielu lat  współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi, prezentując wykłady  w ramach lekcji – przedsiębiorczość. Uczniowie zapraszani są również na  lekcje w banku. Uczestniczy w komisjach konkursowych  dla lokalnych szkół. Jest aktywna w ramach  Akademii Kobiet Zainspirowanych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Forum Kobiet Przedsiębiorczych, stowarzyszenia AMAZONKI, lokalnych spotkaniach organizacji społecznych, sportowych  i wielu różnych inicjatywach lokalnych.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 24 września 2018 roku, podczas 48 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Przemowa Elżbiety Nowakowskiej-Akkermans po dostaniu medalu dla zasłużonych

powrót do listy