FUNDACJA  "BETANU CHAJ - 2004” | Urząd Miasta Dzierżoniów

FUNDACJA  "BETANU CHAJ - 2004”

Założona przez Dorin i Rafaela Blau Fundacja "Betanu Chaj - 2004”, której początkowym celem było ratowanie budynku historycznego - Synagogi „Rutika”, rozszerzyła swoją działalność społeczną i wniosła wkład w podniesienie świadomości społeczności dzierżoniowskiej o przeszłości Dzierżoniowa, w tym historii ponad 200-letniego życia kulturalnego i religijnego społeczności żydowskiej w Dzierżoniowie.

Od 2005 r., przy osobistym zaangażowaniu Państwa Blau, pomocy społeczności lokalnej i samorządowej, w tym pomocy władz miasta Dzierżoniowa, wykonane zostały prace niezbędne w celu uratowania budynku Synagogi. Ich efektem było wstrzymanie dewastacji budynku i zapobieżenie całkowitemu popadnięciu w ruinę. Od tego czasu fundacja i Synagoga się rozwijała, czemu z dumą przyglądała się lokalna społeczność z diasporą żydowską.

Dzięki pracy Fundacji Betanu Chai - 2004 Dzierżoniów może pochwalić się Synagogą - zabytkiem, doprowadzonym do wzorowego stanu. Zaangażowanie organizacji zaowocowało powstaniem w mieście nowego centrum kulturalnego.

Fundacja zorganizowała w Synagodze wiele imprez, przedstawień i koncertów, do których należało m.in.: wystawy np. Żydowski Dzierżoniów, warsztaty na temat Edyty Stein, Noc Muzeów, czy 70 rocznicę powstania w Getcie Warszawskim.

W Synagodze gościli również: Niemiecki Konsul Generalny we Wrocławiu - Bernhard Brasack z żoną, przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce -  Artur Hofman, Konsul Generalny USA - Ellen Germain, Attache Kulturalny Konsulatu USA w Kijowie - Iwona Sadecka, a także jak dzisiaj - ambasador Izraela w Polsce - Anna Azari. Wszystkie te inicjatywy i spotkania przyczyniają się do promocji Dzierżoniowa na świecie.
    
Fundacja współpracuje również z młodzieżą szkolną, nauczycielami i miejscową biblioteką. Synagoga „Rutika” stoi otworem dla mieszkańców Dzierżoniowa, polskich i zagranicznych turystów.
    
Działalność Fundacji dostrzegł Portal Muzeum Historii Żydów Polskich - Wirtualny Sztetl, Zabytki Dolnego Śląska, Radio Wrocław, wzbudza zainteresowanie wśród turystów, zachęcając do odwiedzenia zabytku i innych atrakcji w Dzierżoniowie. Działania organizacji, dzięki Państwu Blau chwalone są w szczególności przez byłych mieszkańców miasta, obecnie przebywających poza granicami Polski, m.in. w Izraelu oraz przez diasporę żydowską.
    
Wszystkie działania dla miasta wykonywane z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz różnych grup społecznych dało podstawę do uhonorowania  Fundacji Betanu Chaj - 2004 Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa. Decyzję o nadaniu Medalu Kapituła podjęła jednogłośnie, jako wyraz najwyższego uznania Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 28 lutego 2017 roku, podczas uroczystości wręczenia Medalu „Sprawiedliwi wśród narodów świata”, która odbyła się w Synagodze Rutika w Dzierżoniowie.

Założyciele fundacji "Betanu Chaj-2004" przy tablicy Zasłużonych dla Dzierżoniowa

powrót do listy