JÓZEF BUCZYŁKO | Urząd Miasta Dzierżoniów

JÓZEF BUCZYŁKO

Śp. Józef Buczyłko organizator oraz pierwszy dyrektor Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie. Urodzony 17 września 1910 roku Józef Buczyłko, mieszkający od 1945 r. w Dzierżoniowie, od lat cieszył się niezłomnym szacunkiem, podziwem i umiłowaniem pośród najstarszych roczników absolwentów i społeczności Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie. W dotychczasowym swoim życiu został odznaczony Krzyżem Walecznych za Kampanię Wrześniową 1939 roku, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. Józef Buczyłko był także Laureatem „Złotej dziesiątki” Plebiscytu na Dzierżoniowianina 1994 Roku, organizowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Redakcję Gońca Dzierżoniowskiego.

Józef Buczyłko przez całe swoje życie utrzymywał ścisłe kontakty ze swoją szkołą. Brał czynny udział w uroczystościach szkolnych i obchodach rocznic. Każdego roku szczególną wagę przykładał do uroczystości ślubowania klas pierwszych na Sztandar Szkoły. Na uroczystościach Jubileuszu 50 lecia był gorąco fetowany przez absolwentów i zaproszonych gości. W Szkolnej Izbie Tradycji Józef Buczylko zajmuje poczesne miejsce wraz z patronem Szkoły prof. Wilhelmem Rotkiewiczem.

Podkreślając niekwestionowane zasługi Pana Dyrektora Józefa Buczyłki dla rozwoju Zespołu Szkół Radiotechnicznego oraz biorąc pod uwagę walor wychowawczy Kapituła Medalu nadała Panu Buczyłce Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonała Barbara Zarówna Przewodnicząca Rady Miejskiej III kadencji w dniu 5 października 2001 roku podczas uroczystych obchodów 55 Rocznicy Powstania Zespołu Szkół Radiotechnicznych. Józef Buczyłko zmarł 11 maja 2015 roku.

Wręczenie medalu za zasługi Józefowi Buczyłko

powrót do listy