FUNDACJA  "BETANU CHAJ - 2004”

Założona przez Dorin i Rafaela Blau Fundacja "Betanu Chaj - 2004”, której początkowym celem było ratowanie budynku historycznego - Synagogi „Rutika”, rozszerzyła swoją działalność społeczną i wniosła wkład w podniesienie świadomości społeczności dzierżoniowskiej o przeszłości Dzierżoniowa, w tym historii ponad 200-letniego życia kulturalnego i religijnego społeczności żydowskiej w Dzierżoniowie.

Od 2005 r., przy osobistym zaangażowaniu Państwa Blau, pomocy społeczności lokalnej i samorządowej, w tym pomocy władz miasta Dzierżoniowa, wykonane zostały prace niezbędne w celu uratowania budynku Synagogi. Ich efektem było wstrzymanie dewastacji budynku i zapobieżenie całkowitemu popadnięciu w ruinę. Od tego czasu fundacja i Synagoga się rozwijała, czemu z dumą przyglądała się lokalna społeczność z diasporą żydowską.

Dzięki pracy Fundacji Betanu Chai - 2004 Dzierżoniów może pochwalić się Synagogą - zabytkiem, doprowadzonym do wzorowego stanu. Zaangażowanie organizacji zaowocowało powstaniem w mieście nowego centrum kulturalnego.

Fundacja zorganizowała w Synagodze wiele imprez, przedstawień i koncertów, do których należało m.in.: wystawy np. Żydowski Dzierżoniów, warsztaty na temat Edyty Stein, Noc Muzeów, czy 70 rocznicę powstania w Getcie Warszawskim.

W Synagodze gościli również: Niemiecki Konsul Generalny we Wrocławiu - Bernhard Brasack z żoną, przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce -  Artur Hofman, Konsul Generalny USA - Ellen Germain, Attache Kulturalny Konsulatu USA w Kijowie - Iwona Sadecka, a także jak dzisiaj - ambasador Izraela w Polsce - Anna Azari. Wszystkie te inicjatywy i spotkania przyczyniają się do promocji Dzierżoniowa na świecie.
    
Fundacja współpracuje również z młodzieżą szkolną, nauczycielami i miejscową biblioteką. Synagoga „Rutika” stoi otworem dla mieszkańców Dzierżoniowa, polskich i zagranicznych turystów.
    
Działalność Fundacji dostrzegł Portal Muzeum Historii Żydów Polskich - Wirtualny Sztetl, Zabytki Dolnego Śląska, Radio Wrocław, wzbudza zainteresowanie wśród turystów, zachęcając do odwiedzenia zabytku i innych atrakcji w Dzierżoniowie. Działania organizacji, dzięki Państwu Blau chwalone są w szczególności przez byłych mieszkańców miasta, obecnie przebywających poza granicami Polski, m.in. w Izraelu oraz przez diasporę żydowską.
    
Wszystkie działania dla miasta wykonywane z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz różnych grup społecznych dało podstawę do uhonorowania  Fundacji Betanu Chaj - 2004 Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa. Decyzję o nadaniu Medalu Kapituła podjęła jednogłośnie, jako wyraz najwyższego uznania Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Założyciele fundacji "Betanu Chaj-2004" przy tablicy Zasłużonych dla Dzierżoniowa

powrót do listy