ELŻBIETA NOWAKOWSKA-AKKERMANS

Kariera  zawodowa, Pani Elżbiety Nowakowskiej - Akkermans  związana jest wyłącznie z Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie. W ciągu pierwszych  10 lat pracy, przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej a następnie, od 30 lat jest prezesem tej instytucji. W 2018 roku obchodziła 40 lecie pracy zawodowej i za  największy sukces zawodowy uznaje, wyprowadzenie banku, którym kieruje,  na pozycję jednego z liderów bankowości spółdzielczej w Polsce.  Bank samodzielnie,  z wypracowanego zysku i bez połączeń z innymi bankami, osiągnął przyrost kapitałów własnych z 3,6 tys. zł do  powyżej 11mln Euro. Rozbudowana została lub zmodernizowana  baza lokalowa banku we wszystkich pięciu gminach powiatu dzierżoniowskiego. Pani Prezes bardzo aktywnie uczestniczyła w opracowaniu koncepcji architektonicznych i funkcjonalnych obiektów, zapewniających nowoczesne warunki pracy i obsługi klientów.   Aktualnie bank jest największym pracodawcą bankowym w powiecie gdyż zatrudnia ponad 50 osób i prowadzi ponad 25 tys. rachunków  klientów w tym ponad 4 tys. dla przedsiębiorców i rolników. Jest też głównym bankiem dla starostwa , gmin miejskiej i wiejskiej Dzierżoniów, Pieszyc i Piławy Górnej.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi pracowników i nowoczesnym metodom zarządzania Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie jest laureatem wielu krajowych  i regionalnych konkursów i rankingów, między innymi:

 • 2004 i 2006 - najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce w rankingu KZBS;
 • 2008, 2010 i 2012- tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców a w 2014 r. Godło laureata krajowego;
 • 2009 - bank zaliczono o najwyższych wskaźnikach efektywności działania (Złoty Gepard, Złota Skarbonka);
 • 2012-2017 - coroczna Nagroda Orła Agrobiznesu za sukces rynkowy;
 • 2012 - tytuł Promotor Wiedzy – lider wspierania kompetencji kadR;
 • 2013 - tytuł Złoty Bank SGB - II miejsce w grupie 206 Banków grupy SGB.

Pani Elżbieta Nowakowska - Akkermans, urodziła się w Strzelinie w 1956 r. ale po roku rodzice przeprowadzili się do Dzierżoniowa i z tym miastem związane jest Jej dzieciństwo,  młodość a także życie zawodowe. Jest dzieckiem rolników pewnie dlatego kocha ziemię i naturę oraz ma wielki szacunek dla ciężkiej pracy w rolnictwie, której sama doświadczyła. Ukończyła I LO  w Dzierżoniowie, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz  trzy specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu bankowości.  Miała możliwość i zaszczyt ukończyć kilka międzynarodowych szkoleń bankowych w USA, Francji, Holandii, Niemczech, Danii, Finlandii, Argentynie, Japonii  ze szczególnym nastawieniem na bankowość spółdzielczą.

Dzięki bardzo  wysokim kwalifikacjom zawodowym i wrodzonej  aktywności pełniła bardzo ważne funkcje społeczne w polskiej  bankowości:

 • 1990 - współtworzyła Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu,  pierwszy bank zrzeszający banki spółdzielcze, gdzie pracowała przez  dwie kadencje w Komisji Rewizyjnej, w tym w jednej kadencji,  jako przewodnicząca Komisji;
 • 1991 - była jednym z  założycieli,  a  w kadencji 1997 – 2000 Członek Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych;
 • 1992 - współtworzyła Gospodarczy Bank Południowo Zachodni  S.A (GBPZ SA) we Wrocławiu, w którym do 1999roku,  pełniła wiele ważnych funkcji w organach  banku;
 • 2004 - 2010 była  Członkiem Rady Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) w Poznaniu;
 • 2013 - 2016 Przewodnicząca Rady Zrzeszenia  i Przewodnicząca Zgromadzenia Prezesów SGB w Poznaniu,
 • 2013 - 2016  Członek międzyzrzeszeniowego zespołu do prac nad ustawą implementującą unijną dyrektywę CRD IV i Rozporządzenie CRR dla bankowości spółdzielczej;
 • 2013 - 2016 Członek Rady Konsultacyjnej Sektora bankowości spółdzielczej przy ZBP wypracowujący istotne stanowiska sektora wobec istotnych otoczenia prawnego i biznesowego;
 • 2013 - 2016 współtwórca systemu ochrony instytucjonalnej SGB, stanowiącego dodatkową gwarancję bezpieczeństwa działania grupy SGB.

Najbliższa rodzina Pani Prezes, to  mąż,  Holender również bankowiec,  oraz syn także bankowiec, super synowa i wnuczek. Największe hobby to relaksująca praca fizyczna w ogrodzie przydomowym   oraz podróże po świecie. Każdy rodzaj podróży jest wyzwaniem  ale największe wyjazdy,  przygotowywała sama w trakcie których mąż sprawdzał się jako   świetny kierowca i przewodnik, ponieważ dobrze zna 6 języków. Uwielbia spotkania z ludźmi  i ta cecha wspiera Jej  największą pasję, czyli bankowość lokalną i działalność społeczną w powiecie dzierżoniowskim, której najważniejszymi formami, są:

 • od 1997 -  2011 Członek Rady Fundacji ”DISCE PUER” wspierającej  finansowo(również wpłatami własnymi) wybitnie uzdolnioną młodzież;
 • od 2004 - Członek, a od 2007 r. i nadal - Wiceprezes Zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu Dzierżoniowa;
 • 2005-2007 Członek Kapituły konkursu na najlepszą w powiecie Firmę –„Gałązka Dębu – zaszczyt i użyteczność”, analizy bilansów i strategii;
 • od 2003  uczestniczyła w tworzeniu procedur Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu. Bank Spółdzielczy jako jedyny w powiecie,  udzielił ponad 170 kredytów  na ponad 8 mln zł z poręczeniami dla małych i nowych firm. Bank wspólnie z FPKPD zrealizował całość środków z pozyskanej linii JERERMI;
 • od 2012 r. cyklicznie,  edukowała i wyjaśniała zawiłości finansów w audycjach lokalnego Radia ”Przyjazna Bankowość”.

Od wielu lat  współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi, prezentując wykłady  w ramach lekcji – przedsiębiorczość. Uczniowie zapraszani są również na  lekcje w banku. Uczestniczy w komisjach konkursowych  dla lokalnych szkół.
jest aktywna w ramach  Akademii Kobiet Zainspirowanych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Forum Kobiet Przedsiębiorczych, stowarzyszenia AMAZONKI, lokalnych spotkaniach organizacji społecznych, sportowych  i wielu różnych inicjatywach lokalnych.

Przemowa Elżbiety Nowakowskiej-Akkermans po dostaniu medalu dla zasłużonych

powrót do listy