ZBIGNIEW CHMURA | Urząd Miasta Dzierżoniów

ZBIGNIEW CHMURA

Zbigniew Chmura urodził się w 1932 roku w Słupcy w Województwie Poznańskim wraz z rodzicami zamieszkiwał w Łodzi, gdzie przeżył okupację niemiecką. Kiedy ojciec Pana Zbigniewa Chmury wrócił z wojska, w 1945 roku cała rodzina wyjechała na ziemie zachodnie, bowiem demobilizowanym żołnierzom proponowano zagospodarowanie. Pierwszym etapem było województwo Zielonogórskie, jednak nie był to pobyt docelowy i w 1948 rodzina Państwa Chmurów przeniosła się do Dzierżoniowa, będącego już prężnym miastem przemysłowym. Tutaj Pan Zbigniew Chmura chodził do szkoły i tutaj też rozpoczął praktykę zawodową w dzierżoniowskich Zakładach Urządzeń Radiowych, a w 1951 roku zdobył średnie techniczne wykształcenie. Pozwoliło ono na awans pracowniczy i w dziale głównego mechanika odpowiadał za dokumentację i „paszportyzację” maszyn i urządzeń. Jednak praca ta nie dawała Panu Chmurze pełnej satysfakcji, bowiem czuł powołanie do pracy „na swój rachunek”. Dlatego też w 1953 roku postanowił założyć własny zakład i rozpocząć działalność gospodarczą. W maju 1953 roku zrealizował swoje postanowienie, pracując równolegle do 1955 roku w Zakładach Radiowych „Diora” i swoim warsztacie. Obowiązujące przepisy na takie działania pozwalały. Za tym podwójnym zatrudnieniem kryła się obawa o samodzielną rzemieślniczą egzystencję. W 1955 roku Pan Zbigniew Chmura rozstał się ZR „Diora” i rozpoczął pracę jako rzemieślnik, biorąc los w swoje ręce i obowiązek utrzymania rodziny.

Zakupione maszyny i urządzenia oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły mu początkowo na działalność usługową dla ludności i przygotowanie procesów technologicznych dla produkcji gotowych wyrobów na małą skalę. Były to m.in.: anteny telewizyjne, bagażniki motocyklowe – boczne i tylne, regały z rur metalowych, będące w 1960 roku przedmiotem wystawy na Targach Poznańskich. Powodzenie w sprzedaży, zamówienia z całego kraju dały możliwości finansowe doinwestowania zakładu i ciągłego rozszerzania asortymentu produkcji. Jako jeden z niewielu w kraju rzemieślników w 1967 roku Pan Zbigniew Chmura uruchomił produkcję haków holowniczych do samochodów osobowych (m.in. Syrena, Warszawa, Fiat), a następnie bagażników rowerowych. Stały się one przedmiotem podstawowej produkcji zakładu, rozszerzonej następnie o hole sztywne do samochodów osobowych i dostawczych. Tak jest do dzisiaj. Krokiem milowym w historii zakładu był rok 1983, kiedy to swoje  produkty sprzedał na eksport do Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Kolejnym wydarzeniem, podkreślającym walory prowadzonego zakładu, było nadanie w 2003 roku Certyfik atu ISO 9001: 2000 przez renomowaną firmę audytorską DEKRA ze Stuttgartu potwierdzającym tym samym wprowadzenie systemu zarządzania jakością, dorównującego europejskiemu poziomowi. Coroczne audity potwierdzały istniejący stan oraz wysoką jakość organizacji systemu.

Odrębną sferą działalności Pana Zbigniewa Chmury to działalność społeczna. Począwszy od lat 50. w Zakładowym Domu Kultury DZWUR-u uczestniczył w życiu kulturalnym poprzez udział w amatorskim zespole teatralnym pod kierunkiem znanego aktora Cudnowskiego, a następnie w kilkudziesięcioosobowym chórze pod dyrekcją Pana Ziółkowskiego, zasłużonego dla dzierżoniowskiej kultury, muzyka i pedagoga.

Rozpoczynając działalność rzemieślniczą Pan Zbigniew Chmura wstąpił do Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie poprzez rozmaite funkcje w komisjach problemowych awansował w 1981 roku na stanowisko Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Tak jest do dzisiaj. Był także inicjatorem m.in. takich przedsięwzięć jak: budowa Domu Rzemiosła w Dzierżoniowie, uruchomienie w Piławie Górnej hurtowni materiałów dla rzemiosła, podział Cechu na Dzierżoniów i Bielawę, w celu zwiększenia ich mobilności, uruchomienie Zespołu Szkół Zawodowych, kształcącego rzemieślników, uruchomienie Izby Rzemieślniczej w Świdnicy.

Od roku 1984 Pan Zbigniew Chmura pełni funkcję Wiceprezydenta, a od 2005 roku pełni obowiązki Prezydenta Izby Rzemieślniczej.

Ponadto, jest członkiem Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy. Od wielu lat zatrudnia mieszkańców Dzierżoniowa, a także dokształca młodych ludzi przyjmując ich na praktyki lub staż. Pan Zbigniew Chmura należy także do Towarzystwa Miast Partnerskich.

Podkreślając wszystkie zasługi oraz aktywną działalność społeczną i gospodarczą na terenie naszego miasta w 25 roku sprawowania funkcji Starszego Cechu, Kapituła Medalu przyznała Zbigniewowi Chmurze Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu 28 sierpnia 2006  roku podczas 61 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Zbigniew Chmura z medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa

powrót do listy